Magyar Építész Kamara - OTIR | www.mek.hu | Nyomtatási azonosító: 19067 | Nyomtatás időpontja: 2022.06.26 01:54

Utolsó módosítás: 2013-03-13 16:59:27  
SEIDL Tibor MBA okl. építőmérnök, CAD Stúdió Kft.
- főtémakör: 7. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák témaköre
- altémakör: 7.4 Új építőanyagok, korszerű épületszerkezetek
Postai címe: Communication And Design Stúdió Kft.
Telefonszám(ok): +36 20 9 343 372
Fax: +36 1 225 8442
E-mail (elsődleges): tseidl@cadstudio.hu
E-mail (másodlagos): info@cadstudio.hu
Weboldal: www.cadstudio.hu
 

Szakmai konferencia, szakmai kiállítás és PRO Architektura vándorkiállítás

Egésznapos konferencia és kiállítás

TETŐakadémia2013

A 2013-as konferencia témája:
Az éghajlatváltozás hatásai a tetőkre...

Bevezető gondolatfelvetés:
Azt már bizonyosan tudjuk, hogy változik Földünk éghajlata – és azt is, hogy ennek nagy valószínűséggel az emberiség az okozója: tehát mi magunk. De vajon mennyire tudatosult bennünk az, hogy ennek a változásnak mi lesz a következménye épületeinkre, épített környezetünkre?

A ma általunk megtervezett és megépített házakat ugyanis fennállásuk nagyobbik időhányadában már a megváltozott éghajlati hatások fogják érni.

Vajon hogyan lehetséges az, hogy földi átlagban ezt pontosabban tudjuk, mint itt, a Kárpát-medencében? Egyáltalán mire alapozunk sok évtizedes prognózisokat, amikor egy hétnél sem látunk előbbre a napi időjárás-előrejelzéskor? Igaz-e, hogy nem is az átlagok eltolódása, hanem a szélsőségek fokozódása a valódi veszély? Mennyi időnk van az alkalmazkodáshoz? Van-e esély rá, hogy egyszer lefékezzük a felmelegedést? Ha igen, mit kell tennünk ennek érdekében, és mivel tud az építőipar hozzájárulni? Hogyan tudjuk épületeink tetőit már most felkészíteni a jövő évtizedek során jelentkező igényekre?

Van-e realitása, hogy megvalósul az öt éve megfogalmazott jelmondat:
„Elkerülni a kezelhetetlent, de kezelni az elkerülhetetlent”?

Ezekre a kérdésekre kutatja a választ az ez évi TETŐAKADÉMIA, amelynek nyitó és záró előadásában Prof. Dr. Mika János éghajlatkutató, az MTA doktora ad számunkra új szempontokat – olyanokat, amelyekkel mindeddig nem találkoztunk építészi mindennapjainkban.

A budapesti rendezvényen a Vadász Építőművész Stúdió vezetői - Vadász György és Vadász Bence - a generációkon átívelő hivatástudatról, hitről tesznek tanúságot a konferencia vendégei előtt.

Az elmúlt években az YBL díjazottak kiállítása volt a kísérő rendezvény, idén a Pro Architectura díjasok gazdag anyaga a 2012-es év áttekintő keresztmetszetét hozzák házhoz vendégeinknek.

"...a TETŐAkadémia több éves hagyományra visszatekintő előadás-sorozata kiemelkedik a hasonló rendezvények közül, mert az egyes témák lehatárolása, illetve egymásra épülése magas szintű átgondoltságot, egy kiforrott koncepció melletti folyamatos elkötelezettséget tükröz.
A gyártói előadások magas műszaki színvonalúak, direkt-marketing tartalomtól mentesek. Olyan új, illetve elmélyültebb ismereteket tartalmaznak, melyek garanciái a rendezvény szakmai sikerességének.
Az előadók alapos felkészültsége is a jól szervezett csapatmunkán alapuló, gondos előkészületekről tanúskodik. A sorozat évről-évre megtartja kivívott rangját, ehhez a meghívott független előadók is hozzájárulnak."
(Horváth Sándor, BME Építészmérnöki Kar, Épületszerkezettani Tanszék)

A rendezvénysorozat támogatói között tudhatja a Magyar Építész Szövetség, Magyar Építész Kamara, az ÉMSZ, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakmai támogatását is.

A program - www.tetoakademia.hu - részletesen.
Az előadók előterében a résztvevő cégek szakmai koznultációja é skiállítása érhető el a nap folyamán, ahol arésztvevők a felmerült kérdésekkel közvetlenül kereshetik meg az előadókat, illetve a résztvevő tanácsadó kollégákat.

8:30
REGISZTRÁCIÓ
9:00
MEGNYITÓ
Kamarai köszöntő - előszó
9:15
prof. Dr. Mika János, egyetemi tanár, az MTA doktora
A klímaváltozás és hatásai
Mi várhat ránk és épületeinkre
9:45
Az időjárás változik, a kerámia örök
(Kovács Csaba, okl. mérnök -tanácsadó - TONDACH Magyarország)
A klímaváltozásokra is választ adó megoldások
10:15
KÁVÉSZÜNET
10:45
A klímaváltozások követése korszerű szerkezetekkel
(Szatmári Zoltán - BACHL)
Innovatív tető hőszigetelési megoldások
11:15
Jöhet orkán, jöhet szél!
(dr. Birghoffer Péter - RHEINZINK)
Viharálló RHEINZNK fémlemezfedések
11:45
Új szelek fújnak?
(Kakasy Gergely, építészmérnök)
A szél változásainak tendenciái - hogyan követik ezt a hazai tervezési szabályok, a tervezők és a kivitelezők?
12:15
Tetőablak-válaszok a klímaváltozás hatásaira
(Hargitai Zsolt - ROTO)
Használjuk ma a holnap technológiáját
12:45
BÜFÉEBÉD
13:45
Környezeti hatások a tetőre telepített gépészeti berendezésekre
(Versits Tamás - WEISHAUPT)
Weishaupt rendszermegoldások
14:15
A középppontban az ember, a természet és a technológia
(Koch Beatrix - ALUKÖNIGSTAHL)
Korszerű épülethéjak minden klímazónához - Schüco és Jansen rendszermegoldások
14:45
Hittel, építészetről - generációkon átívelő ALKOTÁS (csak a Budapesti konferencián)
Vadász Építőművész Stúdió
Vadász György és Vadász Bence
15:35
ArchiCAD - ECO Designer = Klímatervezés az építész kezében
Reicher Péter - GRAPHISOFT)
Klímahatások vizsgálata a tervezés korai szakaszától kezdve
16:05
prof. Dr. Mika János, egyetemi tanár, az MTA doktora

Mit tehetünk...?
...elkerülni a kezelhetetlent, kezelni az elkerülhetetlent...
16:35
PRO Architectura kiállítás megnyitója
(A vendéglátó zárszava)
A kiállítást a Magyar Építész Kamara képviselője nyitja meg
16:40
Kamarai igazolások kiadása
-------------------------------------------------

Előadás-absztarkt
-------------------------------------------------
A klimaváltozás és hatásai
Mi várhat ránk és épületeinkre
Prof. Dr. Mika János Egyetemi tanár, az MTA doktora éghajlatkutató
Dr. Mika János, az MTA rendes tagja és doktora az éghajlatkutatás ismert szakértője. Előadásában a mai jellemző éghajlati
változásokat ismerteti, mutatja be a sajátos időjárási változásaokat, amelyek számunkra meglepőek, de a kutató számára
annyira nem idegen eseményeket. A mai szélsőséges viszonyok egyre jobban kilengő időjárási viszonyokat jelentenek, de
ezek átlagosan megvizsgálva beleilleszkednek a változásk sorába.

A Keynote, amely indítja és zárja a napot, látványos előadással, sok meteorológiai példával mutatja be az éghajlati változásokat,
különös tekintettel a szélviszonyok megváltozását és azok hatásait, amelyekre a mérnöki, építészeti munka során fel kell készülni
a szakambereknek.

Az idójárás változik, a kerámia örök
A klimaváltozásokra is választ adó megoldások
Kovács Csaba – TONDACH Magyarország Mérnök tanácsadó okl. építészmérnök
Az előadás áttekintést ad az ország egyik legrégebbi égetett kerámiacserép gyárának elmúlt 20 évéről, a műszaki
fejlődésről és az értékálló, időtálló megoldásairól. A nemes anyagok – égetett kerámia cserepek – műszakilag magas színvonalú
beépítésével és a különböző fedési módokhoz kidolgozott részletek alapos, gyakorlati ismertetésével olyan műszaki ismereteket ad
át az előadás során az előadó, amelyek hasznos támpontot jelentenek egy hagyományőrző, de mellette korszerű tetőburkolás
megismertetésére.

A klímaváltozátok követése korszerű szerkezetekkel
Szatmári Zoltán – BACHL Mérnök tanácsadó okl. építészmérnök
Az energiahatékonyság nem látszó, de annál fontosabb része a megfelelő minőségű hőszigetelési rendszer, amely szerves része
az épületnek.
Az energiatudatos építés passzív elemei között legfontosabb szerepe a műszakilag jól kidolgozott, hőhídmentesz szerkezeteknek van.
A megfelelően kialakított megoldások sarkalatos pontjai az alacsony energiafelhasználású, vagy passzívházak külső hőszigetelő burkának.
A műszakilag, hőtechniailag megfelelő részeltek kidolgozásához újítások, megodlások és összefüggő rendszwrek ismertetését tűzte ki
céljául az előadás.

Jöhet orkán, jöhet szél!
Viharálló RHEINZINK fedések
dr. Birghoffer Péter , RHEINZINK ügyvezető okl. Építészmérnök, az építészet doktora
Az elmúlt évtizedben megfigyelhető volt, hogy a tetők szél általi károsítása mintha még Európában is gyakrabban szerepelt volna
a hírekben, mint a korábbi időszakokban. Vajon mi lehet ennek oka?

Eleve elrendeltetésnek tekinthető-e ez a jelenség?
Meg lehet-e előzni a károkat – már a tervezési és kivitelezési szakaszban?
Mi a tervezők felelőssége és mik a lehetőségeik a megelőzésben?
Mire kell különösen ügyelni? Melyek az igazán veszélyes területek a tetőn?
Hogyan tervezhetők és építhetők olyan értékes épületek, amelyeknél az e veszélyek okozta problémáktól nem kell tartani?
Milyen kapcsolatban áll mindez a fenntartható építéssel, az egészséges környezettel?
Ezeket a kérdéseket válaszolja meg dr. Birghoffer Péter előadása a széles körben elismerten viharálló RHEINZINK-tetők és
homlokzatok tervezési szabályainak bemutatásával.

A fémlemez burkolatok kialakítása, energiatermelő lehetőségei és a passzívházak eserében kihasználható lehetőségeit számos
gyakorlati példán, műszaki megoldáson keresztül, Daniel Lebeskind igen érdekes épületének bemutatásán keresztül ismerteti a
hallgatósággal. Az előadáson számos példa segítségével kerül bemutatásra a különböző műszaki megoldások és gépészeti rendszerek
ötvözésével létrejövő komplex rendszer.
A nemes anyagok felhasználásával kialakított burkolatok mellett komoly, erre a nemes anyagra és a hősugárzással kapcsolatos
járulékos hasznaira is rámutató érdekfeszítő előadás megismerteti a hallgatósággal azokat a műszaki emgoldásokat, amelyek korszerű,
energiahatékony burkolatokat tudnak eredményezni.

Új szelek fújnak?
Kakasy Gergely okl. építészmérnök
A szélterhek hatásainak figyelmbevétele nehéz és áttekintő számításokat igénylő feladat. Kakasy Gergely kutatásai és kidolgozott eljárásai
abban jelentenek segítséget a szakmabeliek számára, hogy a nehéz és sokváltozós feladatot teszik kézzelfogható és emészthető számítássá,
így az építész számára is kézenfekvőbbé. A példákkal, megoldásokkl illusztrált előadás során a hallgatók megsmerhetik az új
eljárásokat és a ma egyre fontosabb számítások alapjait és megoldásait.
Kakasy Gergely részt vett az új vonatkozó szabványok kidolgozásában és a tetőfedéssel kapcsolatos szélterhelések viszgálatának terén
kiemelkedő kutatásaival hívta fel magára a szakma figyelmét.

Tetőablak-válaszok a klímaváltozás hatásaira
Használjuk ma a holnap technológiáját Hargitai Zsolt – ROTO Kereskedelmi vezető okl. építészmérnök
A ROTO tetőablakok műszaki megoldásai jelentős védelmet nyújtanak a nagy hűlő felületek hőveszteségének csökkentése területén.
Az alacsony energiafelhasználású épületek esetében sarkalatos pont a tetőablak – az ilyen épületek jelentős hányadában kerülik az
ilyen „veszélyforrások” beépítését. A ROTO megoldásai abban adnak segítséget a tervezőknek, hogy segítségükkel a nagy elvárásoknak
kitett passzívház követelmények betartását lehetövé tévő, számos technikai újdonsággal bíró rendszereket kínálnak a tervezőknek.
A tervezési, beépítési műszaki megoldások korserű ismereteket adnak a hallgatóknak.

Környezeti hatások a tetőre telepített gépészeti berendezésekre
Versitz Tamás – WEISHAUPT Mérnük tanácsadó okl. gépészmérnök
A szakági együttműködés és az egymásra hatásal lévő műszaki megoldások között az építészet mellett legfontosabb terület a gépészet,
a fűtéstechnika és a hőtárolástechnika. A komplex gépésezti rendszerek adta lehetöségek építészeti környezetbe való integrálását
mutatja be, számos műszaki példával illusztrálva az előadó, szakmai, műszaki tanácsokkal és útmutatásokkal a hallgatók számára.
A legfontosabb üzenet az építészet és a leginkább hatással lévő szakág, a gépészet kapcsolatának kikerülhetetlensége.

A középppontban az ember, a természet és a technológia
Koch Beatrix - Alukönigstahl Mérnök-tanácsadó okl. építészmérnök
Modern városainkban az emberek az életük nagy részét az épületeken belül töltik. Ezért különösen fontos, hogy az épület
működtetése során a legmagasabb design-, komfort- és biztonsági igényeket biztosítsuk. Egyúttal az épületek döntő mértékben
hozzájárulhatnak az energiahatékonyság által a CO2 kibocsátás csökkentéséhez.
A Schüco ablak-, ajtó- és függönyfalrendszerek új építésű épületek és felújítások esteében egyaránt betöltik ezeket a feltételeket.
Előadásunkban a környezettudatos, modern technológiára fókuszálunk, mely fenntartható szemléletű. Így reagálunk a klímaváltozásra,
az új kihívásokra, a szélsőséges klímazónákra. A rendszerek, melyeket a Schüco folyamatosan fejleszt, figyelembe veszik az eltérő
klímazónák igényeit, így nem válnak pazarló rendszerekké. Fontos szempont a meglévő épületállomány energetikai felújítása, ezeknek
a rendszereknek a bemutatása.
A klímaváltozás egyik velejárója a helyi szélértékek megnövekedése. A nyári napvédelem, árnyékolás mellett a szél okozta hatásokra is
fel kell készülni a tervezőknek. A Schüco a tervezőket segíti Statikai számításokkal Szélnyomás, szélszívás, sarokterületek
figyelembevételével.

Hittel építészetről – generációkon átívelő ALKOTÁS
Vadász György és Vadász Bence okl. Építészmérnök, YBL díjas éptészmérnük
A generációkon átívelő hittel való alkotásról vallanak apa és fia. Egy számos alkotással jelzett út, egy család életén
keresztül bemutatott hitvallás kerül terítékre a konferencia közönsége előtt.
Apa és fia vallanak az alkotásról, a közös munka öröméről.

ArchiCAD - ECO Designer = Klímatervezés az építész kezében
Reicher Péter – Graphisoft SE Kereskedelmi vezető Okl. mérnök
A Graphisoft piacvezető megoldásai már a tervezés korai szakaszában lehetöséger adnak az épület bemutatására és vizsgálatára,
nem csak a térbeli megjelenítés terén, hanem a fenntartható tervezés területén is segítséget adnak a felhasználóknak. A program
az építész kezée adja azt a szakmai alapokkal megtámogatott tudást, amely segítségével a megbízó számára is bemutathatóvá válik
a különböző építészeti megoldások , szerkezetek klímahatása, azok együttes megjelenése az épület felületén. A komoly számítási
alapokkal, helyi klímaviszonyok és meteorlógiai adatok alapján készített klímamodellek látványosan tudják bemutatni a tervezett
épület viszonyát a környezettel és a különböző építészeti megoldások hatását az épület egészére vonatkoztatva.

Mit tehetünk...?
...elkerülni a kezelhetetlent, kezelni az elkerülhetetlent...
Prof. Dr. Mika János Egyetemi tanár, az MTA Doktora éghajlatkutató
Prof. Dr. Mika János gondolatzáró előadása útmutatásokat ad egy előrelátó, jövőben gondolkodó építészeti szemlélet átadásával.
A éghajlati változások mindennapjainkra való hatásával foglalkozó előadásai szerte az országban nagy érdeklődésre tartanak számot,
a változások szószólójaként felhívja magára a figyelmet, gondolatai komoly útravalót adnak a hallgatóknak.

3 pont

Vezérelőadó - Nyitó és záróelőadás:
Prof. Dr. Mika János, éghajlatkutató, az MTA rendes tagja

Keynote - kulcselőadás és kerekasztalbeszélgetés:
Vadász György és Vadász Bence
Vadász Építőművész Stúdió


Szakmai előadók:

Kakasy Gergely, okl. építészmérnök, független kutató
( szélterhek és -hatások az épületekre)
dr. Birghoffer Péter, építészmérnök- RHEINZINK
Koch Beatrix, építészmérnök - ALUKÖNIGSTAHL
Szatmári Zoltán, szakmérnök - BACHL
Hargitai Zsolt, építészmérnök, kereskedelmi vezető - ROTO
Kovács Csaba, mérnök tanácsadó - TONDACH
Versits Tamás, mérnök-tanácsadó - WEISHAUPT

Dátum Leírás Hely
2013-05-07 Veszprém, Betekints Hotel és konferenciaközpont , veszprémvölgyi út 4.
2013-05-09 Zsolnay Negyed, E78 konferenciaközpont , Zsolnay Vilmos út 37.
2013-05-14 Nyíregyháza, Pagony Hotel és konferenciaközpont , Ujmajor
2013-05-16 Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

 Időszak kezdő dátuma: 2013-01-01

 Időszak záró dátuma: 2013-12-31
mindösszesen 500-600 a helyszíneken

SEIDL Tibor

info@cadstudio.hu
www.tetoakademia.hu

lehetőség szerinti előzetes regisztráció.
A célcsoport első sorban az építészek, mérnökök, minden, az épülettel foglalkozó, az építési folyamat során feladatokkal ellátott szakember.

Önköltséges

2.500.- előzetes regisztrációval, 4.000.- helyszíni regisztrációval

MMK 2011: 2,0 pont
MMK 2012: 2,0 pont

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft