OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-07-06 21:47:19  
FEOT Foglalkoztatást Elősegítő, Oktató és Tanácsadó Kft.
Postai címe: 9028, Győr, Jereváni u. 42.
Telefonszám(ok): 96/ 419-479
Fax: 96/ 419-479
E-mail (elsődleges): info@feot.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.feot.hu
 

kontakórás csoportos előadások,
és távoktatásos forma:
a résztvevőknek DVD-n elküldve

10 óra

Az építéshatósági eljárások változásai
1. A rendelet lényeges változtatott főbb pontjai:
1.1. Az eljárás megindítása és az ügyfelek értesítése
1.2. Az eljárás megszüntetése
1.3. Szakhatósági állásfoglalások
1.4. Tervtanács, szakértő és hatósági közvetítő
1.5. Ügyintézési határidők
1.6. Helyszíni szemle
1.7. A döntés részletes tartalmi követelményei
1.8. A hatósági döntés közlése és kézhezvétele
1.9. Az eljárás felfüggesztése
1.10. Jogutódlás
1.11. Hatósági engedélyfajták
1.12. Kérelem és a bejelentés
1.13. A tervezői nyilatkozat tartalma
1.14. A felelős műszaki vezetői nyilatkozat
2. A 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet főbb kapcsolódási pontjai a 290/2007 (X.31.) Kormányrendelethez:
2.1. Az engedélyezési és kiviteli dokumentációk tartalmi követelményei

(Papp László, Kiss Andor, 6 óra)

Az adózással kapcsolatos legfontosabb jogszabályváltozások
1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről
Elvárt adó, Adójóváírások rendszere, Társadalombiztosítás, Társasági adó, Az új ÁFA törvény, Egyéni vállalkozó és a nyereség-minimum, Kisadók, A szakképzési hozzájárulás előlegének megállapítása, Építmény és telekadó, Változások az adózás rendjéről szóló törvényben

A számviteli törvény változásai a számlákkal kapcsolatban
A 2000. évi C. törvény a számvitelről
Általános előírások, Számla kibocsátása, Számla kötelező adattartalma, Devizában kiállított számla, Elektronikus számla, Helyesbítő és stornó számla, Gyűjtő számla

(Dr. Havas István, 2+2 óra)

-----

Dr. Havas István okl. közgazda, közgazdasági doktor, okl. könyvvizsgáló
Kiss Andor okl. építőmérnök, okl. építőmester szakmérnök
Papp László okl. építőmérnök, okl. építőmester szakmérnök

Dátum Leírás Hely
0000-00-00 Budapest,
0000-00-00 7600 Pécs,
0000-00-00 2000 Szentendre,
0000-00-00 9000 Győr,
0000-00-00 9700 Szombathely,
0000-00-00 4000 Debrecen,
0000-00-00 4246 Nyíregyháza,
0000-00-00 6700 Szeged,
0000-00-00 3300 Eger,
0000-00-00 2131 Göd,
0000-00-00 7400 Kaposvár,
0000-00-00 3500 Miskolc,
0000-00-00 8900 Zalaegerszeg,
0000-00-00 6000 Kecskemét,

 Időszak kezdő dátuma: 2010-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-06-30
Helyszíntől függően, 20-80 fő

AL-0331
NYSZ: 08-0041-05

FEOT Kft.
Kozma Violetta képzési vezető
9028 Győr, Jereváni u. 42.
Tel/fax: 06-96/419-479
violetta.kozma@feot.hu


Építési tagozathoz tartozó építészeti-műszaki tervező, építésügyi műszaki szakértő, településtervező, szakirányú felső-, illetve középfokú végzettségű építési műszaki ellenőr, illetve felelős műszaki vezető.
Jogosultsággal rendelkezők és nem rendelkezők részére.

nincs adat

Pénzügyi isneretek:
12.000.-Ft + ÁFA
Jogi ismeretek:
12.000.-Ft + ÁFA

Az oktatási anyag DVD-n való megküldése után a résztvevő felkészül a jogszabályokból. Előre kijelölt időpontokban lehetősége van vizsga letételére, melynek sikeressége esetén igazolást és regisztrációs számot kap. A regisztrációs számmal a tanfolyamszervező honlapján lehetősége van a továbbképzés anyagával kapcsolatos információk megtekintésére.
A honlap elérhetősége: csak regisztrációval rendelkezők részére.

nincs adat

Résztvevők üdítővel és egyszerű étkezéssel való kiszolgálása

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2020 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft