A "67" -es Magyarország arculata - előadás-sorozat

Pályázat rövid címe: A "67" -es Magyarország arculata - előadás-sorozat
Bírálati sorszám: 2013/360
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1 pont
Pályázat témaköre: 4. A megbízó és a társadalom követelményei, örökségvédelem
4.3 Építészettörténet, korok belsőépítészete és a belső értékek kutatása, vizsgálata
Pályázat jellege: szabadon választható előadás
Időtartam: 2 óra/alkalom
Létszám: 15-60
Pályázó megnevezése: Építész Továbbképző Nonprofit Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1013 Bp. Attila út 14. (Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7.)
Telefonszám: 784-17-91
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Dobosné Fontana Vera 1013 Bp. Attila út 14. T: 784-17-91, F: 784-01-07 etkht.szervezes@upcmail.hu
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Regisztrációs link: www.epitesztovabbkepzo.hu
Pályázat részletes tartalma:
A "67" -es Magyarország arculata - előadás-sorozat 1. A 67-es Magyarország társadalma és szellemi élete. Magyarország társadalma 1867-ben és a következő évtizedek változásai, statisztikai adatok, szervezetek… A világkép és a tájékozottság változásai. Szellemi áramlatok a monarchiában és ennek hazai hatása, a „bécsi filozófiai iskola”. Elit- és tömegkultúra. A kor konfliktusai. 2. A 67-es Magyarország gazdasága és műszaki fejlődése. Gazdasági és műszaki fejlődés 1867 után. Az állami szervezet szerepe. Találmányok, innovációk. A világszínvonal természetessége. Vállalkozások és vállalkozók. A gazdaság társadalmi háttere és ellentmondásai. A gazdaság hatása a politikára. Világháború, mint gazdasági megoldás. 3. A 67-es Magyarország városai. Városok 1867-ben. A fejlődés iránya, szervezet és jog… Budapest különleges helyzete. Az állam szerepe. A városok összefogása és politizálása. Városrendezési alkotások, Budapest, Szeged, Gyöngyös… Városképek. Telepes építés. 4. A 67-es Magyarország építészete. Szervezetek és változásaik, az engedélyezés menete. Műszaki háttér, szerkezetek és anyagok. A kor épületgépészete, víz és csatornahálózat, gázhálózat, fűtés és világítás… Társadalmi osztályok lakásai, a korszak belsőépítészete. „Beszélő” építészet, társadalmi osztályokhoz és rétegekhez kötődő formák és üzeneteik. Alkotók, alkotások, formák…
Előadók:
Déry Attila

Részvétel feltétele / célcsoport: Előzetes regisztráció, részvételi díj megfizetése, részvétel a program teljes időtartama alatt. Bármely szakmagyakorló csoport számára.
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 1900,- Ft/fő /alkalom
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-01-21 16:00 FUGA Budapesti Építészeti központ - V. Petőfi S. u. 5. (1052 Budapest V. kerület) Az előadások külön-külön is látogathatók, a továbbképzési pont alkalmanként értendő.