Építészettörténetünk kérdéses fejezetei

Pályázat rövid címe: Építészettörténetünk kérdéses fejezetei
Bírálati sorszám: 2013/344
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5 pont
Pályázat témaköre: 4. A megbízó és a társadalom követelményei, örökségvédelem
4.3 Építészettörténet, korok belsőépítészete és a belső értékek kutatása, vizsgálata
Pályázat jellege: kontakt előadás
Időtartam: 1 nap 6 tanóra (6x45 perc)
Létszám: 15-40 fő
Pályázó megnevezése: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám: 422-2501
E-mail: oktatas@terc.hu
Weboldal: www.terc.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Nyuzóné Mohácsi Judit tel.: 422-2518
E-mail: judit.nyuzone@terc.hu
Pályázat részletes tartalma:
Építészettörténetünk kérdéses fejezetei Nemzeti kísérletek építészetünk történetében - irányzatok, alkotók, épületek és kései hatásuk. 9.30 – 11.45 óra között - 3 tanóra (3 x 45 perc) Nép, nemzet, állam… az alapfogalmak A nemzeti művészet fogalmának kialakulása a 18. század végén, a francia forradalom hatása Johann Nep. Schauff A reformkor nemzeti kezdeményezései a képzőművészetben és az irodalomban, és ezek problémái Feszl Frigyes és a Vigadó… A jelképszerűség szerepe az építészetben Az eklektika nemzeti jellege, alkotók és épületek Lechner Ödön és a keleti származás kérdése Kós Károly és a népies nemzeti program A nemzeti művészet társadalmi problémái a 20. század elején ● A származás és a hitelesség kérdései ● Nép és nemzet azonosságának kérdése A rétegépítészet kialakulása és hitelessége A szecesszió felfogása Az első világháború, a megszakadt fejlődés és következményei A nemzeti építészet megítélése a két világháború között, az új nemzeti program az 1930-as évek végén A máig érvényes kérdések és a hiányzó válaszok… Budapest története - a városszerkezet kialakulása és problémái, rakpartok, folyószabályozás, "Budapest szíve" 12.15 – 14.30 óra között - 3 tanóra (3 x 45 perc) Pest és Buda előtörténete A két város 1686 után, az eltérő fejlődés okai és körülményei A 19. század eleji fellendülés és következményei, Pest szerepe és dinamikus fejlődése A szervezett városrendezés kezdete Pesten A Szépítő Bizottmány, kialakulás, program, történet, eredmények A klasszicista Pest építészete és városképe Újabb fellendülés a 19. század közepén, Pest kiemelkedő szerepe Európa kereskedelmében A városegyesítés előzményei és lefolyása Budapest rendezése. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa, alapításának okai, történet, érdemek, politikai szerep ● Az 18607-es korszak nagy városredezési alkotásai: Sugérút, Körút, belváros rendezése Az eklektikus Budapest és képe, alkotók és műveik… A meg nem valósult tervek ● Várostengely ● Fórum Budapest „szíve” kérdése egykor és ma, tervek és pályázatok Korunk kérdései A résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása, a képzésről illetve a képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: a jelenléti ív alapján a részvételt követően, látogatási Igazolás kiadása a résztvevőnek és egyidejűleg megküldve a névjegyzéket vezető szervnek A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek: a TERC Kft. rendelkezik a kontakt oktatásnak megfelelő, a MÉK továbbképzési pályázatában előírt valamennyi személyi és tárgyi feltételével Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-1011 ISO minősítésünk a TÜV AUSTRIA CERT eljárása alapján érvényes: 2015.02.19-ig.
Előadók:
Dr. Déry Attila Ybl-díjas építészmérnök-építészettörténész

Részvétel feltétele / célcsoport: A bekapcsolódás és részvétel feltétele : önértékelés, érvényes regisztráció, a tanfolyami díj befizetése Célcsoportja: a MÉK illetékességi körébe tartozó felsőfokú végzettségű építészeti-műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, műszaki érdeklődők
Díjmentes / Kedvezményes: MÉK tagoknak 10% kedvezmény

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 12.000 Ft+áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-02-03 TERC Kft. Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület)