OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2013/273Hajdú-Bihar Megyei Építész KamaraBoom/Room. Új észt építészet A kiállítás a Magyarországi Észt  Boom/Room. Új észt építészet A kiállítás a Magyarországi Észt Intézettel közös szervezés eredményeként kerül megrendezésre. A 2000-2008 közötti időszak Észtországban a dinamikus gazdasági fejlődés jegyében telt. A 90-es évek második felében induló építőipari boom, amely a 21. század első éveiben kapott igazi lendületet, alaposan és szédítő gyorsasággal átformálta az észt városok arculatát és hangulatát. A stabil gazdaság, az életszínvonal növekedése és a kedvező banki hitelek olyan helyzetet teremtettek a posztszocialista kisállamban, amelynek folyományaként a városközpontban üvegtornyok és sűrű daruerdő emelkedett, a városon túl pedig messzire húzódnak a lakóparkok. Az észtek álma– nyugatias nagyvárosban dolgozni és kertes házban élni – varázsütésre teljesült. A siker- és jólétorientált társadalom ára viszont a széttöredezett, elüzletiesedett, és szociális tekintetben egysíkú város lett, ahol kevés tér jut a szabad eszmecserének, tevékenykedésnek, vagy egyszerűen a létezésnek. A korszerű városfelfogás szerint az egyes épület alárendelődik a környezetének, így a városkép viszonylatában másodlagos szerepet kap. Az egységes és emberbarát városi környezet létrehozásának alapja a szilárd várostervezési koncepció, amely Észtországban eddig igencsak hiányos volt. A városok telekalapú tervezése káoszt szül, a környezet élhetővé tételének rendkívüli felelőssége pedig az építészt vállára nehezedik, aki alkotásával – a készülő épülettel – új térbeli, kulturális és szociális minőségeket teremt, illetve befolyásolja a már meglévőket. Az építészeti és várostervezői siker elengedhetetlen előfeltétele a kulturált és nyitott megrendelő, mindazonáltal az építész rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel megszelídíthető, pozitívan kihasználható, szabályozható és értelemmel ruházható fel a kaotikus tér. Az Észt Építészek Szövetségének kiállítása a helyi kuszaságból kibontakozott kortárs építészet legjavára koncentrál. A mára lecsengett építőipari boom gyümölcsei nem pusztán személytelen irodaházak, szupermarketek és katalógus-otthonok – számos figyelemre méltó és a környezetével párbeszédet folytató építészeti alkotást találunk köztük. A tárlatnak nem célja, hogy hiánytalan képet adjon az építőipar helyzetéről, inkább olyan objektumokat kíván elhelyezni az építészet térképén, melyek valamilyen okból beszédesek és szembetűnőek. Az egy művészettörténészből és három építészből álló munkacsoport a válogatás során az építészeti elgondolás magasröptűsége és a kivitelezés minősége mellett fontosnak tartotta az épület kontextusát is, mégpedig a táj, a városi tér és a miliő, illetve a szociális környezet értelmében. A sikeres építészeti alkotás egyszerre lép aktív kölcsönhatásba a használóval és a környezettel, újfajta mozgásteret, kapcsolódási pontokat és életmódot kínálva. A kiállítás vizuális súlypontját a panorámafotók adják, melyek a maguk kétdimenziós nyelvén igyekeznek érzékeltetni azt a térhatást és hangulatot, amelyet az új épület létrejötte teremt a környezetében. A képeken a házak nem öncélú objektumok, mindegyik saját tudása szerint kommunikál a felhasználóval és a környezettel, szerves részét képezve az egésznek. A kiállított fotókat az alkotók gondolatai és megjegyzései kísérik, újabb térbeli dimenziót nyitva a szemlélő előtt – a mentális tér dimenzióját, amely ott húzódik minden épített tér mögött, és amelyet a szemlélő-felhasználó gyakorta csupán öntudatlanul érzékel. A kiállítás témák szerint tagolódik, és tükrözi az elmúlt évtized építészeti életének fő területeit: „Nagyvárosi fények“, „Kultúra és szimbólumok“, „Építkező városok“, „Modern munkakörnyezet“, „Szabadidős terek“, „Időrétegek“, „Régi városrészek“, „Új városrészek“, „Álomotthon“. A kiállítást megnyitja: Pecsenye Béla, a Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Elnöke A kiállítás megnyitója: 2013. szeptember 09. (hétfő), 16.00 óra. Helyszín: a Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara kiállító terme (4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.) NAGYVÁROSI FÉNYEK A nagyvárosi életmód utáni sóvárgás már a 20. század elejétől fogva dolgozik az erdővel borított kis ország lakóiban. Eliel Saarinen, finn építész ebben az időszakban készült Nagy-Tallinni városterve, majd az 1960-as évek bulldózer-stílusában megfogant és toronyházakkal teli utópisztikus projektek a történelmi fordulatok miatt nem valósultak meg, ám az új századnak így is sikerült tökéletesen átformálnia a tallinni belváros képét. A mindinkább sokasodó toronyházak, és az egyre magasabbra törő city nem egy hajdani jövőbe mutató terv megvalósulásai, hanem a magánfejlesztések legjövedelmezőbb területre való összpontosulásának termékei. Ennek eredménye egy üzleti- és autóközpontú környezet, amelyben a sűrűn álló házak között kevés hely jut a városlakóknak. Az új épületek felbukkanását pozitív jelenségek is kísérték. A jól és jó helyre tervezett épület fontos szerepet játszhat egy átgondolt és koherens városkép kialakításában, új városépítési irányokat jelöl ki, teret hagy a lélegzésnek, a cselekvésnek és a létezésnek. Külön említést érdemel a város közepén sokáig üresen álló Rotermann gyárnegyed, melynek helyére a projekt elkészültével játékos, kompakt és harmonikus városrészt ígérnek. ÉPÍTKEZŐ VÁROSOK A boom építkezéseinek központi problémáját a főváros és a magánszféra fejlesztésének kérdése jelentette. Ugyanakkor szép számmal találunk követendő példákat a helyi önkormányzatok részéről tanúsított hajlandóságra és bátorságra, amellyel a környék kultúrájának fejlesztéséről és a városkép korszerűsítéséről szóló párbeszédbe bekapcsolódtak. Bár csak a nagyobb városok és minden ötödik vidéki önkormányzat rendelkezik városi építésszel, örömmel láthatjuk, hogy az Észt Művészeti Akadémia építészeti tanszékéről számos, a várostervezés iránt elkötelezett fiatal került ki, akik saját iroda nyitása helyett a közös ügy érdekében készek felvállalni a városi építész felelősségteljes és merev előírások által korlátozott posztját. A fiatal és lelkes városi tisztviselők aktivitása az egyik kiváltó oka annak a jelenségnek, hogy az utóbbi években sokfelé kiírt építészeti pályázatok folyományaként fiatalos és játékos kulturális és oktatási intézmények, illetve közterület projektek valósultak meg. Külön csoportot képeznek a magánmegrendelésekre épült oktatási létesítmények, amelyek igen szívélyes fogadtatásra találtak az alultámogatott vidéki oktatás részéről. KULTÚRA ÉS SZIMBÓLUMOK Gyakorlati hasznán kívül – a ház mint gép – az építészet fontos kommunikációs szereppel is bír. Az épület közvetíthet politikai üzenetet, vizualizálhatja a nemzeti identitást, vagy a kulturális együvé tartozás érzését. Az új Észtország születésével létrejött kulturális intézmények kapcsán két koncepciót figyelhetünk meg: az egyik a monumentális formanyelv segítségével a szimbolikusságot és az időtlenséget hangsúlyozza, a másik pedig egyszerű és nyílt, rugalmas terű platformot hoz létre, amely az épület helyett annak tartalmát engedi érvényesülni. Paradox módon a függetlenségét visszanyert Észtországban is tovább él az idők során berögzült szokás, mely szerint a nemzeti szimbólum névre érdemes épületeket külföldi építészek tervezik. Reméljük, hogy a döntéshozók kellő éleslátással és határozottsággal rendelkeznek ahhoz, hogy a nemzetközi versenyeken megpályázott kulturális létesítmények meg is valósuljanak. IDŐRÉTEGEK Az észt történelem korszakai kitűnően nyomon követhetők a városok arculatán, egyetlen kor sem tudta eltüntetni az őt megelőző idők nyomait. A fragmentáltság és a kontrasztokban gazdag összkép adja Tallinn páratlan arculatát. A meglévő struktúrákhoz úgy illeszkedik a jelenkor rétege, hogy a régit megőrizve valami új is létre jöhessen. Ez igen kockázatos vállalkozás, amely mesteri hely-, forma- és anyagismeretet kíván. Az építészek és a műemlékvédők „fájdalomküszöbe” a régi és az új párosítása kapcsán úgy tűnik, még mindig eltér, de az ütköztetett és ezáltal óhatatlanul is egymáshoz idomuló érvek között időnként létrejön az egyensúly, amelyből aztán valami új születik. A kortárs építészet és az óváros kapcsolatát illetően szép számmal akadnak kétkedők. Ugyanezek lényegesen optimistábban és kreatívabban állnak hozzá a 19. század épített ipari emlékek új életre keltésének kérdéséhez. Ez a kezdeményezés néhány, a tallinni óváros tőszomszédságában fekvő központi kerületben már sikeresen beindult. SZABADIDŐS TEREK A vasfüggöny lehullása óta Észtország Tallinn középkori óvárosának és érintetlen erdeinek hála a több ezer turistát befogadó tengerjáró hajók első számú célpontjai közé került. A fogyasztóerő növekedésével az észtek szabadidős szokásai is megváltoztak, és megnőtt a kereslet a szórakoztatóipar késztermékei iránt. A szovjet időkben pihenést és regenerálódást nyújtó szanatóriumok helyére mára divatos „spa“-k épültek. Észtország minden sarkában találunk már egészségközpontot és csúszdaparkot, amelyek mindent megadnak a munkahelyi stressztől szenvedő embernek, amire csak szüksége lehet – változatos fogyasztási lehetőségeket, kikapcsolódást a testnek és a léleknek. A turizmus a sokféleségen, a hely egyediségén és a személyre szabott szolgáltatásokon alapszik – ezt a hoteltulajdonosok is tudják. Egymás után bukkannak fel a bensőséges, sajátos építészeti megoldásokat felvonultató szálláshelyek a nagy személytelen szállodaépületek dobozai mellett. MODERN MUNKAKÖRNYEZET A kortárs munkakörnyezet kulcsszavai a nyíltság, a rugalmasság és az akadálytalan információ-áramlás. Az a munkaadó, aki törődik az alkalmazottaival nem feledkezhet meg a pihenőterek kialakításáról, és a különböző szabadidős lehetőségek biztosításáról, hiszen manapság az emberek jelentős része több időt tölt a munkahelyén mint otthon. A minőségi és kreatív környezet kétségtelenül pozitívan befolyásolja a munkakedvet és hozzáárul a cég sikeréhez. A magas színvonalú építészeti megoldásokkal épült létesítmény egyúttal az intézmény arculatának és értékeinek élő közvetítőjeként is funkcionál. Ez a téma tágítani engedi a különböző léptékű és változatos funkciójú modern munkakörnyezetek, irodák és üzemcsarnokok egy viszonylag kis körének kereteit – a szimbolikus struktúrának szánt észt rádió és televízió épületének terveitől kezdve egészen a festői erdei környezetben található otthonos erdőgazdálkodási épületekig. RÉGI VÁROSRÉSZEK A belváros szomszédságában megbúvó régi, csendes és zöldellő fanegyedek napjainkig a rohanó és költséges nagyvárosi élet és az autóközpontú kertvárosi idill alábecsült alternatívái. A 19. század második felének iparosodása és lendületes városiasodása során kialakult, és a két háború közti időszakban végleges formát öltő kerületeket a szovjet időben oszlásban lévő, bontást érdemlő nyomornegyedeknek tartották. Még a függetlenség visszaállítása utáni privatizációs lázban is sok történelmi faépület arculatát tették tönkre műanyag ablakokkal és oda nem illő toldásokkal. Mára azonban felfedezték a belvárosi fanegyedek sajátos hangulatát, kulturális jelentőségét és szép számmal akadnak értékmegőrző felújítási kísérletek, illetve olyan fejlesztők és építészek, akik nagyra becsülik a hely szellemét és az adott környezetbe illeszkedő, kortárs megoldásokat javasolva kívánják újraéleszteni azt. Más negyedeket is érint a probléma. A revitalizáció központi kérdés az eredetileg munkásoknak emelt lakótelepek – a szovjet panelkaptárak sorsában is. A sivár és szürke kerületek emberibbé tétele még megoldatlan kérdés, de már mutatkoznak törekvések, melyek nyomán új lakóházak, vagy középületek létesítésével életet lehelnének ezekbe a városrészekbe. ÚJ VÁROSRÉSZEK Az életszínvonal emelkedése és az elérhető hitelek észtek ezreinek álmát váltotta valóra – menekülés a szürke panelból, a nyomasztó lakótelepről, ki egy városszéli házikóba, a természet lágy ölére. Ám az autótól való függés és az infrastruktúra hiányosságaival járó kényelmetlenségek gyakran felülkerekedtek a személyes tér és a saját kert felett érzett örömön. Jóllehet a piac idővel diverzifikálódott, a városszétfolyás továbbra is a lakástervezés és -építés problémáinak gócpontját jelenti. A megrendelő mára már eleget csalódott a sebtében és olcsón felhúzott, arctalan létesítmények által nyújtott alacsony életszínvonalban – tudja, mit akar. Több figyelem fordul az otthon négy falán túli környezetre valamint a lakhatási lehetőségek tipológiai sokféleségére. A kiállított élőhelyek között találunk költségkímélő megoldásokat, de luxust is, közös vonás, hogy a tervezők mindkét esetben igyekeztek valamit hozzáadni a környezethez újat teremtve, vagy a már meglévőt használva. ÁLOMOTTHON Az észtek számára a magánház jelenti az álomotthont. Sok magánház épül fejlett kertvárosokban, széljárta földeken, vagy a tengerparti erdőkben. Bár a lakóparkok robbanásszerű fejlődése kapcsán számos ellentmondásos jelenséget figyelhetünk meg, pozitív észt sajátságnak tekinthető az a viszonylag elterjedt szokás, amely szerint az emberek otthonuk tervét közvetlenül az építészektől rendelik meg. A tulajdonos számára így biztosítottak az építészház egyéni megoldásai, a minőség garantált, az építész pedig a kis volumennek hála, kedvére kiélheti alkotói ideáljait és tesztelheti új építészeti elképzeléseit. Köztudott, hogy az észt megrendelők kedvelik a neofunkcionalista, áttetsző, fehér konstrukciókat, amelyek egyszerre képviselik a modern és a hagyományos formavilágot időtlen előkelőséget sugározva. A másik szemléletet leginkább a fiatalabb generáció helyspecifikus magánházai jelentik, amelyek alaposan kielemzik a telek tulajdonságait, a tér viszonyait, illetve az emberek mozgássémáit. Az előmunkálatokból egy az éppen az adott helyhez és tulajdonoshoz illő, egyéni építészet nő ki.2013-09-09Debrecen Sarló utca 3. szám, Fszt.0,5 pont
2013/275Magyar Urbanisztikai Társaság / Magyar Urbanisztikai TudásközpontA Balaton-felvidék bűvöletében Az előadás diaképekkel illuszt  A Balaton-felvidék bűvöletében Az előadás diaképekkel illusztráltan bemutatja az előadó által tervezett és megvalósított épületeket, amely közül több is az "Év lakóháza" lett. A Balaton-felvidék települései között alig van olyan, ahol ne épült volna a táji harmóniát, az egyszerű formákat, régi értékeinket és nép hagyományokat tükröző épülete. Az előadó építész az alsóbogáti Festetich kastély helyreállításáért - Tóth Péter építésszel együtt - elnyerte a műemlék felújítások egyik legrangosabb "Europa Nostra" díját. Az előadást követően a résztvevők a kérdések és válaszok után kiértékelik a látottakat és hallottakat, valamint javaslatokat tehetnek a további tervezésekre is.2013-10-01Budapest IX. kerület Liliom utca 48.0,5 pont
2013/294GreenDependent Intézet Nonprofit KftCím: Hatékony Ház Napok, avagy a közel nulla energiaigényű épüle  Cím: Hatékony Ház Napok, avagy a közel nulla energiaigényű épületek látogatása és a 2010/31/EU Épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv népszerűsítése Témakör: Olyan épületek helyszíni szakmai bemutatása, melyek megfelelnek a közel nulla energiaigényű EU-s rendelet előírásainak (pl.: aktív és passzívházak, példaértékű alacsony energiás új építésű és felújított épületek). A látogatásokat a "Hatékony Ház Napok" c. ("Nearly Zero Energy Buildings" NZB2021 - Doors Open Days’ sharing experiences from low energy buildings to meet nearly zero building standards by 2021 - Grant Agreement No.: IEE/11/927/SI2.616379) EU-s projekt keretében valósítjuk meg. A 3 éves projekt célja, hogy kézzelfogható tapasztalatokat nyújtson az alacsony energiaigényű épületekről mindenki számára. A projekt keretében új és felújított lakóházakat, középületeket látogathatnak meg az érdeklődők, akik így első kézből ismerhetik meg a hatékony épületek előnyeit, építésének körülményeit és a használattal kapcsolatos tapasztalatokat. A látogatók így szakmai (nem reklámnak minősülő) és megbízható információt kapnak a házban élő és az építkezési/felújítási munkálatokat átélt lakóktól, tulajdonosoktól és kivitelezőktől. A nyílt napokat kétszer, 2013 és 2014 őszén szervezzük meg november 2. hetében. A projekt szakmai partnere a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Magyar Passzívház Szövetség. A Tanácsadó testület tagja: Ertsey Attila (a MÉK alelnöke), Dr. Medgyasszay Péter (docens, BME) és Feiler József (elnök, MAPASZ). A projekt honlapja: www.hatekonyhaz.hu2013-11-07, 2013-11-04, 2013-11-09, 2013-11-04, 2013-11-04, 2013  2013-11-07, 2013-11-04, 2013-11-09, 2013-11-04, 2013-11-04, 2013-11-04, 2013-11-04, 2013-11-05, 2013-11-05, 2013-11-05, 2013-11-06, 2013-11-07, 2013-11-07, 2013-11-08, 2013-11-07, 2013-11-07, 2013-11-08, 2013-11-08, 2013-11-09, 2013-11-09, 2013-11-09, 2013-11-09, 2013-11-09, 2013-11-09, 2013-11-09, 2013-11-09, 2013-11-09, 2013-11-09, 2013Budapest XI. kerület, Szentendre, Gödöllő, Dabas, Gömörszőlős, G  Budapest XI. kerület, Szentendre, Gödöllő, Dabas, Gömörszőlős, Gömörszőlős, Budapest XI. kerület, Szentendre, Gödöllő, Nagykanizsa, Dabas, Budapest XIII. kerület, Budapest XI. kerület, Zalaegerszeg, Zalaegerszeg, Budapest XIV. kerület, Szentendre, Budapest XIV. kerület, Domaszék, Budapest XXIII. kerület, Isaszeg, Nagykovácsi, Galgahévíz,0,5 pont
2013/296HAP Tervezőiroda Kft.Építészeti világcsodák, amelyek az előző három szemeszterből kim  Építészeti világcsodák, amelyek az előző három szemeszterből kimaradtak 1. Perszepolisz 2. Lépcsős piramistemplom 3. Sziklatemplom 4. Ezer Buddha templomhegy 5. Szent Márk székesegyház 6. Tiltott Város 7. Perzsa királyi mecset, Maiden tér 8. Thai királyi palota 9. Kristálypalota 10. Notre Dame du Haut kápolna2013-12-02, 2013-12-16, 2014-01-13, 2014-01-27, 2014-02-10, 2014  2013-12-02, 2013-12-16, 2014-01-13, 2014-01-27, 2014-02-10, 2014-02-24, 2014-03-24, 2014-03-10, 2014-04-07, 2014-04-28, 2014-05-12, 2014-05-26Budapest Margit krt. 24., Budapest Margit krt. 24., Budapest II.  Budapest Margit krt. 24., Budapest Margit krt. 24., Budapest II. kerület Margit krt. 24., Budapest II. kerület Margit krt. 24., Budapest II. kerület Margit krt. 24., Budapest II. kerület Margit krt. 24., Budapest II. kerület Margit krt. 24., Budapest II. kerület Margit krt. 24., Budapest II. kerület Margit krt. 24., Budapest II. kerület M0,5 pont
2013/298Hajdú-Bihar Megyei Építész KamaraA debreceni Alkotó Műhely Építész Egyesület tisztelettel meghívj  A debreceni Alkotó Műhely Építész Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2013. október 4-én, pénteken 17:00 órára a Pinceklubban tartandó beszélgetésre, melynek vendégei: Kovács Péter DLA és Lengyel István építészek, akik az Intermodális pályázaton első díjban részesült tervüket mutatják be. Érkezés: 2013. október 4. (péntek) 16:30-tól Helye: dAM pinceklub - Apafi utca 60. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! debreceni Alkotó Műhely Alkotó Műhely Építész Egyesület Hu-4028 Debrecen, Apafi utca 60. Adószám: 18296068-1-09 Bank: 10400339-50526676-81831000 Web: www.alkotomuhely.blogspot.com www.facebook.com/alkotomuhely ---------------------------------------------------------------- http://www.dehir.hu/debrecen/debreceni-mernokok-tervezhetik-az-intermodalis-kozpontot/2013/08/26/ Debreceni mérnökök tervezhetik az intermodális központot Kihirdették a Nagyállomás helyére megálmodott intermodális központ nemzetközi tervpályázatának eredményét.Amint arról a Dehir.hu elsőként beszámolt, április 26-án jelent meg a Nagyállomás helyére megálmodott intermodális közösségi közlekedési központ nemzetközi tervpályázata. A központban helyet kapna a buszpályaudvar, a vasútállomás, valamint a helyi járatok végállomása. Az intermodális központot tavaly nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a kormány. Az intermodális közlekedési központ előkészítésére a város korábban 767 millió forint uniós forrást nyert, amihez önrészt sem kell biztosítani. Eddig ugye csak egy tanulmányterv volt, így a korábbi látványtervek is csak előzetes látványtervek voltak.....2013-10-04Debrecen Apafi utca 60.0,5 pont
2013/299Hajdú-Bihar Megyei Építész KamaraTeljesítésigazolási Szakértői Szerv Program: tájékoztató a T  Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Program: tájékoztató a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (továbbiakban: TSZSZ)működéséről a vonatkozó kormányrendelet (236/2013.(VI.30.) alapján Konzultáció a TSZSZ Hajdú-Bihar megyében kinevezett szakértői részére, esetleg módosító javaslatok megvitatása a kormányrendelettel kapcsolatosan2013-10-01Debrecen Vörösmarty u. 13-15.0,5 pont
2013/331ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.Az ÉMI tudásközpont épület és energia ellátási rendszer látogatá  Az ÉMI tudásközpont épület és energia ellátási rendszer látogatása – Frey Lajos, projekt manager (ÉMI Nonprofit Kft.) - Az új irodaépület (tudásközpont), mely a konferencia helyszínéül is szolgál számos innovatív és esztétikailag is igényes megoldást tartalmaz: döntött üvegezés, klímahomlokzat, textil szezonális árnyékolás, függőleges tengelyű mobil árnyékolás, szerkezetbe épített és paneles mennyezetfűtés, stb. - Az energia ellátás is nemzetközileg is egyedi: szennyvíz hőjére telepített hőszivattyú rendszer, melynek elektromos áram szükségletét biogázból és napelemből nyerve megújuló forrásból biztosított. - A megtekintés során a tervezéssel, gyakorlati működéssel a felmerülő kérdések ismerhetők meg.2013-11-132000 Szentendre, Dózsa Gy. út 26.0,5 pont
2013/336Építéstudományi EgyesületÉTE 3. Szakmai Fórum: Építési E-napló bemutatása2013-12-20Budapest XI. kerület Műegyetem rkp. 3. II. em. 11.0,5 pont
2013/346Sika Hungária Kft.Látszóbeton, mi kell a jó végeredményhez A modern építészetbe  Látszóbeton, mi kell a jó végeredményhez A modern építészetben a betont nemcsak mechanikai tulajdonságai miatt alkalmazzák, hanem egyre gyakrabban használják formai elemként, esztétikai okokból is. Ez azt jelenti, hogy a felületképzéssel szemben magasabb követelményeket támasztunk. Számos módja van annak, hogy különleges hatásokat érjünk el ezen a területen: Alkalmas betonkeverék kiválasztása. A zsaluzat anyagának és típusának meghatározása (a zsaluzatnak a legteljesebb mértékben hézagmentesnek kell lennie). Helyes fajtájú és mennyiségű formaleválasztó szer használata. A formaleválasztó szer felhordási módjának helyes kiválasztása. Szükség esetén stuktúrált zsalubetétek használata. Adott esetben utólag, kőszerűen megmunkált felületek készítése. Pigmentek használatával színes felületek is előállíthatók. A bedolgozás legyen megfelelő (betöltés, tömörítés, stb.). Az utókezelés legyen gondos és alapos.2013-12-09, 2014-02-17, 2014-02-26, 2014-03-07, 2014-06-04, 2014  2013-12-09, 2014-02-17, 2014-02-26, 2014-03-07, 2014-06-04, 2014-06-16, 2014-06-26, 2014-09-22, 2014-10-10Budapest II. kerület Lublói u. 2., Nagykanizsa Kossuth tér 2., B  Budapest II. kerület Lublói u. 2., Nagykanizsa Kossuth tér 2., Budapest XI. kerület Dombóvári út 17-19., Zalaegerszeg Kosztolányi u. 12-14., Budapest III. kerület Hévízi út 3/A., Budapest III. kerület Budapest, Perc u. 6., Budapest XI. kerület Dió u. 3-5., Budapest I. kerület Mészáros utca 19., Budapest IX. kerület Máriássy u. 7.0,5 pont
2013/347Sika Hungária Kft.Üveghomlokzatok, strukturális üvegezés - Homlokzati és belső bur  Üveghomlokzatok, strukturális üvegezés - Homlokzati és belső burkolatok rugalmas ragasztással A függönyfalas építési mód elterjedésével előtérbe került a látszóbordák nélküli úgynevezett strukturális üvegezési mód, melynek alkalmazásakor a homlokzaton csak az üveg jelenik meg, valamint a speciális szilikonnal tömített illesztési hézagok. Ezeknél az üvegeknél a tömítő és ragasztóanyaggal szembeni elvárás nagyfokú, hiszen itt az üvegtáblák nincsenek keretbe építve és mechanikus módon rögzítve. Ebben az esetben speciális egy- vagy kétkomponensű szilikon ragasztóanyagokkal történik az üvegtáblák rögzítése a fogadószerkezethez, hiszen elsődleges szempont a rugalmas, biztonságos és időtálló rögzítés. - A makulátlan optikai megjelenés azonban nem az egyedüli kritikus tényező. A homlokzatoknak, belső burkolatoknak és ablakoknak hosszú távon kell funkciójukat betölteniük. Ez megköveteli, hogy tökéletes legyen a tapadás az egyes ragasztási / tömítési felületek között és fontos, hogy a tömítések nagy rugalmasságúak és időjárásállók legyenek.2013-12-09, 2014-02-17, 2014-02-26, 2014-03-07, 2014-06-16, 2014  2013-12-09, 2014-02-17, 2014-02-26, 2014-03-07, 2014-06-16, 2014-06-23, 2014-09-22, 2014-10-10Budapest II. kerület Lublói u. 2., Nagykanizsa Kossuth tér 2., B  Budapest II. kerület Lublói u. 2., Nagykanizsa Kossuth tér 2., Budapest XI. kerület Dombóvári út 17-19., Zalaegerszeg Kosztolányi u. 12-14., Budapest III. kerület Perc utca 6., Budapest II. kerület Szépvölgyi út 34., Budapest I. kerület Mészáros utca 19., Budapest IX. kerület Máriássy u. 7.0,5 pont

3426 rekord, 343 oldalon

 |<   <   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   >   >| 


© 2009 - 2020 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft