Gyakran ismételt kérdések pályázók, szervezők és egyéni kérelmet benyújtók részére

Kérjük, a pályázatok ill. kérelmek benyújtása előtt mindenképpen olvassa végig a leggyakoribb kérdéseket, 2023. január 1-től ugyanis több változás is életbe lépett a szakmai továbbképzések bírálatára vonatkozóan.

 • Kihez fordulhatok kérdésemmel?

  Kérjük, olvassa el figyemelmesen mind az Általános információk, mind a Gyakran ismételt kérdések menüpontokat!
  Amennyiben nem talál választ kérdésére, az alábbi módokon tudja velük a kapcsolatot felvenni:

  - Szakmai, a pályázattal összefüggő kérdés esetén a tovabbkepzes@mek.hu címre írhat.
  - Az OTIR rendszerével kapcsolatos technikai probléma esetén a segitseg@mek.hu címre írhat.
  - Általános felvilágosítást telefonon ill. személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig 12.00 és 15.00 között) a MÉK Titkárságán kaphat: +36 30 307 3713

 • Hogyan teljesíthető a szakmai továbbképzés?

  A szakmai továbbképzés az adott szakmagyakorlási jogosultsághoz ill. jogosultságokhoz kapcsolódó építészeti-műszaki fejlődés és a szakmai ismeretanyag bővítését szolgálja, amelynek formája igen sokféle lehet, a Szakmai továbbképzési szabályzat függeléke sorolja fel a leggyakoribb eseteket.

  Szakmai továbbképzési pontok megszerezhetők:

  1.         szervezett továbbképzésen való részvétellel,
  2.         önképzés keretében teljesített továbbképzéssel,
  3.         a szakértői testület általános döntései alapján, illetve egyes szakmai díjak megszerzése után a titkárok által regisztrálandó továbbképzéssel.

  A már elbírált szervezett továbbképzéseket, minden esetben közzé tesszük, mindegyik egyedi un. bírálati sorszámmal rendelkezik, amelyet a továbbképzési igazoláson is fel kell tűntetnie a szervezőnek.

  Az egyéni kérelem során a szakmagyakorló - nem szervezett keretek között történő - egyéni tematika alapján, egyéni szervezéssel és egyéni időbeosztással történő szakismeretek megszerzésére kaphat továbbképzési pontot azokra az esetekre, amelyeket a Függelék tartalmaz!

  A Szakmai továbbképzési szabályzat függeléke tartalmazza az általános döntéseket és mindazon eseteket is, ahol a területi kamara titkára saját hatáskörben igazolja a továbbképzés teljesítését és a továbbképzési pontot.


 • Mennyibe kerül az egyéni kérelem bírálati díja?

  Az elbírálás abban az esetben díjmentes, amennyiben a szakmagyakorlót nyilvántartó területi kamara felé nincs díjtartozása. Erről a kérelem benyújtása során nyilatkozni kell.

 • Hogy tudom rendezni az elbírálási díjat?

  Amennyiben van tartozása a területi építész kamarája felé, úgy az éves díjtáblázat szerinti 10.000+ÁFA bírálati díjat kell megfizetnie az alábbi bankszámlaszámra történő utalással:

  Számlatulajdonos: MÉK
  Bank: K&H Bank
  Számlaszám: 10405004 – 49535656 – 53501050

  Közleményként kérjük az alábbi adatokat minden esetben feltüntetni:
  - „TK egyéni kérelem elbírálási díj”,
  - számlázási név, cím és adóazonosító.

 • Milyen anyagokat kell csatolnom a pályázathoz?

  A pályázati űrlapon meghatározott mellékletek tölthetőek csak fel, amelyek igazolják, bemutatják az önképzés keretében elvégzett továbbképzést.

  Egyéni szakmai kirándulások esetén a kérelmező az eseményt annyi információval dokumentálja, mint amennyi információt egy szakmai vezetőtől kapna, kötelezően benyújtandó: épületenként 5 belső kép, 5 külső fotó és 10.000 karakter leírás.

 • Hogy értesülők a Továbbképzési Szakértői Testület döntéséről?

  A döntést követően email értesítést küld a rendszer, a továbbképzési igazolás letölthető a felületen belül.

 • A döntésről értesül-e a területi építész kamara?

  Igen, a döntésről a kérelmező szakmagyakorló és a területi építész kamara is tájékoztatást kap.

 • Mitől függ, hogy hány továbbképzési pontot kaphatok?

  A szakmai továbbképzésekre vonatkozó szabályokat, eljárásokat a MÉK küldöttgyűlése által elfogadott Szakmai továbbképzési Szabályzat és annak a MÉK Elnöksége által elfogadott Függeléke határozza meg. A két anyag egymással szorosan összefügg: míg a szabályzat jellemzően alapfogalmakat  tisztáz, meghatározza a szakmai továbbképzés fő kereteit, feltételeit, eljárási szabályokat, addig a függelék az értékelési szempontok mellett általános érvényű döntéseket tartalmaz a megítélhető továbbképzési pontokról.