A szerződési jog újdonságai az új Ptk.-ban

Pályázat rövid címe: A szerződési jog újdonságai az új Ptk.-ban
Bírálati sorszám: 2014/97
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5 pont
Pályázat témaköre: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
1.12 Építészeti szerzői jog tartalmi, elméleti kérdései
Pályázat jellege: szakmai továbbképzés előadás
Időtartam: 4 óra
Létszám: 30-100 fő
Pályázó megnevezése: Építész Továbbképző Nonprofit Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1013 Bp. Attila út 14. (Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7.)
Telefonszám: 784-17-91
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Dobosné Fontana Vera 1013 Bp. Attila út 14. T: 784-17-91, F: 784-01-07 etkht.szervezes@upcmail.hu
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Regisztrációs link: www.epitesztovabbkepzo.hu
Pályázat részletes tartalma:
A szerződési jog újdonságai az új Ptk.-ban 1. Az új Ptk. szerződésekre vonatkozó szabályainak rendszere 2. A szerződés megkötésére vonatkozó szabályozás - A szerződés minimális tartalmi követelményei - A szerződés alakiságai - Általános szerződési feltételek - Fogyasztókkal kötött ügyletek 3. A szerződés érvénytelensége - Az érvénytelenség fajtái - Az érvénytelenségi okok - Az érvénytelenség jogkövetkezményei 4. A szerződés teljesítése és a szerződésszegések - A teljesítés általános szabályai - Késedelem - Hibás teljesítés - A szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 5. A szerződés módosítása és megszűnése - Módosítás a felek megállapodásával - Módosítás a bíróság által - A szerződés megszűnése teljesítéssel és a felek akaratából, teljesítés nélkül 6. A vállalkozási szerződés - A vállalkozási szerződés általános szabályai: Utasítási és ellenőrzési jog Többletmunka és pótmunka Átadás – átvétel - A tervezési szerződés A tervezési szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások A terv minőségi követelményei A terv hibájából eredő igények érvényesítése - Kivitelezési szerződés A szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások A kivitelezés alapjául szolgáló terv szolgáltatása és annak hibája
Előadók:
dr. Kisfaludi András egyetemi tanár (ELTE)

Részvétel feltétele / célcsoport: Előzetes regisztráció, részvételi díj befizetése, részvétel a program teljes időtartama alatt. Bármely szakmagyakorló csoport számára.
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 2990,-Ft/fő
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-05-19 16.00 FUGA Budapesti Építészeti központ - V. Petőfi S. u. 5. (1052 Budapest V. kerület)