Az Új Polgári Törvénykönyv és az építési jogszabályok változásainak hatása az építőipari vállalkozásokra, a kivitelezési szerződésre vonatkozó jogi szabályozás szintjei

Pályázat rövid címe: Az Új Polgári Törvénykönyv és az építési jogszabályok változásainak hatása az építőipari vállalkozásokra, a kivitelezési szerződésre vonatkozó jogi szabályozás szintjei
Bírálati sorszám: 2014/98
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5 pont
Pályázat témaköre: 7. Gyakorlati menedzsment, üzletvitel
7.10 Építészeti szerződésminták, ajánlott díjszabás, szerződéskötési ismeretek
Pályázat jellege: szakmai továbbképzés
Időtartam: 5 óra (7 X 45 perc)
Létszám: 80 fő
Pályázó megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara
Pályázó címe / elérhetőségei:
2802 Tatabánya, Pf. 224.
Telefonszám: 34/311-950,34/312-585
E-mail: takacs@mtesz.hu
Weboldal: www.kemek.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Takács Zsuzsanna 2800 Tatabánya, Kossuth Lajos utca 106. Levélcím: 2802 Tatabánya, Pf. 224. Tel/fax: 34/311-950, Tel.: 34-312-585 e-mail: takacs@mtesz.hu, kemepitesz@gmail.com, kemek@t-online.hu A jelentkezéseket faxon, e-mailen és postai úton is f
E-mail: takacs@mtesz.hu
Regisztrációs link: www.kemek.hu
Pályázat részletes tartalma:
Az Új Polgári Törvénykönyv és az építési jogszabályok változásainak hatása az építőipari vállalkozásokra, a kivitelezési szerződésre vonatkozó jogi szabályozás szintjei Tatabánya, 2014. május 7. Az elmúlt hónapokban nemcsak az építési jogszabályok, a szakmagyakorlási kódex változott meg, hanem hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv is. Ezzel életbe léptek olyan új jogintézmények, amelyek alapjaiban befolyásolják az építőipari vállalkozások működését és kihatnak a szerződéses kapcsolatokra is. Csak néhány példát említve: - korlátolt felelősség kivétele a Kft-ből - garanciavállalás, mint önálló szerződéstípus - részletes szerződésszegés fogalma, közbenső szerződésszegés, amely lehetővé teszi, hogy már a szerződési idő lejárata előtt is lehet szavatossági igénnyel élni - beépítés és hozzáépítés fogalmának bevezetése - hozzáépítésnek nem minősülő építőipari kivitelezés fogalma. Program: 13:00 Megnyitó 13:10 Előadás, konzultációval egybekötve Előadó: Dr. Bertha Árpád ügyvéd I. Ptk. A vállalkozás szabályai (6:238-250 §§) Kivitelezési szerződés (6:252. §) II. Építési törvény Kivitelezés fogalma (39. §) Felelős műszaki vezető (39/A §) Építtetői fedezet (39/A §), Megrendelői utasítások (40/A §) Építményekkel szembeni elvárások (31. § és 41. §, 305/2011 EU rendelet) Alvállalkozói rendszer felépítése (39/A. § (6)) III. Kivitelezési rendelet A kivitelezési szerződés tartalmi elemei (3. §) Többletmunka, pótmunka részletszabályai (3. §) Építtetői feladatok (7. §) Kivitelező személyi feltételei, kivitelezői feladatok (12. §) Kivitelezési dokumentáció (22. §) E-napló (NÜJ) (24. §) Teljesítésigazolás, átadás-átvétel, birtokbaadás (31-33. §§) IV. Eljárási rendelet Építési engedély hatálya, meghosszabbítása (21. §, 50. §) Eltérés az engedélytől (22. §) Használatbavétel (40. §, 54. §) Engedély nélkül végezhető építési, bontási tevékenységek (1. és 2. melléklet) Közben igény szerint szünet Kb. 18:00 A rendezvény zárása
Előadók:
Dr. Bertha Árpád ügyvéd

Részvétel feltétele / célcsoport: Az Építész Kamara tagjai, építőipari vállalkozások, építőipari kivitelezésben tevékenykedő szakmagyakorlók.
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: A KEM Építész Kamara aktív tagjai számára: 4.000.- Ft + ÁFA/fő Egyéb jelentkezőknek: 8.000.- Ft + ÁFA/fő
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-05-07 Kezdés: 13:00 órakor Kossuth Lajos utca 106. (2800 Tatabánya) -