OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2013-07-17 17:15:23  
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- főtémakör: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
- altémakör: 6.8 Költségbecslés
Postai címe: 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám(ok): 422-2501
Fax: 222-2405
E-mail (elsődleges): oktatas@terc.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.terc.hu
 

Szakmai - kontakt előadás

3 nap, napi 8 tanóra (8x45 perc), összesen 24 tanóra

Költségvetés készítés az építőipari munkák árának meghatározásához

A tanfolyami ismeretek révén a résztvevők képesek lesznek felmérni az építmény árát befolyásoló tényezőket, a különleges körülmények többletköltségeit, megtanulják a költségvetés készítés menetét, megértik a szerződések és a költségvetések összefüggéseit.

Részletes tematika

1. nap (elméleti előadás)

1.–2. óra (9.00-10.30 között)
Az építőipar sajátossága
A költségvetések kapcsolódása a szervezési tervekhez, az erőforrásigény meghatározásához
A költségvetések készítésének célja.
A költségvetések műszaki és pénzügyi aspektusa.
Az önköltség, az ár fogalma, összefüggése.
Az építmény árát befolyásoló hatások, tényezők

15 perc szünet

3.–4. óra (10.45-12.15 között)
Árképzési módok
Költségtípusok
Közvetlen költségek eleme a Díj
Kalkulációs lehetőségek

30 perc ebédszünet

5.–6. óra (12.45-14.15 között)
Közvetlen költségek eleme az Anyagköltség
Beszerzési ár,
Fuvarköltségek
Építéshelyi utánpótlási ár
Kalkulációs lehetőségek
Közvetett költségek
Kalkulációs lehetőségek

15 perc szünet

7.–8. óra (14.30-16.00 között)
Közvetett költségek
Munkahelyi közvetett költségek
Központi közvetett költségek
Kalkulációs lehetőségek

2. nap (elméleti előadás)

1.–2. óra (9.00-10.30 között)
A különleges körülmények miatt felmerülő többletköltségek.
Elszámolási lehetőségek.
Az építmény számlája.

15 perc szünet

3.–4. óra (10.45-12.15 között)
A költségvetés készítésének menete
Műszaki mennyiségi kiírás
Mennyiségszámítás
Árképzés
Összesítés

30 perc ebédszünet

5.–6. óra (12.45-14.15 között)
Vállalatbaadási formák
Vállalatbaadás szabadkezes megegyezéssel
Vállalatbaadás versenytárgyalás útján

15 perc szünet

7.–8. óra (14.30-16.00 között)
A szerződések és a költségvetések összefüggése
A FIDIC rendszerű szerződések
Eltérések a szerződésben kikötött céloktól. Következmények


3. nap (gyakorlati foglalkozás)

1.–2. óra (9.00-10.30 között)
A költségvetés készítés segédletei, azok tartalma, felépítése, értelmezése

15 perc szünet

3.–4. óra (10.45-12.15 között)
A közvetlen költségek számítási módja
A díj számítása
Az anyagköltség tartalma és számítása
Véglegesen beépítendő anyagok kalkulációja
Ideiglenesen beépítendő anyagok kalkulációja

30 perc ebédszünet

5.–6. óra (12.45-14.15 között)
A közvetett költségek számítási módja
A munkahelyi közvetett költségek számítása
A központi közvetett költségek számítása

15 perc szünet

7.–8. óra (14.30-16.00 között)
A költségvetések összesítése
A költségvetésekből levonható következtetések

A résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: az elvégzésről szóló Látogatási igazolás kiadásának feltétele a jelenléti ív naponkénti aláírása, a részvételt követően a hallgató számára kiadott teszt feladatlap kitöltése.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek: a TERC Kft. rendelkezik a kontakt oktatásnak megfelelő, az MÉK továbbképzési pályázatában előírt valamennyi személyi és tárgyi feltételével
Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-1011
ISO minősítésünk a TÜV AUSTRIA CERT eljárása alapján érvényes: 2015.02.19-ig.

3,5 pont

Dr. Muzelák László, nyugalmazott főiskolai docens, egyéni vállalkozó, igazságügyi árszakértő

Dátum Leírás Hely
2013-09-09 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.

 Időszak kezdő dátuma: 2013-07-15

 Időszak záró dátuma: 2013-12-31
20-60 fő

Nyuzóné Mohácsi Judit
tel.: 422-2518

judit.nyuzone@terc.hu

Célcsoportja: azon szakmagyakorlók, akik költségvetés készítésekor a tervezési szinttől az utókalkulációig minden egyes munkafolyamatban jártasságot akarnak szerezni.
A bekapcsolódás feltételei: önértékelés, érvényes regisztráció, a részvételi díj befizetése.

nincs adat

39.900 Ft+áfa/fő, mely részvételi díj tartalmazza a képzéshez szorosan kapcsolódó szakirodalmat:
Dr. Muzelák László: Költségvetés készítés az építőipari munkák árának meghatározásához c.
könyvet (hamarosan megjelenik a TERC Könyvkiadó gondozásában 4900 Ft áron)

Egyidejűleg beadva MMK-hoz is bírálatra

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft