OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-05-11 17:16:41  
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
- főtémakör: 7. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák témaköre
- altémakör: 7.11 Épületenergetika •••
Postai címe: 1135 Budapest Lehel út 35 -37
Telefonszám(ok): (1) 2375556
Fax: (1) 2375557
E-mail (elsődleges): hatosagihivatal@hm.gov.hu
E-mail (másodlagos): agardi.peter@hm.gov.hu
Weboldal: http://kormany.hu
 

Konferencia

2 nap

I. Katonai Hatósági Konferencia

A konferencia tárgya:
A katonai hatósági tevékenység helyzetének áttekintése.
A katonai hatósági tevékenységben bekövetkezett változások, elvárások ismertetése.
A jogszabályi és szervezeti valamint a szakhatósági eljárásokban bekövetkezett változások megismertetése.
Az hatóság és szakhatóságok működési tapasztalatai.


A konferencia célja:
A hatósági és szakhatósági együttműködés megerősítése.
A jogszabályváltozások és a szervezeti átalakulások nyomon követése, az új követelményrendszerek megismerése.


Előadások témája a Plenáris ülés keretében (2012. 05. 08. délelőtt):
Épületenergetika aktuális kérdései
Szervezeti és jogszabályi változások a munkavédelem és a munkaügy területén
Katasztrófavédelemi rendszer változásának aktuális kérdései


Építési szekció (2012. 05. 08. délután):
Jogszabályi változások az építésügy területén
Budapest Főváros Kormányhivatal építésfelügyeleti tapasztalatai
Az épületenergetikai tanúsítás szoftveres megoldása
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzési tapasztalatai
Beépített automata tűzvédelmi (tűzjelző, tűzoltó) berendezések létesítési és használatba vételi eljárásának szabályai.
A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor helye szerepe a létesítési folyamatban
Nemzeti Közlekedési Hatóság szakhatósági közreműködése a honvédelmi és katonai célú engedélyezési eljárásokban
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági közreműködése a honvédelmi és katonai célú engedélyezési eljárásokban

Üzemeltetési szekció (2012. 05. 08. délután):
Jókarbantartási kötelezettség az építés-ügyben.
Változások a honvédelmi ágazatot érin-tő munkavédelmi szabályok területén
Budapesti Kormányhivatal 2011. évi munkavédelmi ellenőrzési tapasztalatok a létesítés és az üzemeltetés területén.
BET és a BEK hatékony együttműködésének feltételei, lehetőségei.
EVE - Katonai védőeszközök változások, újdonságok.
Összehangolási tevékenység aktuális kérdései.
Az üzemeltetéssel és a használattal összefüggő felügyeleti tevékenység komplex megújításának koncepcionális kérdései.


Építési szekció (2012. 05. 09. délelőtt):
Katonai építésfelügyeleti aktualitások
Földtani veszélyforrások - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal előadásában
Épületszerkezetek fejlődése az épület-energetikai változások tükrében a ’70-es évektől napjainkig
Veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályai, nyomástartó berendezések engedélyezése, jogszabályváltozások

Üzemeltetési szekció (2012. 05. 09. délelőtt):
Veszélyes katonai objektumok helyzete
Az új 95/2006. Korm. rendelet koncepciója
BM OKF tapasztalatai a Belső Védelmi Terv gyakorlatokról
A veszélyes katonai objektum ügyintézők képzési lehetősége

3 pont

1. dr. Bánhidi László professor emeritus - az MTA doktora Széchenyi díjas MMK elnökségi tag
Magyar Mérnöki Kamara

2. dr. Papp Gyula főosztályvezető
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Állami Légügyi Főosztály

3. Czinege Ágnes - főosztályvezető helyettes
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

4. dr. Bakos József - főigazgató helyettes
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi- és Munkaügyi Igazgatóság

5. Vass Gyula tűzoltó ezredes – főosztályvezető
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6. dr. Bedő Katalin - főosztályvezető-helyettes
Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály

7. Bánréti Tibor - felügyeletvezető helyettes
ÉMI Nonprofit Kft. Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet


8. Kovács József - főosztályvezető-helyettes
Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi Főosztály Építésfelügyeleti Osztály

9. dr. Baumann Mihály adjunktus
Pécsi Tudományegyetem

10. Fóti Zoltán kormánytisztviselő - vezető tanácsos
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

11. Oszvald Tamás - főosztályvezető-helyettes
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

12. dr. Nemes Gábor - igazgató-helyettes
Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

13. Menyhért Ferenc – osztályvezető
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

14. Hajdók Marcell mérnök főhadnagy - kiemelt főtiszt
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

15. Arató Zoltán - igazgató-helyettes
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv

16. Kovács László
Munkavédelmi Szakértő


17. Rostár András – üzletágfelelős
3M HUNGARIA KFT

18. Németh László – igazgató
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

19. Rávai Attila mérnök ezredes – osztályvezető
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

20. Halász László mérnök őrnagy - kiemelt főtiszt (osztályvezető-helyettes)
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

21. Frigy Antal kormánytisztviselő - közigazgatási tanácsadó
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

22. Ott Gábor mérnök őrnagy kiemelt főtiszt (osztályvezető-helyettes)
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

23. Nagy Árpád kormánytisztviselő - vezető főtanácsos
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

24. dr. Kátai Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes - polgári védelmi tanácsos
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

25. Balogh Miklós mérnök ezredes – osztályvezető
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

26. dr. Dobos József kormánytisztviselő - vezető tanácsos (osztályvezető-helyettes)
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

27. Mesics Zoltán tűzoltó alezredes - főosztályvezető helyettes
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Dátum Leírás Hely
2012-05-08 I. Katonai Hatósági Konferencia 8173 Balatonkenese, Tompa M. u. 1.
2012-05-09 I. Katonai Hatósági Konferencia 8173 Balatonkenese, Tompa M. u. 1.

 Időszak kezdő dátuma: 2012-01-01

 Időszak záró dátuma: 2012-12-31
120 - 150 fő

Agárdi Péter mérnök alezredes
Katonai Építésügyi és Építésfelügyeleti Hatósági Osztály osztályvezető
Telefon: (1) 236 5105 Fax: (1) 236 5482 E-mail: agardi.peter@hm.gov.hu

agardi.peter@hm.gov.hu


Hatóságok
Szakhatóságok
Tervezők
Üzemeltetők
Kivitelezők

Díjmentes a meghívottak számára

Magyar Mérnöki Kamara pontértékének megkérése folyamatban van.

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft