Magyar Építész Kamara - OTIR | www.mek.hu | Nyomtatási azonosító: 16395 | Nyomtatás időpontja: 2021.09.28 20:49

Utolsó módosítás: 2013-04-17 17:53:35  
BME Mérnöktovábbképző Intézet
- főtémakör: 7. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák témaköre
- altémakör: 7.11 Épületenergetika •••
Postai címe: 1111 Budapest, Egry József utca 1.
Telefonszám(ok): (1)463-2471
Fax: (1)463-2470
E-mail (elsődleges): benda@mti.bme.hu
E-mail (másodlagos): evameszaros@mti.bme.hu
Weboldal: www.mti.bme.hu
 

szakmai

73 óra, 9 napon át (hetente 1-1 meghatározott nap, napi 8×45 perc, 1 alkalomma 9×45 perc)

EU-rendszerű energia auditor képzés

A képzés célja:
Hazánk épületeinek, intézményeinek, üzemeinek, közlekedési vállalkozásainak fajlagos energiafelhasználása jelentősen meghaladja a fejlettebb országokét az Európai Unióban, illetve Észak Amerikában. Ezt jelentősen csökkentenünk kell, több mint 70 %-os importfüggőségünk, mind többlet-kiadásaink, mind környezet-szennyezésünk csökkentése érdekében.
Ennek a folyamatnak kulcs-szakembere a műszaki-módszertani-pénzügyi-menedzsment téren EU-irányzatú, szemléletű, rendszerezettségű és képzettségű energia auditor.
A képzés célja az, hogy a tanfolyam tudásanyagának elsajátítása - a továbbképzésen túl, többek között - az egyéb, minden ilyen szakértői jogosultságot megpályázóra érvényes kötelező feltételek teljesülése esetére:
a) megerősítse az MMK GB-18 energiagazdálkodási szakértői jogosultság elnyerésének lehetőségét, megszilárdítsa annak esélyét, továbbá:
b) felkészítsen a vonatkozó 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet szerinti SZÉS 1.6., illetve
SZÉSZ 1.4. épületenergetikai szakértői ("tanúsítói") jogosultság elnyeréséhez szükséges - a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara által szervezett/szervezendő - vizsga sikeres letételére.
A tantermi gyakorlatok során számpéldák megoldásával, a terepgyakorlatok során épületszerkezeti-, és épületgépészeti rendszer- felismeréssel foglalkoznak a hallgatók.

A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben:
EU-rendszerű auditálás, veszteségfeltárás, audit-jelentés, bankrakész javaslat, szakértői vélemény, megvalósíthatósági tanulmány készítése épületekre, létesítményekre, üzemekre, közlekedési-, és egyéb vállalkozásokra, elő épületenergetikai követelményrendszer szerinti felülvizsgálat, tanúsítás készítése (a vonatkozó, már hatályba lépett, illetve megjelent rendeletek és rendelet tervezetek alapján).

A képzés főbb témakörei:
Bevezetés az energiagazdálkodásba, Energia auditálás, megtakarítási mintapéldák, Energia mértékegységek, tarifák, törvények, Energiagazdálkodás a liberalizált piacon, Az energia auditálás módszertana, Ipari-, és épület-esettanulmány, Információ-, és támogatási források, szakirodalom, Műszerek, mérések, Kazánok és karbantartásuk, Gőzrendszerek, Sűrített levegő rendszerek, Villamos motorok, hajtások, Épületek szerkezete, Épületfizika, EU és hazai épületenergetikai előírások, követelményrendszer, szabványok, Az épületenergetikai tanúsítás rendszere, közös tanúsítási minta-gyakorlat, WinWatt szoftver használata, mintapéldái (a képzési időszak alatt rendelkezésre álló rendelettervezetek, és a már hatályba lépett rendelet alapján), Világítás, Fűtés, távfűtés, Energiahatékony fűtésrekonstrukciók a gyakorlatban, Klimatizálás, hűtés, Beszabályozás: légtechnika, automatika, hidraulika, Vízgazdálkodás, Kapcsolt hő-, és villamosenergia-termelés, Megújuló energiák, Hidrogén és tüzelőanyagcella technológiák, Közlekedési vállalkozások energiagazdálkodása, Mérés és felülvizsgálat, megfigyelés és célkitűzés, Energiatakarékossági beruházások gazdasági értékelése és finanszírozása, Energia-megtakarítás szerződéssel, A bank szemszögéből, A jó auditor képzettsége, gyakorlata.

9 pont (naponta 1 pont)

Dr. Emhő László (egyben a képzés szakmai vezetője, emho@mti.bme.hu), Szajbert Péter, Dr. Stróbl Alajos, Balkányi György, Könczöl Sándor, Dr. Hunyár Mátyás, Dr. Csoknyai István, Dr. Várfalvi János, Dr. Osztroluczky Miklós, Dr. Baumann József, Porosz Géza, Vinkler Károly, Bercsi Gábor, Dr. Majoros András, Dr. Szoboszlay Mikós, Bakoss Géza, Weöres Botond

Dátum Leírás Hely
2013-03-05 Budapest, 1111 Budapest, Egry József u. 1. E. épület

 Időszak kezdő dátuma: 2013-01-01

 Időszak záró dátuma: 2013-12-31
10-45 fő

Mészárosné Merbler Éva,
BME Mérnöktovábbképző Intézet, 1111 Budapest, Egry József u. 1. E. épület XI. em.
(1)463-3497, (1)463-2470, evameszaros@mti.bme.hu

info@mti.bme.hu
http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/12-001.html

A részvétel feltételei:
Szakirányú építész-, építő-, gépész/épületgépész-, villamos-, illetve energetikai mérnöki, energetikusi végzetteség.
Az MMK GB-18 Energiagazdálkodási szakértő cím alatti vagy attól független energia auditáláshoz szakirányú egyetemi végzettség és 8 éves szakmai gyakorlat.

Célcsoport:
Energetikával, energia-gazdálkodással, energia-veszteségfeltárással és létesítmény-üzemeltetéssel, -gazdálkodással foglalkozó cégek, tervezők, szakértők, más szakemberek, vállalkozók, akik korlátozás nélkül – többek között – Magyarország teljes, mintegy 1100 PJ/év energiafelhasználásának csökkentésében kívánnak munkálkodni, beleértve az épületek mintegy 400PJ/év fogyasztását.

Önköltséges

182000 Ft + ÁFA

MMK pontérték megállapítás 2013 évre folyamatban van, 2012-ben az elbírálás száma: 03/2012/0051, pontértéke: 9 pont.

Az akkreditációs díjról a számlát megkértük, de még nem kaptuk meg, számla alapján tudunk majd utalni.

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft