Fejezetek a klasszikus épületszerkezettanból

Pályázat rövid címe: Fejezetek a klasszikus épületszerkezettanból
Bírálati sorszám: 2013/345
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5 pont / nap
Pályázat témaköre: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
9.7 Épületszerkezetek
Pályázat jellege: Kontakt előadás
Időtartam: 3 nap, napi 6 tanóra (6X45 perc), összesen 18 tanóra
Létszám: 15-40 fő
Pályázó megnevezése: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám: 422-2501
E-mail: oktatas@terc.hu
Weboldal: www.terc.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Nyuzóné Mohácsi Judit tel.: 422-2518
E-mail: judit.nyuzone@terc.hu
Pályázat részletes tartalma:
Fejezetek a klasszikus épületszerkezettanból Tematika: 1.nap – 9.00 – 14.00 óra között - 6 tanóra (6 x 45 perc) Nyílászárók története és típusai - korszerű helyreállításuk módja Nyílászárók kialakulása ● Ajtók és kapuk - A középkorban kialakult és azóta használatos tokozások, középkori kapuk és ajtók - Fa ajtók és kapuk kialakult típusai a barokk korban - Klasszicizmus, biedermeier, romantika - A 19. század fa ajtói és kapu, eklektikus nyílászárók kiképzése és készítése - 20. századi fa ajtók ● Ablakok - Középkori ablakok - A gótika nagy ablakszerkezetei - Mai fa ablakaink kialakulása: klasszicizmus, romantika, eklektika. - Kapcsolt gerébtokos ablakok árnyékoló szerkezetei. - Kapcsolt gerébtokos ablakok modern formái - Egyesített szárnyú fa ablakok - Különleges fa ablakok? Bukó, toló, forgó… ● Portálok, történet és típusok ● Üvegtetők, felülvilágítók ● Hagyományos nyílászárók kiegészítő szerkezetei - Árnyékolók - Vasalatok Nyílászárók helyreállításának gyakorlati megoldásai ● Hő és hangszigetelés ● Utánzás és követés ● A hitelesség kérdése - Példák, csomópontok 2.nap – 9.00 – 14.00 óra között - 6 tanóra (6 x 45 perc) Klasszikus üveg anyagok és szerkezetek - típusok és technológiák Az üveg és gyártása története ● A táblaüveggyártás hagyományos technológiái Az üveg alkotórészei és az építészeti üvegek iparosított gyártása Üvegfajták, megkülönböztetések egykor és ma, régi elnevezések… Színes üvegablakok, üvegfestés ● Történet, példák ● Anyagok, módszerek, technológiák Üvegmozaikok ● Történet, példák ● Hagyományos és modern technológiák Üveg falburkolatok, kirakatüvegek, portálok Üvegtéglák, keletkezés, történet, típusok Üvegproblémák, eljárások A pótlás és a helyreállítás szempontjai és technológiái 3.nap – 9.00 – 14.00 óra között - 6 tanóra (6 x 45 perc) Régi festékek, festési módok - anyagok, technikák, javítások módszerei Festékek alapanyagai ● Anyagok, klasszikus és modern alapanyagok ● Történet ● Egykori szakirodalmi kategóriáik Falfestések színezékei ● Vas-oxid alapú festékek, okker és származékai… ● Klasszikus színezékek, fehér, sárga, kék, zöld, barna, narancs, lila, fekete… ● A modern építészet kísérletei és festőanyagai A festés módszerei ● Mész alapú nedves, száraz és vegyes klasszikus festések, freskó, szekkó… ● Mész alapú egyéb technikák ● Tempera ● Stukkó-lusztró ● Viaszfestés ● Márványozás ● Sablon-, eszköz- és viaszsablon festés ● Plasztikus festés ● Olajfestés Festések felismerése, tisztítása és javításuk módszerei A festéshez kapcsolódó vegyi anyagok ● Viaszok, firniszek, kencék, gyanták, balzsamok Lakkok és lakkozások technológiái A résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása, a képzésről illetve a képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: a jelenléti ív alapján a részvételt követően, Látogatási Igazolás kiadása a résztvevőnek és egyidejűleg megküldve a névjegyzéket vezető szervnek A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek: a TERC Kft. rendelkezik a kontakt oktatásnak megfelelő, a MÉK továbbképzési pályázatában előírt valamennyi személyi és tárgyi feltételével Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-1011 ISO minősítésünk a TÜV AUSTRIA CERT eljárása alapján érvényes: 2015.02.19-ig.
Előadók:
Dr. Déry Attila Ybl -díjas építészmérnök - építészettörténész

Részvétel feltétele / célcsoport: A bekapcsolódás és részvétel feltétele : önértékelés, érvényes regisztráció, a tanfolyami díj befizetése Célcsoportja: a MÉK illetékességi körébe tartozó felsőfokú végzettségű építészeti-műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, műszaki érdeklődők
Díjmentes / Kedvezményes: MÉK tagoknak 10% kedvezmény

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 21.500 Ft. + Áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-02-12 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület)