IV. ÉPÜLETSZERKEZETI KONFERENCIA - VÍZSZIGETELÉSEK

Pályázat rövid címe: IV. ÉPÜLETSZERKEZETI KONFERENCIA - VÍZSZIGETELÉSEK
Bírálati sorszám: 2013/323
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 3,5 pont
Pályázat témaköre: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
9.7 Épületszerkezetek
Pályázat jellege: konferencia
Időtartam: 8 óra
Létszám: 200-350
Pályázó megnevezése: BME Épületszerkezettani Tanszék
Pályázó címe / elérhetőségei:
1111 Budapest Műegyetem rakpart 3.
Telefonszám: 06-1-463-13-06
E-mail: shorvath@epsz.bme.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Horváth Sándor +36-30-950-80-14
Regisztrációs link: www.epszerkkonferencia.hu, www.epszerk-konferencia.hu
Pályázat részletes tartalma:
IV. ÉPÜLETSZERKEZETI KONFERENCIA - VÍZSZIGETELÉSEK 2010-ben Gábor László professzor úr születésének 100. évfordulója alkalmából született meg az elhatározás, hogy a BME Épületszerkezettani Tanszéke évente konferenciát szervezzen, amelyen egy-egy épületszerkezeti témakört jár körül. A szélesebb kitekintés érdekében minden évben egy másik felsőoktatási intézmény épületszerkezettan oktatásával foglalkozó tanszékének oktatóját, illetve gyakorló, neves építészt is meghívunk. A konferencia a szakmai továbbképzésben hiánypótló szerepet tölt be azáltal, hogy cégismertetőktől, konkrét termékektől mentesen az adott témakörben elmélyülve szeretne általános érvényű, széles körű, előremutató elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot átadni. Mára már az épületszerkezeti tervezés önálló szakággá vált az építészeten belül és maga az épületszerkezeti tervezés is szerteágazó, sokoldalú és annak ellenére, hogy a vezető építész tervező feladata is átalakult, tájékozottsággal rendelkeznie kell e szakág kérdéseiben is.A hagyomány erősítéseként, konferenciánkat minden évben közel ugyanabban az időpontban szervezzük, így 2013. november 19-én immár a „Negyedik épületszerkezeti konferencia” megrendezésére készülünk. A konferencia témája ez alkalommal a vízszigetelés lesz. Hosszútávon jól működő, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épületeket csak akkor lehet létrehozni, ha azok a vonatkozó rendeletek, irányelvek, szabványok valamint szakmai elvek értelmében a különböző nedvességhatások ellen védettek. Amennyire egyértelműnek tűnik ez az elv, a gyakorlati tapasztalatok alapján annyira nem működik a mindennapokban. A megváltozott időjárási viszonyok (erős, hirtelen lökésszerű viharos szelek, hirtelen lezúduló, nagy intenzitású és mennyiségű csapadék, hosszan tartó fagyos idő, stb…), a tetőkkel és homlokzatokkal szemben támasztott új építészeti igények, az összetett rétegrendű szerkezetek komplex viselkedése újfajta elemzéseket, értékeléseket igényel. A talajban lévő szerkezetek nedvességhatások elleni védelméhez kifejlesztett új technológiák, a belső terek üzemi-használati víz elleni védelme, de a meglévő épületállomány felújítása számtalan kérdést vet fel. A konferencia ezek tudományos értékű elméleti megválaszolását, illetve a gyakorlatban már igazolt példákkal is alátámasztott bemutatását tűzi ki célul. A konferencia tervezett témái: - az elmúlt évtizedek szigetelési technológiáinak történeti fejlődése, - magasházak üvegfalainak csapadék elleni védelme, - tetővel szemben támasztott új építészeti elvárások műszaki következményei (burkolt tetők, alacsony hajlásszögű tetőn alkalmazott hagyományos tetőfedések, stb.), - vízzáró betonszerkezetek, - újszerű szigetelések a talajból származó nedvességhatások ellen (bentonit, visszatapadó szigetelőlemezek, nyílt vízszint-tartásos védelem, stb.), - üzemi-használati víz elleni szigetelések, - erkélyek teraszok szigetelési kérdései, - terasztetők és/vagy könnyűszerkezetes tetők hangszigetelési kérdései, - tetőszerkezetek tűzvédelmileg helyes kialakítása, - fordított rétegrendű tetőszerkezetek újszerű kialakítási lehetőségei, - lapostető kialakítás során elkövethető hibák megelőzései- stb. A konferencia előadói a BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszékének professzorai, oktatói illetve meghívott előadók a Győri Széchenyi István Egyetem Építészeti és Épületszerkezettani Tanszékéről valamint Koltay Ágnes okleveles építészmérnök, a Koltay Facades Dubai ügyvezető igazgatója, nemzetközileg elismert építész.
Előadók:
A KONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA: 9.00-9.05 Megnyitó 1. Vízszigetelés történelem és kitekintés 9.05-9.35 Dr. Petró Bálint professzor emeritus, BME Épületszerkezettani Tanszék Vízszigetelések fejlődése 9.35-10.05 Koltay Ágnes okleveles építészmérnök, a Koltay Facades Dubai ügyvezető igazgatója Magasházak üvegfalainak csapadék elleni védelme 10.05-10.35 Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár BME Épületszerkezettani Tanszék Az Épületszerkezettani Tanszék vízszigetelési szakmai-közéleti munkássága 10.35-11.05 Kávészünet 2. Eltakart szigetelések 11.05-11.35 Dr. Fülöp Zsuzsanna egyetemi docens, BME Épületszerkezettani Tanszék A talajvíz elleni szigetelés és a szerkezetkialakítá összefüggései 11.35-12.05 Reisch Richárd mérnöktanár, BME Épületszerkezettani Tanszék Mélyépítésnél alkalmazott különleges szigetelési megoldások 12.05-12.35 Pataky Rita egyetemi mestertanár, BME Épületszerkezettani Tanszék Nedves, vizes üzemű helyiségek padlószerkezetének kialakítási szabályai 12.35-13.05 Dr. Dobszay Gergely egyetemi docens, BME Épületszerkezettani Tanszék A víz látható és rejtett útjai az épületszerkezetekben 13.05-13.50 Ebédszünet 3. Tetőszigetelések 13.50-14.20 Dr. habil Reis Frigyes Könnyű, szerelt tetőszerkezetek szükséges hangszigetelése két esettanulmány alapján 14.20-14.50 Dr. Fátrai György tanszékvezető egyetemi docens, Győri Széchenyi István Egyetem Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék Fordított rétegrendű tetők újszerű alkalmazása 14.50-15.20 Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék Erkélyek és függőfolyosók szigetelési és felújítási kérdései 15.20-15.50 Dr. Takács Lajos egyetemi docens, BME Épületszerkezettani Tanszék Lapostetők tűzvédelmi kérdései 15.50-16.10 Horváth Sándor egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék Tetőszigetelések épületfizikai és technológiai félrelépései 16.10-16.20 Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, BME Épületszerkezettani Tanszék Zárszó

Részvétel feltétele / célcsoport: építész- és építőmérnökök, épületszigetelő szakmérnökök, műszaki és igazságügyi szakértők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, beruházók, építés-igazgatási szakemberek, felsőfokú intézmények oktatói
Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: előzetes regisztráció illetve jelentkezés esetén 6000 Ft helyszíni jelentkezés esetén 7000 Ft
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2013-11-19 IV. Épületszerkezeti Konferencia Műegyetem rakpart 3., Díszterem (1111 Budapest XI. kerület) III. Épületszerkezeti Konferencia: MÉK 2012/363 - 3,5 pont MMK 01/2012/0144 - 2 pont