Magyar Építész Kamara - OTIR | www.mek.hu | Nyomtatási azonosító: 52613 | Nyomtatás időpontja: 2022.12.06 19:21

Utolsó módosítás: 2011-09-21 13:52:33  
BME Mérnöktovábbképző Intézet
- főtémakör: Beruházás-lebonyolítás, az építési folyamat
- altémakör: Épületfenntartás
Postai címe: Postacím: 1521 Budapest
Telefonszám(ok): 463-2471
Fax: 463-2470
E-mail (elsődleges): evameszaros@mti.bme.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.mti.bme.hu
 

Szakmai előadás és gyakorlati bemutató

2 félév, elmélet és gyakorlat: 224 óra Tanórák: heti 1 alkalommal keddenként 8 tanóra (összesen 224 óra)

Létesítménygazdálkodás I. (Facility Management), menedzseri szint

--------------------------------------------------------------------------------

A képzés főbb témakörei:

• A létesítménygazdálkodás interdiszciplináris alapjai
• A menedzsment alapjai
• Általános létesítménygazdálkodási ismeretek
• Létesítménygazdálkodási szolgáltatások menedzsmentje
• Projektmenedzsment
• Információs rendszerek
• Ingatlan szakismeretek
• Használható és gazdaságos épületek
• Esettanulmányok.A képzés célja:

A létesítménygazdálkodás menedzseri, irányítói szintű ismereteinek az elsajátítása, a nemzetközi szakmai szabályokkal való megismerkedés. Egységes és átfogó kép kialakítása a modern létesítménygazdálkodás témakörében, beleértve a korszerű menedzsment ismereteket, a jogi hátteret, az új műszaki ismereteket és a pénzügyi vonatkozásokat is.
Tananyagok: Az előadók által összeállított oktatási segédletek, szakanyagok és esettanulmányok.

A képzés tantárgyai és azok főbb témakörei:

A létesítménygazdálkodás interdiszciplináris alapjai:
 A létesítménygazdálkodás célkitűzései, szabványok, szervezetek, alapelvek és alapvető módszerek.
 A létesítménygazdálkodás stratégiai céljai.
 A kutatás és publikálás alapvető módszerei.
 A jogrend felépítése, EU jog.
 Építésügyi szabályozás, versenyeztetés, ingatlanjog, államigazgatási eljárások, szerződések, a bírósági eljárás.

A menedzsment alapjai:
 Menedzsment eszközök.
 Alkalmazott üzemgazdaságtan: pénzügyi tervezés és elemzés, számvitel, vállalati döntések pénzügyi megalapozása, controlling.
 A fenntartható fejlődés (sustainable development).
 Tudásmenedzsment.
 Üzleti folyamatok, szervezeti kultúra.
 Változás menedzsment.
 Értékelemzés.

Általános létesítménygazdálkodási ismeretek:
 Műszaki ismeretek: épületszerkezetek, -gépészet, -villamosság, -automati¬zá¬lás.
 Energiamenedzsment.
 Üzemeltetési és karbantartási stratégiák.
 Tűzvédelem, biztonságtechnika, katasztrófa-elhárítás.
 Munkaegészségügy és munkavédelem.
 Elhelyezési stratégiák és taktikák, területgazdálkodás, költözésmenedzsment.

Létesítménygazdálkodási szolgáltatások menedzsmentje:
 Sourcing stratégiák, outsourcing.
 Vevői elégedettség.
 Pályázatok, szerződések.
 TQM.
 Létesítménygazdálkodási szolgáltatások a gyakorlatban: a takarítástól az étkeztetésen át a flottamenedzsmentig.

Projektmenedzsment:
 A projektmenedzsment alapjai.
 Projektmenedzsment a létesítménygazdálkodásban.
 Építési projektek, az igények elemzése, funkcionális tervezés.
 Projektvezetés, kommunikáció, konfliktuskezelés.

Információs rendszerek:
 Üzleti folyamatok és az információs rendszerek (ERP, GIS, CRM,).
 A CAFM rendszerek.
 A CAFM projektek sikerkritériumai.
 Létesítménygazdálkodási adatstruktúrák.
 Létesítménygazdálkodási stratégiai információmenedzsment.

Ingatlan szakismeretek:
 Trendek.
 A magyar ingatlanpiac.
 Bérlet.
 Ingatlanportfoliók kezelése.
 Hálózatok.
 Ingatlan nyilvántartás.
 Értékbecslési módszerek.
 Ingatlanfejlesztés.

Használható és gazdaságos épületek:
 Normatívák, szabványok.
 Életciklus költség.
 A létesítménygazdálkodás szempontjainak érvényesítése az épületek tervezésé¬nél és üzemeltetésénél.
 A modern iroda koncepciója.

Esettanulmányok.

•••


Létesítménygazdálkodás I. (Facility Management), menedzseri szint
MTI tanfolyam azonosító: 01-032
A képzés ismertetése: http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/01-032.html
Tanfolyamvezető:
Czerny József BME MTI Időtartama:
Elmélet és gyakorlat:
Díja (vizsgával): 2
224
440.000 félév
óra
Ft + áfa
A képzés ütemezése 2010/11 tanévben:
FM I. Kezdés Befejezés Vizsga időpont Vizsga időpont
I–II. félév (28 hét) 2010. 11. 02. 2011. 06. 07.
Lebonyolítás 1nap/hét, keddenként 900 -1600-ig
Szakdolgozat 2011. 06. 28.
Írásbeli 2011. 07. 04.
Védés/szóbeli 2011. 07. 15.
A képzés ütemezése 2010/11 tanévben:
FM I. Kezdés Befejezés Vizsga időpont Vizsga időpont
I–II. félév (28 hét) 2011. 10. 25. 2012. 06. 05.
Lebonyolítás 1nap/hét, keddenként 900 -1600-ig
Szakdolgozat leadás 2012. 06. 26.
Írásbeli 2012. 07. 03.
Védés/szóbeli 2012. 07. 12. 2012. 07. 13.

10 pont

Tanfolyamvezető:
Czerny József BME MTI

Toldi Teréz,
Toronyi András,
Érces Ferenc,
Szunomár Zoltán,
dr. Emhő László,
dr. Ujj-Mészáros Tamás,
Berta Zsolt,
Szabó Ákos,
Fodor Árpád,
Csiby Soma

Dátum Leírás Hely
2011-01-01 2010-11 tanévben: 2010. november 02 – 2011. június 07. 2011-12 tanévben: 2011. október 25. , BME Mérnöktovábbképző Intézet, 1111 Budapest, Egry József u. 1. E. ép. XI. em.

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
15-45 fő

Mészárosné Merbler Éva,
BME Mérnöktovábbképző Intézet, 1111 Budapest, Egry József u. 1. E ép.
(1)463-3497, (1)463-2470,
evameszaros@mti.bme.hu

evameszaros@mti.bme.hu
www.mti.bme.hu

Feltétel: szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
Célcsoport: műszaki, jogi vagy közgazdasági végzettséggel rendelkezők, akik egy szervezet főtevékenységének hatékony támogatása, működésének lehetővé tétele érdekében az épített infrastruktúra és a szervezetek belső szolgáltatásaink menedzsmentjével foglalkoznak, vagy kívánnak foglalkozni.

nincs adat

440.000 Ft + Áfa

MTI tanfolyam azonosító: 01-032

A képzés ismertetése: http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/01-032.html

Résztvevők értékelése:
A hallgatók a tanfolyam befejezéseképpen szakdolgozatot, tézist dolgoznak ki, továbbá írásbeli vizsgát tesznek, amelynek sikeressége a szóbeli záróvizsgára bocsátás előfeltétele. A szóbeli vizsgán kell a szakdolgozatot megvédeni. A szakdolgozatot és védését gyakorlati vizsgajeggyel, a szóbeli vizsgát elméleti vizsgajeggyel értékeli a vizsgabizottság. A tanév során kötelező minden hallgatónak 2 10 perces kiselőadás készítése és bemutatása.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:
Tanúsító oklevél arról, hogy a felnőttképzésben részt vett személy, az elsajátított új kompetenciák révén képessé vált egy meghatározott feladat eredményesebb ellátására.

A képzés tananyagai:
Az előadók által összeállított oktatási segédletek, szakanyagok és esettanulmányok.

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft