OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   332  333  334  335  336  337  338  339  340  341   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2012/85MUT - Magyar Urbanisztikai Társaság Észak-Magyarországi SzervezetVidor Ferenc szakmai előadása2011-01-011 pont
2012/88MUT - Magyar Urbanisztikai Társaság Észak-Magyarországi SzervezetGyöngyös, Mátra Erőmű környezete2012.1 pont
2012/167Dzone studio Kft.Energiatudatos épületek, települések Modulok: 1. modul:   Energiatudatos épületek, települések Modulok: 1. modul: Önkormányzati energiagazdálkodás - Simon Tamás, Energiaközpont (Témaleírás: Növekvő folyó kiadások a növekedő energiaárak következtében. Új energia beszerzési lehetőségek a liberalizált energiapiacon. Folyamatosan fejlődő technológiák az energiahatékonyság és a megújuló energia felhasználás terén. 2014-től újabb EU-s támogatások energetikai fejlesztésekhez. Az energiapiac jelentős változáson megy keresztül napjainkban. Egy-egy önkormányzat jelentős előnybe kerülhet, vagy komoly veszteségeket szenvedhet attól függően, hogy képes-e alkalmazkodni a változó környezethez. Egy megfelelően szervezett energiagazdálkodási rendszer viszonylag alacsony költségek mellett üzemeltethető, és számos előnnyel jár. Segítségével az önkormányzat kedvezőbb helyzetbe kerülhet a gáz és villamos energia beszerzések piacán. Azonosíthatja az energetikai szempontból legkevésbé hatékony, és gazdaságosan korszerűsíthető intézményeit. Az energiagazdálkodási rendszer segítségével létrehozott adatbázisok megfelelő tervezési alapot nyújtanak EU-s pályázatok előkészítéséhez, növelve ezzel az EU-s források lehívásának esélyét.) 2. modul: Az épületenergetikai szabályozás: hol tartunk ma és hová kell eljutni 2018-ig - prof. Zöld András MTA dra, Debreceni Egyetem Műszaki Kar (a továbbiakban DE MK) (Témleírás: A hatályos szabályozás három szintje, az uniós irányelvek, a meglévő épületek felújítására vonatkozó követelmények, a passzív ház fogalma és jellemző kiviteli formái: mikor passzív a ház, hogyan szokták csinálni, lehet-e másként? A közel nulla energiaigényű épületek, mint a 2018-tól érvényes követelményszint: mennyi a „közel”, mennyi a nulla?) 3. modul: Városklimatológia - Ongjert Richárd Magyar Urbanisztikai Társaság, Unger János MTA dra, Szegedi Tudományegyetem (Témaleírás: A fenntartható város ismérvei: mitől klímabarát a város? A településfejlesztés, az energia, a városklíma összefüggései a fenntarthatósággal és az élet minőségével. Főleg a nagyvárosok, de a kisebb méretű települések is jelentősen módosíthatják − a természetes területekhez viszonyítva − a városi levegőkörnyezet szinte valamennyi jellemzőjét. Így egy helyi éghajlat, a városklíma alakul ki, amely a település mesterséges beépítése, valamint az emberi tevékenységekhez kapcsolódó hő-, nedvesség- és szennyezőanyag-kibocsátás következménye. Kifejlődése során a hőmérséklet mutatja a legszembetűnőbb módosulást, elsősorban növekedést, ami a városi hősziget formájában nyilvánul meg. Kérdés, hogy mi befolyásolja a hősziget erősségét, melyek a hősziget közvetlen hatásai és milyen eszközökkel lehet e hatásokat mérsékelni?) 4. modul: Klímaváltozás, levegőtisztaság - Gál Tamás PhD, Gulyás Ágnes PhD, Szegedi Tudományegyetem (Témaleírás: A klímaváltozás miatt várhatóan nő a szélsőségesen nagy csapadékesemények gyakorisága: hogyan hat ez a városi területekre, hogyan lehet erre felkészülni? A városi területek jelentősen befolyásolják a légáramlási viszonyokat, felmerül tehát a kérdés, hogy hogyan lehet javítani a városok átszellőzését, így csökkentve például a légszennyezés mértékét, vagy a túlzott hőterhelést a belvárosi területeken? Mi a zöldfelületek, zöldterületek szerepe a városi környezetben, milyen klimatikus és egyéb előnyök társulnak a közterületek, parkok, játszóterek fás vegetációjához?) 5. modul: Szabad (rekreációs) terek - Kántor Noémi, Égerházi Lilla Szegedi Tudományegyetem (Témaleírás: Az urbanizáció fokozódásával egyre inkább felértékelődnek azok a városi közterületek, melyek élhető környezetet biztosítanak a városi lakosság számára. Vajon milyen mértékben segíti a városi népesség felfrissülését egy-egy ilyen szabadtéri terület? Mit tehetünk annak érdekében, hogy javítsunk a bennünket körülvevő környezet termikus viszonyain? A szervezetünk számára kedvező hőérzetért csupán a léghőmérséklet a felelős? Lehetséges-e már a tervezés fázisában mérlegelni, hogy milyen területkialakítási alternatívák a legmegfelelőbbek termikus szempontból a városi lakosság számára? ) 6. modul: Kommunális villamosenergia ellátás, közvilágítás - Bartha István DE MK (Témaleírás: A közforgalmú terület mesterséges megvilágításának a közlekedés-, a köz- és vagyonbiztonságra gyakorolt hatása. Az MSZ 20194 szabvány előírásai, fényforrások elhelyezésen lehetséges formái. MSZ 9620 Fénytechnikai szabvány, korszerű közvilágítás jellemzői, átlagos fénysűrűség, a fénysűrűség egyenletessége, átlagos megvilágítás, a megvilágítás egyenletessége, káprázás korlátozás, lumen, candela, lux. Korszerű közvilágítási lámpatestek. Energia hatékony világítás, napelemes közvilágítási rendszerek előnye, hátránya, problémái. Közvilágítási naptár mint elszámolási egység, energiaköltség csökkentésének lehetséges módjai. Közvilágítási rendszer üzemeltetése, és költsége.) 7. modul: Épületdiagnosztika - Osztroluczky Miklós PhD, címzetes egyetemi tanár (Témaleírás: A diagnosztika módszereinek ismertetése (tervek ellenőrzése, építési idő megismerése, helyszíni méretellenőrzések és műszeres mérések, a hőszigetelési minőséget befolyásoló tényezők figyelembe vétele stb.). Diagnosztikai módszerek bemutatása konkrét példákkal. Épületek energetikai minőségének meghatározása a valóságos, mérhető paraméterek számításba vételével, az épületszerkezeti és épületgépészeti rendszerek energetikai minőségének együttes vizsgálatával. Minősítés az épületenergetikai szabályozás követelményrendszere szerint. Alternatív felújítási-korszerűsítési javaslatok megtétele a költséghatékonyság és megtérülési idő meghatározásával. Példák bemutatása.Energetikai szempontból alkalmatlan, avult illetve károsodott épülethatároló szerkezetek lehetséges, illetve javasolható felújítási módszereinek ismertetése. Felújítási példák bemutatása.) 8. modul: Energetikai állapotfelmérés, audit, display - Csoknyai István PhD, Budapesti Műszaki Egyetem (Témaleírás: A meglévő épületállomány energetikai állapotának felmérése „hagyományos" eszközökkel, a középületek auditálása és "display" programja. Tervdokumentáció elemzése, helyszíni szemle, megvalósult állapot felülvizsgálata. A tanúsítás és az auditálás - azonos és különböző elemek, célok. A feladatok elvégzéséhez szükséges adatok összeállítása, meghatározása. Számítási eljárások bemutatása példákon keresztül. Korszerűsítési javaslatok. Az auditálás módszerei és azok korlátai: energiaszámlák elemzése, műszeres mérések, szemrevételezéses diagnosztika. Hőfokhíd szerinti korrekció és hőfokgyakorisági görbe. Az eredmények közzététele és rendszeres frissítése önkormányzati tulajdonú épületekben. Lakossági energiamegtakarítási, valamint KEOP középületfelújítási pályázatok és megvalósíthatósági tanulmányok szakmai vonatkozásainak áttekintése.) 9. modul: Épületfelújítás: az energiamegtakarítási potenciál felmérése - Csoknyai Tamás PhD, DE MK (Témaleírás: A felújítás lehetőségei, a mély felújítás észszerűsége, a felújítás ütemezése épületcsoportok esetében, a felújítás környezeti és társadalmi hatásai. A meglévő épületállomány energetikai állapotának és szoláris potenciáljának felmérése korszerű eszközökkel, kelenföldi esettanulmány: napkollektoros hőhasznosítás és fotovillamos áramtermelés potenciáljának felmérése egy lakótelep példáján. Panelépületek energiafelhasználása városi szinten (debreceni esetanulmány). Nagy felbontású és infravörös kamerával készített légi felvételek elemzése, GIS techikák alkalmazása.) 10. modul: Távhőellátás - Talamon Attila DE MK (Témaleírás: A távhő primer energiatartalma a forrás (szén, olaj, gáz, biomassza: fa, pellet, brikett, napenergia, geotermia, stb...) függvényében, Kapcsolt energiatermelés fogalma, fűtőművi távfűtés éves kihasználtságának áttekintése. Távfűtőmű fűtésre és használati meleg víz készítésre. Átlag fogyasztó szokások bemutatása. Távfűtési tartamdiagram definíciója, és felhasználásának módjai. Primer-szekunder-tercier körök egymáshoz viszonyított műszaki tulajdonságai. Monovalens és bivalens távhőszolgáltatás előnyei és hátrányai. Közös projektfeladat: Virtuális fűtőmű tervezése a primer energiaforrás megválasztásának, gazdaságossági, környezetvédelmi optimalizálásának szempontjából. A nettó és bruttó energiafelhasználás fogalma, avagy a távfűtőművi energiaveszteségek (Hőtermelői, elosztási, szabályozási, hőközponti, stb...) csoportosítása, és nagyságrendje. Napenergiával, biogázzal és geotermális energiával támogatott távhőszolgáltatás előnyei és hátrányai.) 11. modul: Biomassza kicsiben és nagyban - Csoknyai Tamás PhD, DE MK (Témaleírás: Biomassza alkalmazása a távfűtés támogatására. A mezőgazdasági biomassza csoportosítása (elsődleges, másodlagos, harmadlagos biomassza) hasábfa, a pellet és a brikett tulajdonságai, alkalmazási sajátosságai. A fa égési folyamatai, monovalens és bivalens rendszerek. Hagyományos (kandallók, cserépkályhák) és korszerű fatüzelő berendezések (faelgázosító és pellet kandalló, faelgázosító kazánok, pellet kazánok), a közelfűtés tüzelőberendezései (faapríték kazán, vegyes tüzelésű kazán). A tüzelőanyag tárolás követelményei és helyigénye. A tüzelőanyag szállítás módjai (manuális, csigás, pneumatikus, futószalagos). A tüzelőanyag szállítási módjai a fogyasztóhoz, a megközelíthetőséggel szemben támasztott követelmények. A kazánházak kialakítási követelményei. A füstgázelvezető rendszerek kialakítási követelményei. Karbantartási kérdések.) 12. modul: A geotermikus energia - Talamon Attila DE MK (Témaleírás: A hasznosítás módszerei, a geotermikus potenciál. Szondák, talajkollektorok. A hőszivattyúk, a COP. A hasznosítás környezeti következményei. Hőszivattyúk nem szokványos alkalmazásai. Geotermikus energia jelene, és jövője. Közép-Európa és Magyarország geotermikus energia potenciálja. Földhőhasznosítás formái (Talajkollektoros, talajszondás rendszerek, stb...). Geotermikus energiát hasznosító rendszerek csoportosítási lehetőségei. Energiatudatosság, energiahatékonyság, környezetvédelem a hőszivattyús épületgépészeti rendszereknél. A földhőhasznosítás és a hőszivattyús rendszerek környezeti hatásainak vizsgálata. ) 13. modul: Napenergia hasznosítás városi környezetben - Zöld András DE MK (Témaleírás: Mennyi energiagyűjtő felületet lehet a tetőn elhelyezni? Kollektort vagy napelemet inkább? Mire elég az, amit ezekkel helyben biztosíthatunk? A benapozási feltételek városi épületek esetében, az energiagyűjtő felületek és az épület hasznos alapterületének viszonya a szintszám függvényében, a lapostetőkön elhelyezhető kollektorok és napelemek felülete, az árnyékhatás figyelembe vétele, az éves szinten kinyerhető energia, ennek viszonya az épület energiaigényéhez a szintszám függvényében) 14. modul: Épületfelújítási stratégiák - Szalay Zsuzsa PhD BME, Horváth Sára BME (Témaleírás: Az energiatudatos épületfelújítás eszközei. Utólagos hőszigetelések, hőszigetelő anyagok, épületszerkezeti kialakítás. Ablakok felújítása, illetve cseréje. A légzárás javítása. Az épületgépészeti rendszer korszerűsítése. Megújuló energiaforrások alkalmazása. Műemléképületek energiatudatos felújításának lehetőségei és korlátai. Megtérülési idő. Nemzetközi esettanulmányok bemutatása. Az épületek adaptációja a várható klímaváltozáshoz. Hogyan feleljünk az egyre szélsőségesebb igénybevételekre (szél, csapadék)? Melyek a károk, katasztrófák megelőzésének, a kockázat csökkentésének a módszerei? Hogyan hasznosítsuk a mediterrán országok tapasztalatait a nyári hővédelem tekintetében?) 15. modul: Életciklus elemzés - Szalay Zsuzsa PhD BME (Témaleírás: Épületek környezetterhelésének számszerűsítése, az életciklus elemzés módszerei. Környezeti problémák, indikátorok, éghajlatváltozás, savasodás. Cél meghatározása, leltárelemzés, hatásértékelés, értelmezés. Környezeti cimkék. Az épületek teljes életciklusára vonatkozó energiamérleg, az életciklusra vetített szennyezőanyag kibocsátás. ) 16. modul: Életciklus költségelemzés - Szalay Zsuzsa PhD BME (Témaleírás: Megéri-e energiatudatosan építeni a teljes életciklusra vetítve? Passzívházak energiamérlege. A „zéro-karbon” szint. Életciklus elemzés meglévő épületek felújítása esetében. Életciklusra vetített üzemeltetési és fenntartási költségek. Energiatudatos beruházások gazdasági elemzésének módszerei. Teljes életciklusra vetített üzemeltetési és fenntartási költségek. A költségoptimalizáláson alapuló energetikai célértékek.)2012-10-021 pont modulonként
2012/180Győr-Moson-Sopron Megyei Építész KamaraFertődi kastély felújítási munkálatainak bemutatása, Narancsház,  Fertődi kastély felújítási munkálatainak bemutatása, Narancsház, Bábszínház Sopronbánfalvi kolostor felújításának megtekintése Soproni Tűztorony felújítása2012-04-212 pont
2012/190fischer HungáriaTartószerkezeteknél alkalmazható vegyi rögzítések. Betonacélok,  Tartószerkezeteknél alkalmazható vegyi rögzítések. Betonacélok, menetes-szárak, belsőmenetes csapok, dübelek ragasztása Az injektáló és a patronos rendszerek összehasonlítása. • Azonosságok és különbségek • Teljesítmények és kivitelezési területek • Mikor melyiket, hova alkalmazzuk? A ragasztott rögzítési pontok hosszú távú viselkedése. • Hőmérséklet változás, UV sugárzás és tűz befolyása • Nyomószilárdság csökkenése hőmérséklet emelkedésével • Agresszív ipari környezet hatásai a vegyi rögzítési pontra, savak-lúgok. • Húzott és nyomott övbe alkalmazható vegyi rögzítések viselkedése • Dynamikus terhekre alkalmas ragasztott rögzítési pontok • Magyarországi referenciák (csepeli szennyvíz tisztító,4. es Metró, Teva gyógyszergyár, AUDI gyár) Méretezhető ragasztott rögzítési pontok • Vinylester, Vinylester-hibrid, Epoxi rendszerek összehasonlítása • Menetes-szárak, betonacélok, belső menetes csapok • Polyester ragasztó rendszerek veszélyei, miért nem méretezhetünk polyesterrel? • Jellegzetes kivitelezési hibák Európai építőhatósági engedélyek vegyi rögzítéseknél • Táblázatok értrlmezése • összehasonlíthatóságok Csomópontok méretezése az EC és az európai műszaki engedélyben foglaltak szerint (EOTA - TR 029) • Konkrét példa során lényeges számítások, ellenőrzési módok • Gazdaságos és biztonságos rögzítési pont • Ragasztott rögzítés dübelcsoportban • Vegyi rögzítések tartóssága, fagyás olvadás ciklusok után. • Méretezés Compufix méretező szoftverrel Biztonságos kivitelezés a gyakorlatban • Injektálható Epoxi és Vinilester hibridek ragasztókkal kivitelezés. • Üvegpatronos rögzítési pontok installálása • Terhelhető, ragasztott rögzítés betonba 120 sec alatt! • Kihúzópróba hidraulikus erőmérővel Előadó: Kovács-Sebestény Szabolcs, fischer Hungária Product Manager, alkalmazástechnikai vezető Az előadás időtartama 5x60 perc2012-05-281 pont
2012/391Magyar Önkormányzati Főkertész SzövetségMunkavédelmi gyakorlat a zöldfelület-gazdálkodásban2012-12-121 pont
2013/2MÉK Belsőépítészeti Tagozat„ Tűz a belsőépítészetben – belsőépítészet a tűzben ” Szakmai k  „ Tűz a belsőépítészetben – belsőépítészet a tűzben ” Szakmai konferencia – 2013. február 21. Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ Szervező: MÉK Belsőépítészeti Tagozat A konferencia levezető elnöke: O. Ecker Judit 13.45 Regisztráció 14.0 Noll Tamás – Magyar Építész Kamara, elnöke Megnyitó és Köszöntő O. Ecker Judit – Magyar Építész Kamara, Belsőépítészeti Tagozat Elnöke Levezető elnök köszönti a résztvevőket 14.20 Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség Aktuális törvényi előírások és követelmények (a belső építészet területén) 15.00 Király András, Tűzvizsgáló Belsőépítészeti elemek kihatása a tűz terjedésére (Érintendő témakörök: Tűzvizsgálati- és kártapasztalatok, Belsőépítészeti anyagok és szerkezetek hozzájárulása a tűz terjedéséhez Flash over jelenségek) 15.40 Dr. Takács Lajos Gábor, Egyetemi adjunktus BME ÉPK, és a MEK Tűzvédelmi tagozatának elnöke Mikor javasolt illetve indokolt a kivitelezés utáni átalakítás során tűzvédelmi szakértőt igénybe venni? 16.20 Konzultáció, Kérdések és válaszok percei Rövid kávészünet 16.55 Divatban a nehezen-éghető textíliák Honti Szilvia, Trevira cég képviseletében 17.35 Gyakori burkolási hibák és javításuk Gergely György, ügyvezető igazgató, Top-Trade Kft. 17.15 Belsőépítészeti Trendek, a Shaw cég 40 perces videofilmje Színek, formák, látványok… 18.0 Konzultáció, Kérdések és válaszok percei 18.30 Háttérbeszélgetések A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük részvételi szándékukat: rajnai.katalin@mek.hu e-mail címre küldjék meg. Jelentkezési határidő: 2013 Február 19. 16.00 óra2013-02-211,5 pont
2013/18KÖVOSZ Nonprofit KftA 2013-tól hatályos építésügyi hatósági rendszer II. rész E-köz  A 2013-tól hatályos építésügyi hatósági rendszer II. rész E-közigazgatás az építésügyben: az ÉTDR használata a gyakorlatban lépésről-lépésre Kreditpontos szakmai nap a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara tagjai (mérnökök, tervezők, szakértők, műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők) Szakemberek, szakmagyakorlók számára 2013. március 06. szerda 9.00-16.00 Helyszín: Megyeháza, Szeged, Rákóczi tér 1. 2013. január 1-től ÉTDR részletes gyakorlati bemutatása, mellyel elindult az elektronikus ügyintézés, új alapokra helyezve valamennyi építőipari szereplő napi feladatait, felelősségét. A változás érinti a katasztrófavédelmi hatósági munkát is, hiszen az ÉTDR egy interneten elérhető központi szolgáltatás, amely az építésügyi hatósági engedélyezési folyamat valamennyi résztvevője számára támogatja az engedélyezési dokumentáció elektronikus kezelését, tárolását, továbbítását, véleményezését, megjelenítését és megőrzését is. Program tervezet: 9.00-9.30 Regisztráció 9.30-10.00 Megnyitó- Köszöntő Bevezetés az építésügyi hatósági rendeletek 2013 évi változásaihoz Palánkai Tibor építész , MÉK Országos Oktatási Bizottságának tagja részéről 10.00-12.30 Az ÉTDR működésének ismertetése Az ÉTDR online felületének használata kérelmezői oldalon -az ÉTDR használata a gyakorlatban – Eljárás kezdeményezése, tárhelyek kezelése, dokumentumok feltöltése, kapcsolattartás, adatvédelem stb. Előadó: Varga Illés Levente építész, az ÉTDR Fejlesztési Munkacsoport szakmai vezetője 12.30-13.00 Ebédszünet 13.00-14.30 A tervezők feladata az e-ügyintézés tükrében Előadó: Varga Illés Levente építész, az ÉTDR Fejlesztési Munkacsoport szakmai vezetője 14.30-16.00 Katasztrófavédelmi Hatóság szerepe az ÉTDR ügyintézésben Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változásai A tűzvédelmi hatósági feladatok módosulása Tűzvédelmi tervező bevonása épületek tervezéséhez Előadó: Környei Béla tűzoltó alezredes, a Csongrád Kegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztályának kiemelt főelőadója Kérdések - Válaszok részvételi díj: 12.000.-Ft/fő, Egyénileg meleg étkezésre van lehetőség az étteremben, melyet a SPORT&LIFE biztosít az étkezési számlával együtt Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet 2013. március 04-ig A részvételi díjat számla ellenében átutalással a PARTISCUM TSZ 57600101-11082455 bankszámlára kérjük „Építési törvény vált.2013 II. rész.” Lemondást csak írásban /faxon/ áll módunkban elfogadni 2013.március 04-ig Információ: 06-20-465-82-62 Tari Andrásné fax: 62/424-263, e-mail: kovoszoktatás@invitel.hu Tematika E-közigazgatás az építésügyben: az ÉTDR Varga Illés Levente építész, az ÉTDR fejlesztési projekt szakmai munkacsoportjának vezetője előadási vázlatok, tematika 1. Az ÉTDR működésének ismertetése Az előadás bemutatja: - bevezető áttekintést a hatósági folyamatokról, - az alábbi folyamatokat: - irat benyújtása online, - irat benyújtása offline, - irat benyújtása személyesen, - irat benyújtása postán, - hatóságok együttműködése, - kézbesítés, - a tárhely működését, - az alapvető funkciókat, - az illeték- és díjfizetést - az elektronikus aláírást, - a Szabályozott elektronikus ügyintézési Szolgáltatásokat, -az alapvető szolgáltatásokat - kérelmező, építtető részére - közreműködő szakember számára - a további ügyfelek számára, - a szakhatóságok és - hatóságok részére, •a technikai feltételeket. Az előadás időtartama: min. 1,5 óra, . 2. Az ÉTDR online felületének használata kérelmezői oldalon Az előadás bemutatja: - a regisztráció folyamatát, - a tárhely létrehozását, - a tárhely adatainak szerkesztését, O az eljárás alapadataival kapcsolatos ismereteket, O a dokumentum feltöltését, a dokumentáció rendszerezését, O a dokumentáció megosztását, O az ingatlan adatainak kezelését, O az érintettekkel kapcsolatos teendőket, lehetőségeket (bővített előadás), O a fizetés módjait (bővített előadás) - a kérelem benyújtása előtti cselekményeket, O előzetes hatósági egyeztetések lefolytatását, hozzájárulások beszerzését, O előzetes szakhatósági állásfoglalás beszerzését, O hatósági szolgáltatás igénybevétele, - a kérelem benyújtását, - a hatósági cselekmények nyomon követését, O az eljárás megindításáról szóló tájékoztatást, O a hiánypótlási felhívást és a teljesítést, O a fellebbezés folyamatát, O egyéb folyamatok ügyféloldali megjelenését, - az engedély és mellékleteinek eljárás utáni kezelését, - a meghatalmazás kérdéskörét (bővített előadás), - jogi személyiségű kérelmező teendőit (bővített előadás), O cégek, társadalmi szervezetek esetén (bővített előadás), O beruházók, önkormányzati kezelők esetén (bővített előadás). Az előadás időtartama: min. 1 óra, 3. A tervezők feladata az e-ügyintézés tükrében Az előadás bemutatja: - az építészeti-műszaki dokumentációk készítésének o jogi alapjait o a technikai okokkal, o technikai megoldásainak lehetőségeit (workshop jelleggel, bővített előadás) Az előadás időtartama: min. 1 óra, Katasztrófavédelmi Hatóság szerepe az ÉTDR ügyintézésben Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változásai A tűzvédelmi hatósági feladatok módosulása Tűzvédelmi tervező bevonása épületek tervezéséhez Az előadás időtartama: min. 1 óra,2013-03-062 pont
2013/31MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei SzervezetA TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0027 azonosítószámú „Az akadálymentes  A TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0027 azonosítószámú „Az akadálymentes épített környezet jövőjéért” című projekt keretében Egyetemes és akadálymentes tervezés: Befogadó tér - belsőépítészet és akadálymentesség - óraszám : 16 - Építész Kamarai akkreditáció - szabadon választott pontérték : folyamatban - Mérnök Kamarai akkreditáció – szabadon választott pontérték: folyamatban - Oktatók: Horváthné Korinek udit, Németh Edina, Ruttkay-Miklián Ágota Meg kívánjuk alapozni azokat az ismereteket, melyek szükségesek ahhoz, hogy környezetünk a társadalom minden tagja számára lehetőség szerint azonosan legyen használható, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint a lakókörnyezet kialakítása mindenki számára lehetőség szerint egyenlő módon kényelmes legyen. Az akadálymentes belsőépítészeti tervezés tantárgy a belső terek kialakítása, anyaghasználatok, bútorozás, lakókörnyezet kialakítását kívánja részletesebben bemutatni, arra kívánja rávezetni a hallgatókat, hogy az ilyen módon tervezett környezet esztétikai, minőségi, kényelmi és biztonsági többletet jelenthet. Az oktatás játékos érzékenyítő feladatok közbeiktatásával, megépült példák megismerésével, új objektumok akadálymentesítési feladatainak megoldásával gyakorlati készséggé kívánja emelni az elsajátított tudást. Tematika: - Esélyegyenlőség az épített környezet használatában - Közhasznú épület - a vizsgált terület - Akadályok, fogyatékosságok típusai - Mozgás a térben - Tájékozódást segítő elemek: o Térszervezés o Színhasználat o Hallható információk o Taktilis információk o Fényjelzések - Átalakítás, felújítás - Műemléki épület - Akadálymentes belső tér - Horizontális akadálymentesség - Akadálymentes vizesblokk - Akadálymentes otthon - Berendezési tárgyak: o Tároló bútorok, lehetőségek a tárgyak elérésére o Asztalok, székek, padok, ivókutak o Piktogramok, táblák o Vészjelző berendezések o Indukciós hurok o ügyfélkapu - Középület típusok-belső terek: o Oktatási intézmények o Könyvtárak o Kiállítóterek o Előadóterem, színházterem o Éttermek o Üzlethelyiségek o Sportlétesítmények - Helyszíni értékelés, akadálymentes épített környezet a gyakorlatban - Értékelés, a kurzus anyagának összefoglalása, teszt készítése, minőségbiztosítási értékelőlap kitöltése - óraszám : 16 - Építész Kamarai akkreditáció - szabadon választott pontérték : folyamatban - Mérnök Kamarai akkreditáció – szabadon választott pontérték: folyamatban - Oktatók: Horváthné Korinek udit, Németh Edina, Ruttkay-Miklián Ágota2013-02-284 pont
2013/57Kapu László, okl.építőmérnök, mérnök-közgazdász,Látszóbeton - látványbeton Látványbeton szerkezetek megvalósítá  Látszóbeton - látványbeton Látványbeton szerkezetek megvalósításának építészeti problémái 1. Építőipari minőség – új felfogásban 2. Az MSZ 24803-6-3 szabvány 3. Látványbeton szerkezetek zsaluzása 1.-3 témakörök időtartama: 45 perc, előadó: Kapu László, bemutatandó diák száma: 120 ------ 4. Látványbeton szerkezetek tervezői kiírása a témakör időtartama: 45 perc, előadó: Kapu László, bemutatandó diák száma: 102 ------- 5. A látványbeton szerkezetek egyedi követelményei képekben a témakör időtartama 45 perc, előadó: Kapu László, bemutatandó diák száma: 294 -------- 6. A látványbeton szerkezetek technológiai követelményei 7. Látványbeton színesen 6.-7 témakör időtartama 45 perc, előadó: Kapu László, bemutatandó diák száma: 1762013-02-191 pont

3426 rekord, 343 oldalon

 |<   <   332  333  334  335  336  337  338  339  340  341   >   >| 


© 2009 - 2020 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft