Vezetői és közgazdasági tudományos továbbképzés – a szakdolgozatok bemutatása:

Pályázat rövid címe: Vezetői és közgazdasági tudományos továbbképzés – a szakdolgozatok bemutatása:
Bírálati sorszám: 2013/330
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 0,5 pont alkalmanként
Pályázat témaköre: Nincs adat
NA
Pályázat jellege: Előadássorozat
Időtartam: 60 perc/előadás, 6 alkalom, alkalmanként 2 előadással
Létszám: 12 előadó, kb. 30 fő hallgatóság (változó)
Pályázó megnevezése: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zRt.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1112 Budapest, Dió utca 3-5.
Telefonszám: 88-00-123, 20-333-7007
E-mail: gulyas@ceh.hu
Weboldal: www.ceh.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Gulyás Veronika tel: 88-00-123, 20-333-7007 email: gulyas@ceh.hu
E-mail: gulyas@ceh.hu
Pályázat részletes tartalma:
Vezetői és közgazdasági tudományos továbbképzés – a szakdolgozatok bemutatása: Új piaci lehetőségek a mérnöki szolgáltatók számára a fenntartható ingatlanfejlesztések tükrében-Előadó:Farkas Balázs, Rövid leírás:A „fenntarthatóság” vagy másik kifejezéssel a „környezettudatos építés”egyre szélesebb körben válik igénnyé, szemponttá megrendelőink körében. Ez az új kihívás egyrészt szakmai felzárkózást és megfelelést igényel, másrészt viszont új piaci lehetőségeket is rejt magában, mely a mérnökpiaci „torta” növekedését jelenti. A tortának ebből a részéből viszont csak az ehet, aki rendelkezik a megfelelő „evőeszközzel” hozzá! A CÉH zRt külpiaci "behatolása"-Előadó:Takács Ákos, Rövid leírás:Kívánatos célpiaci régiók, országok és esélyt adó szakmai területek kiválasztása. Energiaracionalizálás, zöldenergia hasznosítás gazdasági szemmel mérnöki megfontolások mentén-Előadó:Ágoston István, Rövid leírás:Mai világunkban, mindennapi életünkben az energia fontos szerepet játszik. Hogyan éljünk az új vívmányokkal, hogyan alkalmazzuk munkánk során, hogyan tudunk részt vállalni egy rohamléptekkel növekvő - fejlődő gazdasági szektorban, ami a zöldenergia hasznosítás? Naperőmű fejlesztés Magyarországon-Előadó:Lénárt Attila, Rövid leírás:Jelenleg 12-15 megawatt a kiépített magyarországi napelemes áramtermelő kapacitás, ez hozzávetőleg a hazai villamos energia igény 0,2 %-a. EU-s becslések szerint Európában 10 éven belül a villamos energia 5 százalékát, 40 év múlva pedig már 30 százalékát napenergiával fogják előállítani. Az építőipari költségbecslés technikája-Előadó:Kégl Árpád, Rövid leírás:Az építőipari költségbecslés technikája avagy a költségvetési, költségbecslési módszerek bemutatása kitérve a CÉH zRt-ben fejlesztett és alkalmazott rendszerekre. Az irodapiaci fejlesztések pénzügyi modellje, a változások hatása a projekt eredményességére-Előadó:Pados Gábor, Rövid leírás:A budapesti bérirodapiac jellemzői, az üzleti célú ingatlanfejlesztés stratégiája, modellje. A Green House irodaházon, mint konkrét példán vizsgálva a piac változásának hatásait az üzleti modellre. Az ingatlanfejlesztő, mint potenciális ügyfelünk szempontjai. A CÉH zRt. marketing stratégiája-Előadó:Tóth Attila, Rövid leírás:Cégünk piaci helyzetének és lehetőségeinek vizsgálata. Marketing céljaink meghatározása. A CÉH stratégiájának kialakítása, módszereink, eszközeink. Az elvek és a gyakorlat. Az elmúlt öt év eredményei az öt éve kitűzött célok tükrében. Az üzletfejlesztési tevékenységünk folyamata, módszerei, szervezete a jelenben és a jövőben. Marketing az építészetben-Előadó:Annus Marina, Rövid leírás:Milyen célcsoportokat, piaci szereplőket érint az építészeti marketing tevékenység? Milyen szerepet játszik az építészeti szolgáltatás a marketing szempontjából? Milyen lehetőségek vannak a CÉH zRT sajátos építészeti marketing mix kialakítására? Mit lehet tenni az építőipari válság alatt, hogy felkészüljünk a krízis utáni időszakra? A szervezeti evolúció humán oldala-Előadó:Kisgyörgy János, Rövid leírás:Avagy bővebben a munkakörnyezetünkről, a szervezetről, a szervezeti működésről, a vezetésről (hiszen mindannyian vezetők és vezetettek is vagyunk) és a változásról. Egy egészséges szervezet szervezeti kultúrája és környezete-Előadó:Raschek Mihály, Rövid leírás:A külső környezet hatásokra jól felkészült és lehetőségei szerint a lehető legjobb válaszokat adó – a CÉH alapítói által megfogalmazott és munkatársai által is vallott emberi, szakmai, pénzügyi és jogi filozófia, összességében értékrend által meghatározott és kialakított- vállalati szervezet eredményeit, lehetőségeit, tartalékait kívántam elemezni, a versenytársak, partnerek valamint a szakirodalomban megfogalmazottak, vallottak összehasonlításával. A CÉH zRt. kontrolling rendszerének bemutatása, fejlesztési lehetőségei-Előadó:Losonczi Tibor, Rövid leírás:Avagy hogyan történik a célmeghatározás, a tervezés és a kontroll. Hogyan értelmezzük az adatokat, mire fókuszálunk, hogyan hozzuk a döntéseket? Hol tartunk ma, hová tartunk (digitális iroda)? A hatékony teljesítményértékelési rendszer kialakításának szempontjai a mérnöki tevékenységben-Előadó:Gács Sándor Rövid leírás:Az előadás témája a teljesítményértékelés, amelynek keretében a munkatársak teljesítményének, a munkájukkal kapcsolatos erősségeiknek és gyengeségeiknek rendszerelvű nyomon követése és értékelése történik. Ehhez kapcsolódóan alapvető feladata a teljesítménynövelés és a személyes szakmai fejlődés módjainak meghatározása és támogatása is.
Előadók:
Farkas Balázs, Takács Ákos, Ágoston István, Lénárt Attila,Kégl Árpád, Pados Gábor,Tóth Attila, Annus Marina, Kisgyörgy János, Raschek Mihály, Losonczi Tibor, Gács Sándor

Részvétel feltétele / célcsoport: CÉH zRt. dolgozói
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2013-10-28 3.Előadás:Energiaracionalizálás, zöldenergia hasznosítás gazdasági szemmel mérnöki megfontolások mentén és 4.Előadás:Naperőmű fejlesztés Magyarországon Dió utca 3-5. (1112 Budapest XI. kerület) 2013-10-14 1.Előadás:Új piaci lehetőségek a mérnöki szolgáltatók számára a fenntartható ingatlanfejlesztések tükrében és 2.Előadás: A CÉH zRt külpiaci "behatolása" Dió utca 3-5. (1112 Budapest XI. kerület) 2013-11-11 5.Előadás:Az építőipari költségbecslés technikája és 6.Előadás:Az irodapiaci fejlesztések pénzügyi modellje, a változások hatása a projekt eredményességére Dió utca 3-5. (1112 Budapest XI. kerület) 2013-11-18 7.Előadás:A CÉH zRt. marketing stratégiája és 8.Előadás:Marketing az építészetben Dió utca 3-5. (1112 Budapest XI. kerület) 2013-11-25 9.Előadás:A szervezeti evolúció humán oldala és 10.Előadás:Egy egészséges szervezet szervezeti kultúrája és környezete Dió utca 3-5. (1112 Budapest XI. kerület) MMK pontérték meghatározása folyamatban van