Közbeszerzési ismeretek az építésügy területén

Pályázat rövid címe: Közbeszerzési ismeretek az építésügy területén
Bírálati sorszám: 2013/343
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: 8. Az építési folyamat : beruházás lebonyolítás, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés
8.6 Építési beruházás közbeszerzésének szabályai
Pályázat jellege: kontakt előadás
Időtartam: 1 nap, 8 tanóra (8x45 perc)
Létszám: 15-40 fő
Pályázó megnevezése: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám: 422-2501
E-mail: oktatas@terc.hu
Weboldal: www.terc.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Nyuzóné Mohácsi Judit tel.: 422-2518
E-mail: judit.nyuzone@terc.hu
Pályázat részletes tartalma:
Közbeszerzési ismeretek az építésügy területén Tematika: A közbeszerzés kialakulása, típusai - 1 óra - Történeti áttekintés - A szabályozott közbeszerzés szükségessége, típusai - Az egyes közbeszerzési típusok előnyei, hátrányai ·A tervezők, szakértők, kivitelezők feladata a közbeszerzési eljárásban - 2 óra - A tervezők, szakértők feladat (mint ajánlatkérők) a közbeszerzési eljárásban - A szakértők, kivitelezők feladata (mint ajánlattevő) a közbeszerzési eljárásban A Közbeszerzési törvény alapelvei és jelentőségük az eljárás során - 1 óra - A közbeszerzési törvény alapelvei, azok jelentősége, kapcsolata az egyes rendelkezésekkel A hazai közbeszerzési szabályozásról általánosan - 2 óra - A közbeszerzési törvény és főbb kapcsolódó rendeletek ismertetése, ezen belül: - Szerkezeti felépítés - Általános rendelkezések - Egy konkrét eljárás menetéhez kapcsolódó szabályok - Jogorvoslat A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági szempontok meghatározása, az elbírálási módszerek és szempontok kialakítása gyakorlati példák bemutatásával - 2 óra. - A pénzügyi, gazdasági alkalmassági szempontok meghatározása és jelentősége - A műszaki alkalmassági szempontok meghatározása és jelentősége - Az elbírálási részszempontok megválasztása - Lehetséges alszempontok, ill. az alszempont-rendszer kialakítása - Lehetséges és javasolt módszerek, azok megválasztása (példák). A résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása, a képzésről illetve a képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: a jelenléti ív alapján a részvételt követően, látogatási Igazolás kiadása a résztvevőnek és egyidejűleg megküldve a névjegyzéket vezető szervnek A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek: a TERC Kft. rendelkezik a kontakt oktatásnak megfelelő, a MÉK továbbképzési pályázatában előírt valamennyi személyi és tárgyi feltételével Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-1011 ISO minősítésünk a TÜV AUSTRIA CERT eljárása alapján érvényes: 2015.02.19-ig.
Előadók:
Dr. Csányi István jogász, a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos közbeszserzési tanácsadója

Részvétel feltétele / célcsoport: A bekapcsolódás és részvétel feltétele : önértékelés, érvényes regisztráció, a tanfolyami díj befizetése Célcsoportja: a MÉK illetékességi körébe tartozó felsőfokú végzettségű építészeti-műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők, műszaki érdeklődők
Díjmentes / Kedvezményes: MÉK tagoknak 10% kedvezmény

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 14.500 Ft+áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-01-27 TERC Kft. Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-03-25 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület)