Energiahatékonyság megvalósítása Európa szerte - PIMES Nemzetközi Konferencia

Pályázat rövid címe: Energiahatékonyság megvalósítása Európa szerte - PIMES Nemzetközi Konferencia
Bírálati sorszám: 2013/320
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 3 pont
Pályázat témaköre: 2. Az építészet stratégiájának prioritásai
2.1 Hosszú távú gondolkodás, fenntartható környezet •••
Pályázat jellege: Konferencia
Időtartam: 9:00-18:00
Létszám: 150
Pályázó megnevezése: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1518 Budapest, pf. 69
Telefonszám: 36 (1) 372-6100
E-mail: tkara@emi.hu
Weboldal: www.emi.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Jelentkezés: Hídvégi Krisztina Email: khidvegi@emi.hu Kapcsolattartó: Kara-Nagy Tímea Telefon: +36 1 372-6153 E-mail: tkara@emi.hu Jelentkezés: meghívóban kiküldött linken
Regisztrációs link: www.emi.hu/pimes-konferencia-2013
Pályázat részletes tartalma:
Energiahatékonyság megvalósítása Európa szerte - PIMES Nemzetközi Konferencia Az előadások magyar és angol nyelven zajlanak. Az angol nyelvű előadásokhoz tolmácsot biztosítunk. 9.00 - 9.15 Megnyitó: Dr. Sárközi Károly, ÉMI, vezérigazgató Megnyitó: Dr. Dietz Ferenc, Szentendre, polgármester 9.15 - 9.45 Energiahatékonyság és a megújuló energia építészeti szempontból: kihívások és megoldások: Prof. Becker Gábor, Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar, dékán A mai kor építészétének jelentős kihívása a energiatudatos építés elemeinek integrációja,megfelelő alkalmazása. A téli-nyári hővédelem építészetileg igényes megoldása, a fenntarthatósági indikátorok ismerete és tervezésben való figyelembe vétele, a bioklimatikus tervezés alapelveinek alkalmazása speciális felkészültséget igényel, melynek elsajátítása fontos és szükséges. 9.45 - 10.15 Energy efficiency and renewable energy in HORIZON 2020: Mario Dionisio DG ENER, project officer, EU Az EU egyik legsikeresebb energetikai programja a CONCERTO kezdeményezés, mely az egyedi épületek szintjéről a közösségi szintre való lépést szorgalmazza. A CONCERTO program folytatásaként a „smart cities and communities” program, (amelynek már szintén több felhívása volt), tovább bővíti a beavatkozás területét közlekedési, szociális és társadalmi kérdések megoldási igényével. Az EU fenntarthatóan kíván foglalkozni a témával és az új kiírásokon való indulásra buzdít. 10.15 - 10.40 Nemzeti Épületenergetikai Stratégia: Hízó Ferenc, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, klímapolitikai és zöld gazdaság helyettes államtitkár Magyarország saját elhatározása mellett EU tagságból származó kötelezettségeink is vannak az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások növekvő használatának területén. A nemzeti épületenergiai stratégia széles körű szakértői munkára és felmérésre támaszkodva újszerű megközelítést is alkalmaz az épületek tipológiájának, a követelmények meghatározásának és a makrogazdasági hatások elemzésének területén. Kávé szünet 11.00 – 11.20 PIMES as a CONCERTO project - an overwiew: Iver Jan Leren, Rogeland County, coordinator of PIMES A PIMES projekt a CONCERTO program harmadik felhívásán nyert támogatást három nemzet három közösségének demonstrációs jellegű fejlesztésére. A norvég, spanyol és magyar partnerek német szakértők segítségével a 6 éves projektben az energiahatékonysági módszerek gyakorlati alkalmazhatóságát, innovatív megoldások integrálását, fenntarthatósági szempontokat előtérbe helyező tervezési és megvalósítási feladatot végeznek el, és monitorozzák az kitűzött teljesítmény elérését. 11.20 – 11.40 Prefabricated Energy Efficient building and refurbisment in DALE community/NO: Svend Erik Haavik, Dale Eiendomsutvikling, PIMES local coordinator, Andrus Koresaar, architect KO-KO A norvég közösség egy fjord partján fekszik, a fejlesztés meglevő épületegyüttes felújításából illetve új lakóházak építéséből áll. A helyi védettségű épület homlokzatának megtartása adottság volt, mely kihívást az építész igen színvonalas megoldással biztosította. A koncepció kiemelt része az új lakóépületek előregyártása, melyet Észtországban terveznek elvégezni. 11.40 - 12.00 Bioclimatic design at the new social housing building and refurbisment of the old blokk houses in Vitoria/Gasteiz /ES,Bask Country: Elena Mendez Bertolo, Acciona A spanyol projektrész központi eleme egy bio-klimatikus tervezéssel kialakított többszintes új lakóépület egyedi homlokzati megoldással és homlokzaton elhelyezett szoláris elemekkel. A felújítások során a gazdaságosság és a teljesítmény helyes arányára törekedtek a tervezők. 12.00 – 12.20 Bioklimatikus tervezésű új irodaépület és felújított lakó-, oktatási és iroda épületek Szentendrén: Dr. Károly Matolcsy, ÉMI, PIMES helyi koordinátor A szentendrei projekt elemekben lakó, iroda és oktatási épületek felújítása, valamint az ÉMI saját területén egy új irodaépület megvalósítása készül. Központi elem a szoláris elemek kiemelése, a magas arányban újrahasznosított hőszigetelés alkalmazása, a nyári hővédelem innovatív elemekkel való megoldása. A megoldásokat zöld tető és zöld homlokzat alkalmazása színesíti. 12.20 – 12.40 A Staccato projekt hatása nagyméretű panel épületek fejlesztésére Óbudán – az első CONCERTO közösség Magyarországon: Puskás Péter, Óbuda, alpolgármester A Staccato projekt keretében Óbuda egy tízszintes, közel 900 lakásos panelépület energiatudatos felújítását készítette el napkollektoros melegvíz-termelő rendszer létesítésével. Azóta számos hasonló felújítás történt a kerületben, ami a projekt fenntarthatóságát támasztja alá. A pénzügyi fedezetet az Európai Uniós támogatás mellett a hazai Panelprogram támogatása és a kerület által nyújtott kedvezményes kamatozású hitel biztosította. Ebédszünet 13.30 – 13.50 The energy concept of Dale community: Lisbet Fjæran Nygaard, Dale Eiendomsutvikling, A norvég projektben központi energiatermelése hőszivattyú segítségével történik, melynek hőforrása a szomszédos fjord vize. A hőszivattyúhoz szükséges áramot részlegesen a lakóházakon elhelyezett napelemek segítségével termelt áram biztosítja. 13.50 – 14.10 The microgrid concept in Vitoria-Gasteiz: Eugenio Pereira, Tecnalia, A spanyol projektben nagléptékű napkollektor mező készül, melynek nyáron fel nem használt nyereségét szezonális tárolóban gyűjtik. A hő és a elektromos energia termelőit és fogyasztóit egy mikrogrid rendszer kapcsolja össze, mely optimalizálja a működést. 14.10 – 14.30 Napelem és biomassza alapú kapcsolt energiatermelés Szentendrén: László György, Meteor Kft., energetikai szakértő A projekt keretében Szentendrén az energiaellátás a kapcsolt termelésre épül. Ebben szerepet kapnak a lakóépületeken elhelyezett hibrid napelem-napkollektorok, a szenyvíz biogázának felhasználására gázmotor rendszer került kialakításra, míg a Városi szolgáltató területén faapríték alapú, fa elgázosításon alapuló kapcsolt energiatermelés folyik. Az új irodaépület alacsony hőmérsékletű hűtését-fűtését a szenyvíz hőjét hasznosító hőszivattyú rendszer biztosítja. 14.30 – 14.50 Overwiew of the CONCERTO projects in Europe: Elen Platt CONCERTO Premium team? Az Európai unió megbízásából a CONCERTO PREMIUM team az 58 támogatott CONCERTO közösség tervezési és mérési adatait dolgozza fel, elemzi, és információt szolgáltat a projekt résztvevőinek és a döntéshozóknak. Kávé szünet 15.10 – 15.30 GEOCOM CONCERTO projekt Mórahalmon: Pásztor József, Mórahalom, helyi projekt manager A projekt keretében Mórahalmon a már meg lévő geotermikus kaszkád rendszer hatékonyságának növelése illetve a különböző megújuló energiák integrációja zajlott. A termálvíz magas metán tartalmát leválasztják és kisméretű CHP erőművekben hő- és energiatermelésre használják. A 400kW-os hőszivattyú a kaszkád rendszer utolsó állomásaként a visszasajtolás előtt hasznosítja a termálvíz maradék hőjét a környező középületek fűtésére. A helyi iskola és óvoda pazarló gázbojlereit lecserélték miután rákötötték az épületeket a geotermikus távhő rendszerre, kiegészítésül külső hőszigetelést és a tetőre napkollektorokat kapott mindkét épület. A belváros közvilágítása LED-es világító testekkel lesz megoldva, melyek energiaellátását napelemek biztosítják majd. 15.30 – 15.50 GEOCOM CONCERTO projekt Galántán (Szlovákia): Bergendi Tamás, Galánta, local projekt manager Galántán a 30 éve üzemelő geotermikus alapokon nyugvó távhőszolgáltatás kibővítése volt a projekt fő célja. Ennek keretében új építésű épületeket kapcsoltak rá a rendszerre, melyek között önkormányzati bérházak illetve idősek otthona is található. A környék panelépületei közül 3 db egyenként 55 lakásos társasház kapott külső hőszigetelést és napelemeket a közös helységek energiaigényének fedezésére. Egy helyi iskolán teljes ablakcserét hajtottak végre és a tetőn napelemeket állítottak üzembe. Az érintett épületek kivétel nélkül a geotermikus távfűtési rendszerre vannak kapcsolva. 15.50 – 17.00 Round table Forum – Energy efficiency and renewable energy in cities: the future challenges and opportunities: Dr. Ferenc Dietz, mayor of Szentendre/HU, Balázs Bús, mayor of Óbuda/HU, Zoltán Nógrádi, mayor of Mórahalom/HU, Ladislav Maťašovský, mayor of Galanta/SK, Iver Jan Leren, Rogeland County/NO, Iñaki Arriba, Vitoria-Gasteiz/ES, Géza Matuz, deputy CEO of ÉMI/HU, Mario Dionisio, technical officer, DG ENER/EU. Mind a CONCERTO, mind a „Smart cities and communities” projektek sikere döntően a városvezetés elkötelezettségén, hozzáértésén, az együttműködés kialakításán múlik. A projekteknél jelentkező műszaki és nem műszaki kérdések megoldása, a különböző szereplők összehangolása fontos feladat, a projektek jó tapasztalatai a részint a város további életét is meghatározza, részint a követő városokat is hasonló kezdeményezésekre buzdítja. 17.00 - 18.00 Épület bejárás az elkészült új irodaépületben és a megújuló energiát hasznosító energiaközpontban Szentendrén: Frey Lajos, project manager Az új irodaépület (tudásközpont), mely a konferencia helyszínéül is szolgál számos innovatív és esztétikailag is igényes megoldást tartalmaz: döntött üvegezés, klímahomlokzat, textil szezonális árnyékolás, függőleges tengelyű mobil árnyékolás, szerkezetbe épített és paneles mennyezetfűtés, stb. Az energia ellátás is nemzetközileg is egyedi: szennyvíz hőjére telepített hőszivattyú rendszer, melynek elektromos áram szükségletét biogázból és napelemből nyerve megújuló forrásból biztosítjuk. A megtekintés során a szakemberek a felmerülő kérdésekre készségesen válaszolnak.
Előadók:
dr. Sárközi Károly, ÉMI, vezérigazgató dr. Dietz Ferenc, Szentendre, polgármester Becker Gábor, BME Építészmérnöki Kar, dékán Mario Dionisio, DG ENER, EURÓPAI UNIO, project officer Hízó Ferenc, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, klímapolitikai és zöld gazdaság helyettes államtitkár Iver Jan Leren, Rogeland County, PIMES koordinátor Svend Erik Haavik, Dale Eiendomsutvikling, PIMES helyi koordinátor Andrus Koresaar, vezető tervező, KOKO építésziroda, Észtország Elena Mendez Bertolo, Acciona dr. Matolcsy Károly, ÉMI, PIMES helyi koordinátor Puskás Péter, Óbuda alpolgármester Lisbet Fjæran Nygaard, Dale Eiendomsutvikling, PIMES helyi koordinátor Eugenio Pereira, Tecnalia, PIMES helyi koordinátor László György, Meteor Kft., energetikai szakértő Elen Platt, CONCERTO Premium team Pásztor József, Mórahalom, helyi projekt menedzser Bergendi Tamás, Galánta, helyi projekt menedzser Frey Lajos, ÉMI, projekt menedzser

Részvétel feltétele / célcsoport: előzetes feltétel nincs, célcsoport: fenntartható, energiahatékony megoldások megvalósulása, tanulmányozása iránt érdeklődő építőipari szakemberek, egyetemi hallgatók, oktatók, önkormányzatok munkatársai, nonprofit szervezetek
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: November 11-ig történő jelentkezés esetén 25 € (7 375 Ft+ÁFA= 9366 Ft) November 11 után történő jelentkezés esetén 35 € (10 325 Ft+ÁFA= 13 113 Ft) Egyetemi hallgatók és oktatók, önkormányzatok és nonprofit szervezetek, valamint nyugdíjasok 50 %-os kedvezménnyel jelentkezhetnek: Nov. 11-ig 12,5 € (3 687 Ft+ÁFA) Nov. 11 után 17,5 € (5163 Ft+ÁFA)
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2013-11-21 ÉMI Tudásközpont 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 26. (2000 Szentendre) MMK elbírálás folyamatban