Magyar Építész Kamara - OTIR | www.mek.hu | Nyomtatási azonosító: 43682 | Nyomtatás időpontja: 2022.09.26 11:17

Utolsó módosítás: 2012-12-12 18:32:59  
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- főtémakör: 7. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák témaköre
- altémakör: 7.6 Épületszerkezetek
Postai címe: 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám(ok): 422-2501
Fax: 222-2405
E-mail (elsődleges): oktatas@terc.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.terc.hu
 

kontakt előadás

1 nap, 8 tanóra

Üvegszerkezetek tervezése

A képzés célja: megismertetni a hallgatókkal az olyan lényeges és alapvető
szabályokat, amelyek a tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök számára egyaránt hasznosak és ajánlottak

Tematika:

1. tanóra (45 perc) / dr. Stocker György
Az üvegszerkezetek építészeti jelentősége
· Transzparencia az építészetben
· Építéstörténeti példák
· Energiaközpontú építészeti tervezés

2. tanóra (45 perc) / Furus Károly
Beltéri üvegalkalmazások
· Üvegtípusok
· Térkapcsolatok létrehozása
· Védelem

3. tanóra (45 perc) / Furus Károly
Kültéri üvegalkalmazások
· Követelmények (hő-, nap-, zaj-, stb.
· Jellemző alkalmazási példák (üvegkorlátok, előtetők, stb.)

4. tanóra (45 perc) / dr. Massányi Tibor
Az üvegszerkezetek erőtani számításainak alapjai
· Méretezés egységes biztonsági tényezős eljárással
· Méretezés osztott biztonsági tényezős eljárással
· Hőszigetelő üvegek méretezése

5. tanóra (45 perc) / dr. Massányi Tibor
Vonalszerűen megtámasztott üvegszerkezetek
· Követelmények és feltételek
· Fejfeletti üvegezés
· Függőleges üvegezés
· Korlátozottan járható üvegezés
· Mintapéldák

6. tanóra (45 perc) / Jámbrik Csaba
Pontszerűen megtámasztott üvegszerkezetek
· Követelmények és feltételek
· Fejfeletti üvegezés
· Függőleges üvegezés
· Mintapéldák

7. tanóra (45 perc) / Madaras Botond
Kizuhanás ellen védő üvegszerkezetek
· Követelmények és feltételek
· Teherbírás ellenőrzés ütésszerű hatásra
· A,B,C kategóriájú üvegszerkezetek méretezése
· Mintapéldák

8. tanóra (45 perc) / dr. Massányi Tibor
Járható üvegszerkezetek
· Követelmények és feltételek
· Teherbírás ellenőrzés ütésszerű hatásra
· Mintapéldák
Hajlított üvegszerkezetek, várható fejlődés
· Követelmények és feltételek
· Mintapéldák

Megszerezhető kompetencia: a tanfolyami ismeretek révén a résztvevők megismerik az üvegszerkezetek építészeti jelentőségét, az üvegszerkezetek tervezésének főbb szabályait, az alkalmazások módozatait, követelményeit

A bekapcsolódás és részvétel feltétele : érvényes regisztráció, önértékelés

A résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása az elvégzésről szóló igazolás kiadásának feltételei: a jelenléti ív alapján a részvételt követően, Látogatási Igazolás kiadása a résztvevőnek és egyidejűleg megküldve a névjegyzéket vezető szervnek

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek: a TERC Kft. rendelkezik a kontakt oktatásnak megfelelő, a MÉK továbbképzési pályázatában előírt valamennyi személyi és tárgyi feltételével

2 pont

Dr. Stocker György, okl. építészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár, BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék
Furus Károly, OROSházaGLAS Kft. kereskedelmi igazgatója
Dr. Massányi Tibor, okl. építőmérnök, igazságügyi szakértő, címzetes egyetemi docens, Mérnöki Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója
Jámbrik Csaba, okl. építőmérnök, Mérnöki Tanácsadó Kft.
Madaras Botond, okl. építőmérnök, Terraplan Kft.

Dátum Leírás Hely
2013-03-12 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-10-11 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.

 Időszak kezdő dátuma: 2012-12-01

 Időszak záró dátuma: 2013-12-31
15-40 fő

Nyuzóné Mohácsi Judit
tel.: 422-2518

judit.nyuzone@terc.hu

Jogosultsági vizsgával rendelkező és nem rendelkező építészeti- műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, a MÉK illetékessé körébe tartozó felsőfokú végzettségű építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők és műszaki
érdeklődők

nincs adat

bruttó 24.130Ft/fő mely összeg tartalmazza a tanfolyamhoz szorosan kapcsolódó szakirodalmat,
Jámbrik Csaba-Massányi Tibor: Üvegszerkezetek tervezése c. könyvet

MMK-hoz is beadva 2013-ra akkreditációra

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft