Magyar Építész Kamara - OTIR | www.mek.hu | Nyomtatási azonosító: 13771 | Nyomtatás időpontja: 2022.10.06 09:53

Utolsó módosítás: 2019-12-12 16:08:07  
Artifex Kiadó Kft.
- főtémakör: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
- altémakör: 1.13 Építészeti tervezési ismeretek – kamarai mintaszerződések, mintadokumentáció
Postai címe: 1119 Budapest, Bikszádi u 25.
Telefonszám(ok): 0617831711, 06203124514
Fax: 0617836360
E-mail (elsődleges): csanady.pal@artifexkiado.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.tervlap.hu
 

Konferencia, Online képzés

13:00-18:30

TERVEZETT PROGRAM13.00–13.30 Regisztráció (a konferencia helyszínén, illetve online)

13.30–13.40 Bevezető – Csanády Pál, Metszet, levezető elnök)

13.40–14.10 Az építésügyet érintő 2020. évi jogszabályváltozások
A Miniszterelnökség előadója – felkérés alatt, az előadó személyének visszaigazolását követően az előadás részletei módosulhatnak.
A 1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat egyebek mellett előírta, hogy meg kell vizsgálni a tervezői és kivitelezői szakma gyakorlásának feltételrendszerét és felelősségi rendszerét meghatározó szabályozást, és a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata, hogy készítsen előterjesztést a kormány számára a megrendelők, a tervezők és az építőipari vállalkozások számára kedvező módosításokra. A kormányhatározat a szabálytalan kivitelezések visszaszorítása és az elszámolási viták hatékonyabb rendezése érdekében az ágazati szakmai felelősségi szabályozás felülvizsgálatát is előírta. Az előadás kitér a kormányhatározat alapján már megtett intézkedésekre, illetve kitér arra, hogy a 2020. évben milyen területeket, szabályozásokat érintő jogszabályváltozások várhatók.

14.10–14.40 Az OTSZ 2020. január 22-i módosításai
Veresné Rauscher Judit okl. építészmérnök, okl. tűzvédelmi tervezési szakmérnök, építésügyi tűzvédelmi tervező, Flamella Kft.
A Magyar Közlöny 2019. július 26-i számában jelent meg az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosításáról szóló 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet, amely 2020. január 22-én lép hatályba. Az OTSZ nagymértékű módosítását jelzi, hogy 106 paragrafus foglalkozik a rendelet módosításával, kiegészítésével és egyes részek hatályon kívül helyezésével. Az előadás részletesen bemutatja a tervezői munkát érintő változásokat.

14.40–15.25 Milyen dokumentáció alapján lehet lakóházat építeni?
Huszti István okl. építészmérnök
Az egyszerű bejelentésre vonatkozó 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2019. október 24-én hatályba lépett változtatása megint bizonytalanságot okozott a tervezők körében. Az előadás körüljárja, hogy mi tekinthető az egyszerű bejelentés esetében kivitelezési dokumentációnak, annak milyen részekből kell állnia. A tervező felelőssége különösen az egyszerű bejelentések esetében készítendő dokumentáció vonatkozásában nem egyértelmű, ebben a kérdésben is állást foglal az előadó.

15.25–16.00 Kávészünet

16.00–16.35 A tervezési szerződés kötelező és ajánlott elemei. Az Építésijog.hu tervezésiszerződés-mintái
Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az Építésijog.hu portál szerkesztője
Az Építésijog.hu portál szakértői által összeállított, az egyszerű bejelentéses beruházásokhoz alkalmazható tervezésiszerződés-mintát átalakítottuk a 2019. október 24-étől hatályos előírások alapján – ezek miatt különösen a tájékoztatási kötelezettségek teljesítése körében volt szükség kiegészítésekre. Az előadás a szerződésminta pontjain keresztül bemutatja a tervezői feladatokat, felelősséget, és javaslatokat ad egyebek mellett a tervezői biztosítékokra, a szakági tervezőkkel történő együttműködésre. Az előadás résztvevői kézhez kapják, és a jövőben használhatják az Építésijog.hu portál által összeállított tervezési szerződés mintát. Bemutatjuk az építési engedélyezési dokumentációk készítésének alapjául szolgáló szerződésmintát is.

16.35–17.10 Miben változnak a hatóságok feladatai a 2020. évben?
Dr. Józsa Fábián főosztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala Jogi és Koordinációs Főosztály, alelnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület
2020-ban jelentősen megváltoznak az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) előírásai is. Mindkét jogszabály módosítása alapjaiban változtatja meg a hatóságok feladatait, így különösen a 2020. márciustól hatályos új jogorvoslati rendszerből fakadóan kell új típusú kötelezettségekkel szembesülniük az ügyintézőknek. Az előadás bemutatja a módosításokat, és kitér arra, hogy a hatósági ügyintézők szempontjából hogyan fogja az adott változás befolyásolni a gyakorlatot. A hatósági gyakorlat változása értelemszerűen kihat az építtetők, tervezők tevékenységére is.

17.10–17.45 Közigazgatási perek a bíró szemével
Dr. Króneisz Gábor törvényszéki bíró, kollégiumvezető, Közép-Duna-Völgyi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
2020 márciusától valamennyi építésügyben – a kormányhivatal által elbírálandó fellebbezés helyett – közigazgatási pert indíthatnak az ügyfelek, amennyiben vitatják az építésügyi hatóság döntését. A közvetlenül csak a bírósághoz fordulás lehetősége miatt megnő annak a jelentősége, hogy mennyire vannak tisztában az érintettek a legalapvetőbb közigazgatási perrendtartási előírásokkal. Az előadó konkrét példákon keresztül mutatja be, hogy az építésügyi perekben melyek a leggyakrabban előforduló hibák, és milyen eszközök vehetők igénybe a hatékony jogorvoslat érdekében.

17.45–18.30 Szakmai konzultáció – a rendezvény előadóinak részvételével
Annak érdekében, hogy a résztvevőkben ne maradjon megválaszolatlan kérdés, az előadások lezárását követően szakmai konzultációt tartunk. A gyakorlati problémákra gyakorlatias, de jogszerű megoldásokat kívánunk adni. A kérdéseket már előzetesen írásban is elküldhetik a résztvevők a jambor.attila[kukac]epitesijog.hu email-címre.

[A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. A részvételi díj étkezési szolgáltatást is tartalmaz. A szakmai konzultáció időtartama a kérdésekhez igazodik, ezért a tervezettnél hosszabb időt is igénybe vehet.]

1,5 pont

Ld. program

Dátum Leírás Hely
2020-01-16 AVKF Budapesti Campus 1201 Budapest XX. kerület, Budapest, Török Flóris utca 227-229., valamint közvetítéssel

 Időszak kezdő dátuma: 2019-01-01

 Időszak záró dátuma: 2020-12-31
200 fő a helyszínen, online korlátlan

Jelentkezés a http://tervlap.hu oldalon

info@artifexkiado.hu
www.artifexkiado.hu
www.epitesijog.hu
www.tervlap.hu

Nyílt

nincs adat

konferencia: 27.000 Ft + áfa, DECEMBER 20-IG TÖRTÉNŐ BEFIZETÉS ESETÉN CSAK 23.000 Ft + áfa
webinárium: 23.000 Ft + áfa, DECEMBER 20-IG TÖRTÉNŐ BEFIZETÉS ESETÉN CSAK 19.000 Ft + áfa

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.91 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft