Mi az E-napló? - a rendszer elméleti és gyakorlati bemutatása

Pályázat rövid címe: Mi az E-napló? - a rendszer elméleti és gyakorlati bemutatása
Bírálati sorszám: 2013/362
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 3 pont
Pályázat témaköre: 10. Személyes fejlődést szolgáló témakörök
10.2 Elektronikus dokumentálási rendszer •••
Pályázat jellege: szabadon választható előadás
Időtartam: 6 óra
Létszám: 25-100
Pályázó megnevezése: Építész Továbbképző Nonprofit Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1013 Bp. Attila út 14. (Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7.)
Telefonszám: 784-17-91
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Dobosné Fontana Vera 1013 Bp. Attila út 14. T: 784-17-91, F: 784-01-07 etkht.szervezes@upcmail.hu
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Regisztrációs link: www.epitesztovabbkepzo.hu
Pályázat részletes tartalma:
Mi az E-napló? - a rendszer elméleti és gyakorlati bemutatása A 191/2009. Korm. rendelet alapján: - Az e- építési napló általános ismertetése - Az elektronikus építési napló vezetése - készenlétbe helyezése - napló tartalma - a kivitelezési tevékenység szereplőinek feladata - naplóvezetés átvállalása - bejegyzési jog - betekintési jog - Az elektronikus építési naplóhoz kapcsolódó dokumentumok, cselekmények - felmérési napló - műszaki átadás-átvétel - munkaterület átadása, használatbavétel - Kapcsolódási pontok az építésügyi, és építésfelügyeleti hatósághoz Gyakorlati használat bemutatása - Az e-napló használatához szükséges alkalmazások - E-napló felépítése - Belépés - Készenlétbe helyezés - Szerepkörök - Funkciók és jogosultságok - Főnapló és alnapló megnyitása - Offline naplóvezetés - Hozzáférési jogosultságok - Hatósági feladatok
Előadók:
Horváthné Sterk Katalin okl. építészmérnök (Pest Megyei Kormányhivatal) Király Mónika okl. építészmérnök (Pest Megyei Kormányhivatal)

Részvétel feltétele / célcsoport: Előzetes regisztráció, részvételi díj befizetése, részvétel a képzés teljes időtartama alatt. Saját lap-top használata, ügyfélkapus regisztráció. Bármely szakmagyakorló csoport részére, de elsősorban felelős műszaki vezetőknek, műszaki ellenőröknek.
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 2500,- Ft/fő
További információk (időpontokról, helyszínekről):