TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer II. modul – SILVER - oktatása

Pályázat rövid címe: TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer II. modul – SILVER - oktatása
Bírálati sorszám: 2013/339
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5 pont
Pályázat témaköre: 8. Az építési folyamat : beruházás lebonyolítás, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés
8.8 Költségbecslés, költségszámítás, költség kontroll
Pályázat jellege: kontakt előadás, szakmai, egyéni számítógép használattal
Időtartam: 1 nap, 7 tanóra (7x45 perc)
Létszám: 8-10 fő
Pályázó megnevezése: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám: 422-2501
E-mail: oktatas@terc.hu
Weboldal: www.terc.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Nyuzóné Mohácsi Judit tel.: 422-2518
E-mail: judit.nyuzone@terc.hu
Pályázat részletes tartalma:
TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer II. modul – SILVER - oktatása A képzés célja: résztvevők megismerkednek a költségvetés tételeinek árazásával, árelemzéssel, az egységre jutó anyagár és díjköltség meghatározásával, az ezekkel kapcsolatos műveletekkel. A TERC V.I.P. SILVER program a BRONZ egységárgyűjtemény szintű adattárát ötvözi a GOLD program komplex tudásával. Jó egyvelege lett a két változatnak, javasoljuk mindazon felhasználóknak, akik nem szeretik a tudáskorlátokat, valamint nincs szükségük normagyűjtemény szintű adattárfeltöltésre. A tanfolyami ismeretek révén a résztvevők megismerkednek a költségvetés tételes összeállításával, az új költségvetés létrehozásától kezdve a tételek keresésén és kiválasztásán át a tételek mennyiségének megadásáig és a tételek sorrendjének meghatározásáig. A résztvevők megismerkednek a költségvetés tételeinek árazásával, árelemzéssel, az egységre jutó anyagár és díjköltség meghatározásával, az ezekkel kapcsolatos műveletekkel. Tanfolyami tematika: Költségvetés összeállítása Új költségvetés sablonból Tétel kiválasztás Tételek felhasználása korábbi költségvetésekből (Input költségvetés használata) Tétel módosítás Részköltségvetés összesítő használata Szerkesztő panel Mennyiség részletezése Felmérési napló használat Devizás költségvetés használata Könyvjelzők használata Komplex tételek és adattár használata Tételek sorrendjének módosítása Tételhez fűzhető megjegyzések Input és aktív költségvetés számszaki összehasonlítása Exportálás a költségvetésből Importálás költségvetésbe Tételek normahátterének megtekintése Szöveges MS WORD (doc) és RTF export Költségvetés megtekintése „fa” nézetben. A képzés során megszerezhető kompetencia: a tanfolyami ismeretek révén a résztvevők képesek lesznek költségvetés tételes összeállítására, új költségvetés létrehozására, a tételek keresésére és kiválasztására. A résztvevők megtanulják a költségvetés tételeinek egységre jutó anyagár és díjköltség meghatározását, az ezekkel kapcsolatos műveleteket. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: egyéni választás, önértékelés, érvényes regisztrációWindows alapismeretek, a TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés- készítő Programrendszer I. modul – BRONZ (Önköltség) – ismerete A résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása, a képzésről illetve a képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:az előadás meghallgatása, érvényes regisztráció után a továbbképzési Igazolás átadva a résztvevőnek és egyidejűleg a névjegyzéket vezetőnek is eljuttatva A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek: a TERC Kft. rendelkezik a kontakt előadás, csoportos képzés, egyéni géphasználat, konzultáció, gyakorlat megfelelő, a MÉK továbbképzési pályázatában, a FAT akkreditációban (AL-1011) előírt valamennyi személyi és tárgyi feltételével ISO minősítésünk a TÜV AUSTRIA CERT eljárása alapján érvényes: 2015.02.19-ig.
Előadók:
Molnár Miklós Konrád, okl. építészmérnök, a TERC Kft. ügyvezető igazgatója Paár Gyula ügyfélszolgálati munkatárs, oktató

Részvétel feltétele / célcsoport: Építészeti- műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, településtervezők, a MÉK illetékességi körébe tartozó felsőfokú végzettségű építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők
Díjmentes / Kedvezményes: MÉK tagoknak 10% kedvezmény

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 12.000 Ft+áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-01-15 TERC Kft. (0000 ) 2014-02-12 TERC Kft Pillangó park 9 (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-03-19 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-04-09 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-05-14 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-06-17 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-05-28 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-04-23 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-07-15 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-08-12 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-09-17 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-07-09 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-10-15 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-11-12 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-12-10 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-09-30 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 2013-ban 1,5 pont