OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2013-02-13 21:36:25  
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészetelméleti Tanszék
- főtémakör: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
- altémakör: 1.6 Építészetelmélet, kortárs építészet elmélete •••
Postai címe: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71
Telefonszám(ok): +36 1 342 1738/11, +36 1 373 0069
Fax: +36 1 342 1563
E-mail (elsődleges): kortars.epiteszet@mke.hu
E-mail (másodlagos): solymos.sandor@mke.hu
Weboldal: http://www.mke.hu/mek_epiteszet_kurzus/
 

Előadássorozat, 6 alkalom, az előadások egyenként is hallgatható önálló egységek, de sorozatként is összefüggő dramaturgiát követnek. kortárs- építészeti elemzések, szakmai előadássorozat. Az előadások alkalmanként 4x45 percesek (90 perc – 15 perc szünet

2013. ápr. 6-tól 6 egymást követő héten, szombatonként 10.00 órától 13.15-ig

„Kortársépítészet – a közelmúlt és a jelen összefüggései”
A kurzus a 20. század második fele, a közelmúlt és a jelen építészeti jelenségeinek kronologikus és regionális áttekintését célozza. A II. Világháború utáni évtizedek a világgazdaság átrendeződésével egy időben a civilizációs és modernizációs paradigmák radikális átértelmezését is időszerűvé tették. Szükségképpen változott az építészet arculata is. A CIAM modernizmus, az avantgárd mozgalom válsága, a késő-modern, a pop építészet megnyilvánulásai majd a posztmodern „váratlan” berobbanása bizonyították ezt. A legendás hírű
1968-as mozgalmak kulturális és civilizációs korszakhatárt jeleztek. A termelés és fogyasztás rendszer-szintű válsága lezárta az ellentmondásmentesen működtethető hatalmi, katonai rendszerek korszakát. A 70-es évekkel véget értek a techno-optimista korszakok. A növekedés már megközelítette az ökológiai határokat. A globális posztmodern és az ezután következő (dekonstrukció, új-modern) trendek regionális és kronologikus összefüggései már az új paradigmák érvényesülését mutatják. A hierarchikus modellek alkalmatlannak bizonyultak a globális folyamatok értelmezéséhez. A hagyományos értelemben vett civilizációs „centrum-periféria rendszer”-ek elvét el kellett vetni. Az ezredforduló táján már sztochasztikus/kaotikus modellekkel írhatták le a globalizációs folyamatokat. A posztmodern utáni igen változatos építészeti kép is ezt mutatja. A közelmúlt és a kortárs építészet összefüggéseit elemző kurzusunkban, a meghatározó alkotók életművének bemutatásán túl, a fontosabb iskolákat, szemléleti halmazokat, és trendeket ismertetjük. A közelmúlt jellemzője egy sajátos érték-szerkezet, miszerint népszerű és aktuális vonulatok
tűnnek el szinte váratlanul, más harsányabb divatosabb megnyilvánulások mögött, majd egyszer csak (előbbiek kimerülése, okán) előbukkannak megújulva, és eltakarnak más jelenségeket. A kurzus célja e különös szövedék bemutatása.

1,5 pont alkalmanként, 9 pont a teljes sorozat

Sólymos Sándor Dr. Habil. Ybl díjas építész,
tanszékvezető, egyetemi docens
Magyar Képzőművészeti Egyetem,
Művészetelméleti Tanszék

Dátum Leírás Hely
2013-04-06 ,
2013-04-06 1062 Budapest VI. kerület, Andrássy út 69-71

 Időszak kezdő dátuma: 2013-02-13

 Időszak záró dátuma: 2013-12-31
min: 10 max: 100 fő

Sólymos Sándor tanszékvezető, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészetelméleti tanszék, Romoda Klára tanszéki titkár, (u.az) jelentkezés e-maiben, (kortars.epiteszet@mke.hu) címen

kortars.epiteszet@mke.hu
http://www.mke.hu - Kortarsépiteszet kurzus

Nyilvános, építészeknek, szakmagyakorlóknak, (az építészhallgatóknak
50% kedvezménnyel), és a részvételi díj minden befizetőjének.

nincs adat

Alkalmanként 6.000-, Ft, a teljes sorozatot egyben befizetve 30.000-, Ft. Diákigazolvánnyal rendelkezőknek alkalmanként 3.000-, ill. sorozatként 15.000-, Ft.

Az előadások alkalmanként és sorozatként is látogathatók. A pontértékek ezzel arányosan alkalmanként meghatározottak. Regisztráció, és a díjbefizetés előre, jelenlét igazolása alkalmanként történik.

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft