Városi Építészet a középkori és a kora-újkori Magyarországon

Pályázat rövid címe: Városi Építészet a középkori és a kora-újkori Magyarországon
Bírálati sorszám: 2013/368
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: 4. A megbízó és a társadalom követelményei, örökségvédelem
4.3 Építészettörténet, korok belsőépítészete és a belső értékek kutatása, vizsgálata
Pályázat jellege: szabadon választható előadás
Időtartam: 3 óra
Létszám: 20-100 fő
Pályázó megnevezése: Építész Továbbképző Nonprofit Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1013 Bp. Attila út 14. (Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7.)
Telefonszám: 784-17-91
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Dobosné Fontana Vera 1013 Bp. Attila út 14. T: 784-17-91, F: 784-01-07 etkht.szervezes@upcmail.hu
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Regisztrációs link: www.epitesztovabbkepzo.hu
Pályázat részletes tartalma:
Városi Építészet a középkori és a kora-újkori Magyarországon 1. rész A cím magyarázata . a középkor és a kora-újkor időbeli lehatárolása . a város fogalma . a XIX-XXI. század kutatói számára . a középkorban . a városi építészet fogalmának meghatározása Településrendszer a középkori és kora-újkori Magyarországon . természeti viszonyok . első települések, igazgatási és birtokközpontok . a településrendszer változásai . a városok létrejötte, városképző tényezők . városi jogok (szabadságok, rendtartások) . alapított és nőtt (lett) városok . várostípusok . királyi városok . mezővárosok Egyéni reprezentáció - Városi lakóházak . előzmények . ispánsági központok (Szabolcs, Sopron) . lakótornyok (Sopron) . polgárházak (Bártfa, Buda, Fehérvár, Kolozsvár, Kőszeg, Sopron) . az ülőfülkék rejtélye (Buda) Egyéni reprezentáció – Városi paloták Egyéni reprezentáció – Palota a városban . a Vitéz-palota (Esztergom) 2. rész Közösségi reprezentáció –Városházák . (Esztergom, Bártfa, Brassó) Közösségi védelem – Városfalak . a védekezés formái (aktív és passzív védelem) . a védelem jogi lehetőségei (szabadságok, kedvezmények) . a védelem szervezete (rendtartások, városi szervezet, szövetségek) . a védelem épített eszközei (Debrecen, Esztergom, Kassa, Kecskemét, Kolozsvár, Kőszeg, Lőcse, Nagykőrös, Sopron, Szeben példáján) . falak (árkok, sáncok, palánkok, falak, falgyűrűk) . kapuk . tornyok . a védelem épített eszközeinek időbeli változásai . a terület változása (Debrecen, Szeben) . a technika változása (Kassa, Kolozsvár, Szeben) . ideáltervek a kora-újkorban (Érsekújvár, Kanizsa, Károlyváros)
Előadók:
Rabb Péter PhD. (BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

Részvétel feltétele / célcsoport: Előzetes regisztráció, részvételi díj befizetése, részvétel a program teljes időtartama alatt Bármely szakmagyakorló csoport számára
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 2800,- Ft/fő
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-02-04 16:00 FUGA Budapesti Építészeti központ - V. Petőfi S. u. 5. (1052 Budapest V. kerület)