"Fenntartható építészet – égetett kerámia építőanyagok a korszakváltás küszöbén"

Pályázat rövid címe: "Fenntartható építészet – égetett kerámia építőanyagok a korszakváltás küszöbén"
Bírálati sorszám: 2013/355
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5 pont
Pályázat témaköre: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
9.12 Épületenergetika, település-energetika •••
Pályázat jellege: Konferenciánkat azzal a céllal rendezzük meg, hogy az építész-, építőmérnök, gépészmérnök és ingatlanszakmai közönség széles körben, neves szakértőktől ismerhesse meg az égetett kerámia építőanyagok felhasználásának a fenntartható és energiahatékony építé
Időtartam: 330 perc (szünettel együtt, kreditigazolások kiadása nélkül)
Létszám: 80-120 FŐ
Pályázó megnevezése: Magyar Téglás Szövetség
Pályázó címe / elérhetőségei:
1095 Budapest, Soroksári út 48.
Telefonszám: +36 1 201 7056
E-mail: iroda@teglasszovetseg.hu
Weboldal: www.teglasszovetseg.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Szerdahelyi Ildikó, tel/fax:+36 1 201 7056, mobil: +36 30 997 4744, e-mail: iroda@teglasszovetseg.hu
E-mail: iroda@teglasszovetseg.hu
Regisztrációs link: http://www.construma.hu/
Pályázat részletes tartalma:
"Fenntartható építészet – égetett kerámia építőanyagok a korszakváltás küszöbén" Konferenciánkat azzal a céllal rendezzük meg, hogy az építész-, építőmérnök, gépészmérnök és ingatlanszakmai közönség széles körben, neves szakértőktől ismerhesse meg az égetett kerámia építőanyagok felhasználásának a fenntartható és energiahatékony építéshez kapcsolódó, rendkívül komplex témáját. A világ primerenergia-felhasználásának csökkentése, a klímavédelem és ezzel egyidejűleg a szigorodó hőtechnikai előírások az építőanyag-gyártóktól, köztük a tégla- és kerámiacserép-gyártóktól is a korszakváltáshoz szükséges hosszú távú stratégiát, rugalmas alkalmazkodást kívánnak. Konferenciánk az energiahatékonyság átfogó kérdéseiből, valamint a témához kapcsolódó európai és hazai jogszabályok elemzéséből kiindulva számos, a tégla- és kerámiacserép-gyártókat érintő konkrét kihívást és arra adott választ mutat be: a közel nulla energia-fogyasztású épületek építésétől a tűzvédelmi kérdésekig, illetve a tetőtér-beépítések energetikai kérdéseitől és a műemléki épületek tetőinek felújításától egészen a fenntartható építészet legkomplexebb témájáig jut el. Program: 1) Megnyitó (15 perc) 2) Régi és új kihívások – jogszabály-változások az épületek energia-hatékonysága területén (30 perc) Az előadás az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31 irányelvhez kapcsolódó, a közelmúltban megjelent hazai jogszabályokkal ismerteti meg a hallgatókat. Ennek kapcsán részletesen bemutatja az új követelményeket, a költség-optimalizált szint jelentését, és kitér közel nulla energiaigényű épületekkel kapcsolatos aktuális információkra is. A hazai jogszabályok konkrét bemutatása előtt az előadás ismerteti ezek EU-s hátterét, összefüggéseit és egymáshoz kapcsolódását, valamint felhívja a figyelmet az általuk jelzett szemléletbeli változás szükségességére is. 3) A jövő fenntartható házai Energia Design integrált tervezéssel (60 perc) Megvalósítható 2021-től az Európai Unió előírása a közel nullenergiás épületek létrehozására? A válasz igen, sőt ebben a kategóriában már megépített házak bizonyítanak hazánkban, önfenntartó vagy éppen pluszenergiás teljesítménnyel. Az eredmény kulcsa nem valamely speciális high-tech gépészeti, épületszerkezeti vagy építőanyagbeli "megváltó" megoldásban rejlik, hanem a tervező fejében, látásmódjában. Egy több szálon futó komfort-klimatikai, energetikai, építészeti és költséghatékonysági szempontokat szintetizáló és közös nevezőre hozó integrális gondolkodásról van szó. A házak tervezése átalakul. Az építészeti design-ból a művészet természettudományos megtámogatása, dinamikus szimulációs épületmodellezés, épület-aerodinamikai fejlesztés, épületfizikai elemzés, egyszóval Energia Design lesz. Ezt a speciális tervezési módszert kidolgozva és alkalmazva nem csak aktív lakóépület, hanem aktív ipari és irodaház is született, hagyományos, hazánkban elérhető anyagokból. A demonstrációs épületek tanulságai, monitorozott mérésadatai segítségével választ kapunk kérdésünkre a jövő épített környezetének tervezéséhez, valamint használati útmutatót készíthetünk a fenntartható üzemeltetéshez. 4) Korszakváltás részesei vagyunk az épületenergetikában (45 perc) 2021-től Magyarországon is csak közel zéró energiafelhasználású családi házakat lehet majd építeni. Az előadás célja gyakorlati példákon keresztül bemutatni a jogszabályi környezetet és a tervezett követelmények rendszerét. Bemutatjuk, hogy milyen épületszerkezetek és épület-gépészeti rendszerek alkalmazásával tudjuk teljesíteni a tervezett követelményeket. Meg-vizsgáljuk, hogy a falazatok és a nyílászárók minőségét, valamint a különböző korszerű gépészeti rendszereket változtatva milyen energia-megtakarítást tudunk elérni, figyelembe véve a kötelezően teljesítendő megújuló-energia részarányt. Három különböző koncepcióterven keresztül bemutatjuk a családi ház építési és üzemeltetési költségeit és a megtérülési időket. Az építészeti eszközök vizsgálatán keresztül bemutatjuk, hogy a napsugárzásnak megfelelően tájolt kompaktabb épületformával és a kiváló minőségű építőanyagok együttes, de gazdaságilag ésszerű és műszakilag magas színvonala mellett közel zéró energiafelhasználású téglaházat kaphatunk. 5) Tetőtérbeépítések energetikai kérdései (30 perc) A XXI.század építőipari kihívása az épületek energiahatékonyságának kialakítása. Nagyon fontos szerepet játszik az épületeknél a tető, mint ötödik homlokzat. Fontos kérdés a tetőterek tervezési és kivitelezési irányelveinek bemutatása és a figyelem felhívása ezek szem előtt tartására. A tetőtereknél a napsugárzás a hőhatásával okozza a legtöbb problémát energetikai szempontból. A hővédelem fontos tervezői feladat a beépített tetőterek esetében. A tetőknél a nedvesség megjelenésével mindig fokozottan kell számolni, ezért fontos kérdés az alátéthéjazat szakszerű kiválasztása, a belső oldali légzárás és a tetőrétegek szellőztetése. 6) SZÜNET, közben az IGYLAKUNK.HU fotókiállítás bemutatása (30 perc) A fotókiállítás reprezentatív módon ábrázolja a hazai lakásállományt. A kiállítás rövid tényfeltárással indul, majd a különböző épülettípusok annyi tablón keresztül sorakoznak, ahány százalékban az adott épületfajta képviselteti magát a magyar lakásállományban. A tablókat számadatok (pl. lakásállományon belüli részarány, fűtési energiaigény, energiaosztály) teszik szemléletesebbé. Céljuk, hogy reális képet mutassanak arról, milyen lakóházakban élünk ma Magyarországon, és merre mutat a lakásállomány fejlesztésének szükségessége, iránya. A kiállítás nem leplezett célja egy korszerű lakáspolitika megalapozása, melyhez megoldási javaslatokat is ad, és közös együttgondolkodásra kér minden nézőt. 7) Műemléki épületek tetőinek felújítása: az ötlettől a megvalósításig (30 perc) Az előadás során bemutatjuk a műemléki épületek tetői felújításának az ötlettől a megvalósításig tartó teljes folyamatát. Áttekintjük, hogy a kerámia tetőfedőanyagok megfelelő alkalmazása hogyan járul hozzá az épített örökség védelméhez. Az előadás fő témái a következők: a műemléki tetők felújításához használt legkedveltebb cserepek, alapvető műszaki paraméterek, különböző műszaki megoldások alkalmazása a tetőn, megvalósult tetők és épületek részletes bemutatása. 8) Mit tudhat meg a tervező a gyártótól annak építési termékéről? (30 perc) Az előadás célja a hallgatóság megismertetése a 2013. július 1-től, az építési termékek kereskedelmi forgalomba hozatalára vonatkozó jogi környezettel. A CPR és a hozzá szorosan kapcsolódó rendeletek gyakorlati alkalmazásának bemutatásán túl az előadás keretében megismerhető lesz a tervezők felelőssége az általuk készített tervek vonatkozásában. Az előadás segítséget ad az építési folyamat minden szereplőjének az ebben a jogi környezetben teljesítendő feladatai tekintetében. Ismertetjük a gyártói oldal felől elvárható és elvárandó adatmegadás és nyilatkozat- / tanúsítvány-szolgáltatási kötelezettségeket, mind a CPR, mind a tűzvédelmi törvény hatályos változata alapján. 9) Fenntartható építészet és települési stratégiák (30 perc) Milyen kihívásokra kell, hogy válaszoljanak épületeink a 2020-ig terjedő időszakban és utána? A legnagyobb megtakarítási potenciál a meglévő épületállomány energiahatékonyságának javításában van. Az energetika és a megújulók felé fordulás mellett választ kell adni az átlaghőmérséklet emelkedésére, ezzel az épületek nyári hővédelmére és a felértékelődő ivóvíz kérdésére is. Az erőforrásválság nem enyhül, ezért egy paradigmaváltásra kell előkészülni, önmérséklő erőforrás-használattal. A kérdések kiterjednek az épület tágabb környezetére, a településre, beleértve a táj használatát, tulajdonát érintő kérdésekre, az élelmiszer-önrendelkezésig bezárólag. 10) KONZULTÁCIÓ, a fotókiállítás további megtekintése (igény szerint) (30 perc) 11) Kreditigazolások kiadása (30 perc)
Előadók:
1) Kató Aladár, Magyar Téglás Szövetség, elnök 2) Soltész Ilona, okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, Európa-szakértő Belügyminisztérium, Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság, Építésügyi Főosztály, Építésügyi Európai Uniós Osztály főosztályvezető-helyettes 3) ifj. Kistelegdi István, okl. építészmérnök, PhD, Dr. habil DLA, Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Energiadesign tanszék, tanszékvezető, egyetemi docens, PTE Szentágothai János Kutató Központ kutatásvezető 4) Vidóczi Árpád, okl. építészmérnök, Wienerberger Téglaipari zRt., műszaki vevőszolgálat vezető 5) Híves Zsolt, okl. építészmérnök, TONDACH Magyarország Zrt., projekt szaktanácsadó 6) Ertsey Attila, okl. építészmérnök, DLA, KÖR Építész Stúdió Kft., ügyvezető, MÉK alelnök 7) Ferenczy András, okl. építészmérnök, Creaton Hungary Kft., szaktanácsadó 8) Orbán Imre, okl. építészmérnök, Wienerberger Téglaipari zRt., termékfejlesztési mérnök 9) Ertsey Attila, okl. építészmérnök, DLA, KÖR Építész Stúdió Kft., ügyvezető, MÉK alelnök Moderátor: Tóth Balázs, okl. építészmérnök (felkérés alatt)

Részvétel feltétele / célcsoport: regisztráció / építész-, építőmérnök, gépészmérnök, energetikai szakemberek és ingatlanszakmai közönség
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes a regisztrációt követően

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: ingyenes
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-04-04 CONSTRUMA 2014, Expo Congress Hotel, SKY terem Expo tér 2. (1101 Budapest X. kerület) a konferencia akkreditációját rövidesen az MMK-nál is elindítjuk