Magyar Építész Kamara - OTIR | www.mek.hu | Nyomtatási azonosító: 60638 | Nyomtatás időpontja: 2022.12.03 07:54

Utolsó módosítás: 2012-10-26 08:52:48  
Dr. Pluzsik András
- főtémakör: 7. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák témaköre
- altémakör: 7.2 Természetes építőanyagok
Postai címe: 1102 Budapest, Füzér utca 32
Telefonszám(ok): 3630-9732688
Fax:
E-mail (elsődleges): pluzsik@t-online.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal:
 

Konferencia

kétszer fél nap (2012. október 26-27.)

IX. Faanyagvédelmi Konferencia

A Konferencia védnöke Dr. György István Budapesti városüzemeltetési főpolgármester-helyettes. Az elhangzó előadások a faanyagvédelmi szakértők, restaurátorok, építésztervezők, és kivitelezők részére nyújtanak ismeretbővítési alkalmat a régi (műemléki) épületekbe beépített-, és az új, beépítésre váró faanyagok védelmének lehetőségeiről, valamit a tűzvédelemmel, a faanyagvédelemmel, a készházak engedélyezésével és a kémiai biztonsággal összefüggő szabályok legfrissebb változásairól.

-------------------------------------------------------------

A konferencia programja: 2012. október 26. (péntek)

1200 – 1330 regisztráció és ebéd a Walden Szálló éttermében

1400 – 1410 Dr. György István
Városüzemeltetési főpolgármester-helyettes
A konferencia megnyitója

1410 – 1430 Prof. Dr. Molnár Sándor
Egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Egyetem
Társ előadó: Molnár András doktorandusz
Új törekvések a faanyagvédelemben

1435 – 1455 Horváth Sándor
Egyetemi adjunktus, BMGE Épületszerkezettani Tanszék
Az utólagosan készülő tetőtér beépítések el-választó födémei

1500 – 1520 Dr. Pluzsik András
Okl. faipari mérnök, faanyagvédelmi szakértő
Ahonnan indultunk. Visszatekintés a faszerke-zeti és faanyagvédelmi emlékekre

Szünet
Kávé, üdítő

1540 – 1600 Dr. Bakó Tibor Phd.
Egyetemi docens PTE Épületszerkezettani Tanszék. okl. faipari mérnök, okl. szerkezetépítő szakmérnök, faanyagvédelmi szakértő
Templomtornyok felújítása

1605 – 1625 Rabb Péter
Építőmérnök, faszerkezetek szakmérnök, faanyagvé-delmi szakértő
„FAKALAND” Faanyagvédelem és statika

1630 – 1650 Dr. Király Béla
Címzetes egyetemi tanár, faanyagvédelmi szakértő, okl. faipari mérnök
Magyarországon forgalomban lévő faanyagvé-dőszerek és hatóanyagok

1655 – 1715 Szitányiné Siklósi Magdolna
Okl. faipari mérnök, építész tűzvédelmi szakértő, fa-anyagvédelmi szakértő
A tűzvédelem szabályozási kérdései

1720 – 1740 Dr. Csupor Károly Ph.D.
Egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem
Aktuális kutatások a faanyavédelem területén

Konzultáció
1900 Vacsora, szakmai találkozó


-----------------------

2012. október 27. (szombat)

900 – 920 Dr. Morgós András prof.
Tokyo University of the Arts
A restaurátori munkában alkalmazott elérhető és felhasználható fertőtlenítő anyagokról

925 – 945 Dr. Németh László
Címzetes egyetemi docens, faanyagvédelmi szakértő
A faanyagvédelmi szakértők helyzete a MMK-ban

950 – 1010 Sisa Béla
Okl. építészmérnök
A Kárpát-medence fatornyai

1015 – 1035 Tóth Ernő
Faanyagvédelmi szakértő, okl. kertészmérnök
Egy 500 éves fedélszék: Segesvár, Hegyi templom

Szünet
Kávé, üdítő

1055 – 1115 Rostás Árpád
Vándorasztalos, Magyar Örökségdíjas
„Múlt-jelen-jövő” alternatív konzerválási módszerek

1120 – 1140 Devescovi József főmérnök
Pannon-Protect Kft. okl. faipari mérnök, okl. ragasztá-si és felületkezelési szakmérnök
A Csiksomlyó/Csobotfalva katolikus templom könnyező házigomba mentesítése, esettanul-mány

1145 – 1205 Babos Rezső ügyvezető igazgató
Pannon-Protect Kft. címzetes egyetemi docens, fa-anyagvédelmi szakértő, okl. erdőmérnök, okl. nö-vényvédelmi szakmérnök
A cseremiszek faépítészete

1210 – 1230 Dosek Balázs
Építőmérnök
Ragasztott-fa szerkezetű tornyok üzemelteté-si (fenntartási?) tapasztalatai

1235 – 1255 Dr. Horváth Norbert Ph.D.
Okl. faipari mérnök Nyugat-magyarországi Egyetem, Faanyagtudományi Intézet
A faanyag száraz termikus kezelése, mint al-ternatív lehetőség a megelőző faanyagvéde-lemben


Konzultáció
1340 Ebéd, szakmai találkozó

3 pont (első nap: 1,5 pont, második nap: 1,5 pont)

Dr. György István
Prof. Dr. Molnár Sándor
Horváth Sándor
Dr. Pluzsik András
Dr. Bakó Tibor Phd.
Rabb Péter
Dr. Király Béla
Szitányiné Siklósi Magdolna
Dr. Csupor Károly Ph.D.
Dr. Morgós András prof.
Dr. Németh László
Sisa Béla
Tóth Ernő
Rostás Árpád
Devescovi József
Babos Rezső
Dosek Balázs
Dr. Horváth Norbert Ph.D.

Dátum Leírás Hely
2012-10-26 IX. faanyagvédelmi Konferencia 2099 Dobogókő, WALDEN SZÁLLÓ, FÉNY UTCA 1.
2012-10-27 IX. faanyagvédelmi Konferencia második nap 2099 Dobogókő, WALDEN SZÁLLÓ, FÉNY UTCA 1.

 Időszak kezdő dátuma: 2012-01-01

 Időszak záró dátuma: 2012-12-31
60 fő

Dr. Pluzsik András
1102 Budapest, Füzér utca 32
+3630-9732688
pluzsik@t-online.hu

pluzsik@t-online.hu


Részvételi díj befizetése + személyes jelenlét

nincs adat

2012. október 26-án 6300 Ft
2012. október 27-án 6000 Ft

A 2010-ben megrendezett VIII. Faanyagvédelmi konferencián a hallgató a két napra 3 pontot, az előadó a két napra 3+1,5 pontot kapott.

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.93 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft