Miértek és hogyanok az építésügyben és a településrendezésben

Pályázat rövid címe: Miértek és hogyanok az építésügyben és a településrendezésben
Bírálati sorszám: 2014/40
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5 pont
Pályázat témaköre: 2. Az építészet stratégiájának prioritásai
2.6 Az építész(et) szerepe az építésügyi hatósági folyamatban
Pályázat jellege: szakmai program
Időtartam: 6x45perc
Létszám: 30-100 fő
Pályázó megnevezése: Építész Továbbképző Nonprofit Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1013 Bp. Attila út 14. (Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7.)
Telefonszám: 784-17-91
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Dobosné Fontana Vera 1013 Bp. Attila út 14. T: 784-17-91, F: 784-01-07 etkht.szervezes@upcmail.hu
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Regisztrációs link: www.epitesztovabbkepzo.hu
Pályázat részletes tartalma:
Miértek és hogyanok az építésügyben és a településrendezésben Válaszok az elmúlt évek változásainak miértjeire Javaslatok a végrehajtás hogyanjaira Egy építési beruházás folyamata a gondolatnál kezdődik és a jókarbantartásnál végződik. Végigvezetjük a hallgatóságot a teljes építési folyamaton, az építési beruházás megvalósítási szándékát tartalmazó gondolattól a településrendezési szándék és követelmények, a tervezési program és szerződésen keresztül, az építésügyi hatósági engedélyezésen, ellenőrzésen át az építőipari kivitelezési és a jókarbantartási tevékenységig, az épület fenntartásáig. Bemutatjuk az építési folyamat szereplőit: a producer az építtető, aki a mű megvalósítását elvárásai szerint finanszírozza, a szerző a településrendező, aki a megvalósítás kottáját írja, a karmester a tervező, aki megálmodja a mű előadásmódját, a zenekari tagok: a kivitelező, a felelős műszaki vezető, az építési műszaki ellenőr, a hatóságok és a szakmunkás, akik előadásának, munkájának eredményeképpen lesz a mű tökéletesen megvalósítva. Utunk során bemutatjuk · a miérteket: az egyes szabályozási elemek közötti összefüggéseket, a szabályozás célját, a „sorok közül” kiolvasható tartalmat, · a hogyanokat: az egyes szabályozási elemek leghatékonyabb végrehajtási, alkalmazási módját, a jogkövető magatartás elvárásait. Előadásunk végén módot adunk kérdések feltevésére és a válaszok megtételére.
Előadók:
Magyar Mária BM Építésügyi főosztályvezető Zambó Terézia BM Területrendezési és Településügyi főosztályvezető

Részvétel feltétele / célcsoport: Előzetes regisztráció, részvételi díj befizetése, részvétel az előadás teljes időtartama alatt Bármely szakmagyakorló csoport
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 2500,- Ft/fő
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-03-19 14:00 FUGA Budapesti Építészeti központ - V. Petőfi S. u. 5. (1052 Budapest V. kerület)