Az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos jogi szabályozás, gyakorlati képzés

Pályázat rövid címe: Az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos jogi szabályozás, gyakorlati képzés
Bírálati sorszám: 2013/334
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 6 pont
Pályázat témaköre: 8. Az építési folyamat : beruházás lebonyolítás, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés
8.4 Építőipari kivitelezési tevékenység szabályai
Pályázat jellege: Kontakt előadás gyakorlattal - szakmai
Időtartam: 2 nap, napi 6 tanóra (6x45 perc) - összesen 12 tanóra
Létszám: 15-30 fő
Pályázó megnevezése: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám: 422-2501
E-mail: oktatas@terc.hu
Weboldal: www.terc.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Nyuzóné Mohácsi Judit tel.: 422-2518
E-mail: judit.nyuzone@terc.hu
Pályázat részletes tartalma:
Az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos jogi szabályozás, gyakorlati képzés 1. nap · Az építési naplóvezetés hatályos szabályozása, felhasználhatósága, tapasztalatok. · Az elektronikus építési napló bevezetésének időpontja, technikai megoldása. · Az elektronikus építési napló alkalmazás kapcsolódása más alkalmazásokhoz. · Ki és mikortól kötelezett az elektronikus építési napló vezetésére? · Választható-e az elektronikus napló vezetése? · Meddig folytatható a papíralapon megkezdett naplóvezetés? · Lehetséges-e az áttérés papíralapúról elektronikus naplóra? · Kinek és milyen módon kell gondoskodni a kivitelezés dokumentálásának lehetőségéről? 2. nap Az e-építési napló készítés lépéseit előadónk a gyakorlatban mutatja be. Párhuzamosan 2 laptop és 2 kivetítő segítségével ismerhetik meg hallgatóink az e- napló alkalmazási felületét más-más felhasználói szemszögből. A hallgatók saját laptopon egyénileg is követni tudják a lépéseket. · Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésének és megnyitásának módja, a naplóvezetés tartalmi és formai követelményei. · Az elektronikus építési napló megnyitásával és vezetésével kapcsolatos tudnivalók. · Az e-naplóbejegyzésre jogosultak köre, a bejegyzés módja, terjedelme. · Építtetőnek és a kivitelezés részvevőinek az e-naplóval kapcsolatos kötelezettségei. · Az e-naplóhoz kapcsolódó betekintési jog gyakorlására jogosultak, a betekintés terjedelme. · Az elektronikus teljesítésigazolással kapcsolatos előírások. · Az elektronikus építési napló jelzései, a központi szerveren futó alkalmazás hatásainak áttekintése. A résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: az elvégzésről szóló igazolás kiadásának feltétele a jelenléti ív naponkénti aláírása. A jelenléti ív és a MÉK Igazolás minta alapján kiállított Igazolást a hallgató az előadás végén kézhez kapja. A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek: a TERC Kft. rendelkezik a kontakt oktatásnak megfelelő, az MÉK továbbképzési pályázatában előírt valamennyi személyi és tárgyi feltételével Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-1011 ISO minősítésünk a TÜV AUSTRIA CERT eljárása alapján érvényes: 2015.02.19-ig.
Előadók:
Dr. Bodnár Zsolt, építész, jogász, a Külügyminisztérium Jogi és Közigazgatási Főosztály jogi referense

Részvétel feltétele / célcsoport: a MÉK illetékességi körébe tartozó építési műszaki ellenőr (ME), felelős műszaki vezető (FMV), tervező, beruházó, szakértő, műszaki érdeklődő.
Díjmentes / Kedvezményes: MÉK tagoknak 10% kedvezmény

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 18.000 Ft+ áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-01-23 TERC Kft. Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-02-18 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-03-26 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-05-14 TERC Kft Pllangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-03-19 MVM Paksi Atomerőmű Zrt Hrsz: 8803/15 (7031 Paks) 2014-04-16 TERC Kft. Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-06-17 TERC Kft Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-09-17 TERC Kft. Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-10-10 TERC Kft. Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-11-12 TERC Kft. Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2014-12-11 TERC Kft. Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2013-ban 1/2 pont