Építésügyi szabványosítás és az építési termékek új szabályozása

Pályázat rövid címe: Építésügyi szabványosítás és az építési termékek új szabályozása
Bírálati sorszám: 2013/316
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
1.13 Építészeti tervezési ismeretek – kamarai mintaszerződések, mintadokumentáció
Pályázat jellege: Előadás.
Időtartam: 10.00-17.00
Létszám: 15-20 fő
Pályázó megnevezése: Fórum Média Kiadó Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1139 Budapest, Váci út 91.
Telefonszám: 06-1-273-2090
E-mail: auguszt@forum-media.hu
Weboldal: http://forumakademia.hu/
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Szabó-Auguszt Emőke Szeminárium és konferencia menedzser Fórum Média Kiadó Kft. 1145 Budapest, Szugló u. 52-54. Email: auguszt@forum-media.hu Tel: 06-1-273-2090
E-mail: auguszt@forum-media.hu
Pályázat részletes tartalma:
Építésügyi szabványosítás és az építési termékek új szabályozása A szeminárium programja: 9.00 - 10.00: Regisztráció 10.00 - 10.15: Köszöntő 10.15-11.15: A szabványok alkalmazásának gyakorlata • Mi a szabványok és a jogszabályok szerepe a műszaki szabályozásban, és melyek a két dokumentumtípus közötti különbségek? • Mit jelent az, hogy a szabvány nem kötelező? Az önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei a gyakorlatban. • Melyek a szabványokra való hivatkozás módjai? A szabvány alkalmazójának felelőssége és feladatai az egyes módozatoknál. • Milyen esetekben hivatkozunk a szabványokra? Szabványokra való hivatkozás sajátosságai a jogszabályokban, a szerződésekben, a szabványokban és a bírósági perekben. 11.15 - 11.30: Kávészünet 11.30 - 12.45: A különböző szabványtípusok alkalmazási sajátosságai a gyakorlatban, keresési módszerek a szabványok állományában • Vállalati, szakmai, nemzeti szabványosítás. A dokumentumok típusai, alkalmazási lehetőségei gyakorlati építőipari példákkal. Az egyes szabályozási szintek hierarchiája és kapcsolata a nemzeti szabványosítással. • A nemzetközi és európai szabványosítás. A nemzetközi és európai szabványok alkalmazási sajátosságai a gyakorlatban. • Speciális szabványkiadványok az építésügyben. • Milyen csoportokból áll össze a magyar nemzeti szabványok állománya? • Szabványokra való hivatkozások hazai jogszabályokban az építésügy területén. Aktualitások az utóbbi időszak új és módosított jogszabályainak megfelelően. Hogyan kell értelmezni az új szabványhivatkozásokat? • Hogyan lehet eligazodni és kereséseket végezni a magyar nemzeti szabványok aktuális állományában? 12.45 - 13.30: Ebéd 13.30 - 14.45: Az építési termékekre vonatkozó új szabályozás főbb elvei, összefüggések az uniós és a hazai jogszabályok között • A műszaki szabályozás gyakorlata az Európai Unióban. Új megközelítésű irányelvek, rendeletek, harmonizált szabványok. • Mi a CE megfelelőségi jelölés általános értelmezése, és miről nem ad tájékoztatást? • Melyek az építési termékekre vonatkozó új európai és hazai jogszabályok? Az uniós és a hazai jogszabályok közötti kapcsolatok, összefüggések. • Melyek az építési termékekre vonatkozó szabályozás főbb újdonságai? A régi és az új szabályozás közötti különbségek. 14.45 - 15.00: Szünet 15.00 - 16:30: Az építési termékekre vonatkozó új szabályozás fontosabb részletei és a kapcsolódó további jogszabályok • Mit tekintünk építési terméknek és hogyan értelmezzük az alapvető követelményeket? Hogyan kezeljük a speciális épületgépészeti termékeket? • A 305/2011/EU rendelet szabályozásának főbb elemei. Melyek az elismert műszaki specifikációk? Mit jelent a CE jelölés az építési termék rendelet szerint? Mikor kell, és mikor nem kell a teljesítménynyilatkozat? A teljesítménynyilatkozat rendelkezésre bocsátása. A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése, illetve az egyszerűsített eljárások. • A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szabályozásának főbb elemei. Melyek az elismert műszaki specifikációk? Az elvárt műszaki teljesítmény. Az építési termék építménybe való betervezésének és beépítésének szabályai. A teljesítmény igazolása. Az építési termékek lényeges terméktulajdonságai. • Az építési termékekre vonatkozó régi és új szabályozások kapcsolata, az átmeneti intézkedések. • Az építési termékek szabályozásához kapcsolódó további hazai jogszabályváltozások. 16:30 - 17.00: Kérdések, válaszok
Előadók:
Dr. Szakács György – okl. építészmérnök, okl. épületszigetelő szakmérnök, okl. zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök. A szeminárium témaköreit oktatta 2001-től a képzés megszüntetéséig a műszaki ellenőri szakképzésben, majd 2007-től a MÉK és az MMK kötelező továbbképzésein is. Dolgozott többek között a Magyar Szabványügyi Testületnél, a műszaki ellenőri jegyzet szerzője e témakörökben, és 2010-től országos szakmai vizsgaelnök.

Részvétel feltétele / célcsoport: Részvételi díj befizetése.
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 39.900FT+áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2013-10-15 CEU Konferenciaközpont, 1106 Budapest, Kerepesi út 87. (1106 Budapest X. kerület) elbírálás alatt