OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   316  317  318  319  320  321  322  323  324  325   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2018/278Artifex Kiadó Kft.Építőipari jogviták I. – A jogviták elkerülésének feltételei Fó  Építőipari jogviták I. – A jogviták elkerülésének feltételei Fókuszban a kivitelezői szerződések, a dokumentálási kötelezettségek és a bírságok 14.00-14.25 Építőipari jogviták elkerülésének leghatékonyabb eszköze: a megelőzés – Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője Az építőipar szereplői közül kevesen tulajdonítanak jelentőséget a szerződésnek, kötelező papírmunkaként fogják fel. Az építtetők pedig sok esetben a kivitelezőre bízzák a szerződés összeállítását, anélkül, hogy részt vennének annak megszövegezésében. Természetesen nem a megfelelő tartalmú szerződés fogja felépíteni a házat, de mindenképpen lehetőséget ad arra, hogy a felek kiszámítható módon, és a másik fél jogainak csorbítása nélkül teljesítsék a kötelezettségeiket. Az előadás bemutatja azokat a szerződéses elemeket, amelyeket a feleknek megfelelően rendezniük kell annak érdekében, hogy elkerüljék a későbbi jogvitákat. 14.25-14.50 Ajánlások az épületek kivitelezésének szerződéskötéséhez és megvalósításához – Wéber László, Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) Az ÉVOSZ Magasépítési Tagozata az épületek kivitelezésének szerződéskötéséhez és megvalósításához szolgáló ajánlásokat készített. Az ajánlás a szerződéskötés és a létesítmény megvalósítása során felmerülő tipikus problémák, viták kezeléséhez nyújt segítséget. Az előadás – az ajánlás részletes bemutatásának keretében – felhívja a figyelmet arra, hogy milyen területen kell változtatni a jelenlegi gyakorlaton. Az ajánlás kiemelten foglalkozik egyebek mellett a munkaterület átadás-átvételének problémakörével, a minőségi követelmények megfogalmazásával, a kötbérek kezelésével és a teljesítésigazolások rendszerével. A résztvevők az ajánlást elektronikus formában elérhetik. 14.50-15.15 A megelőzés fontos elem: a szerződéses partner folyamatos ellenőrzése – Pertics Richárd, OPTEN Kft. Milyen óvintézkedéseket tehetünk meg annak érdekében, hogy megbízható, és ténylegesen létező céggel kössünk szerződést? Milyen ingyenesen elérhető, hiteles forrásokból tudunk tájékozódni, és némi anyagi ráfordítás mellett hogyan tudjuk a partnerünket folyamatosan ellenőrizni? Milyen esetekben kezdjünk el aggódni azért, hogy nem fogjuk megkapni a pénzünket? 15.15-16.00 Kávészünet 16:00 – 16:45 Építésfelügyeleti szankciók és problémamegoldások – Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő Az építtetők többsége sajnos nem méri fel, hogy egy építésfelügyeleti ellenőrzés számára is súlyos következményekkel járhat, amely a néhány százezer forintos építésfelügyeleti bírságtól akár az építkezés leállításáig is terjedhet. Az előadás bemutatja, hogy az építtetőknek és a vállalkozó kivitelezőknek milyen dokumentálási kötelezettségekre kell különösen figyelniük, és melyek azok a mulasztások, amelyek a leggyakoribbak, és amelyek a legsúlyosabb következményekkel járhatnak. Az előadás megoldási javaslatokat ad a gyakorlatban előforduló problémákra, egyebek mellett az alvállalkozói napló lezárásának elmaradására, a felelős műszaki vezetői nyilatkozat hiányára, az egyszerű bejelentésű lakóépületek építtetőjének változására. 16.45-17.10 Gyakorlati tapasztalatok építésügyhöz kapcsolódó végrehajtásokban – Dr. Dombi Gergely, NAV Felszámolási és Végrehajtási Főosztály, főosztályvezető 2018. január 1. napjától már az adóhatóság végzi az építésügyi, építésfelügyeleti és településkép-védelmi eljárásokban kiszabott bírságok és elrendelt cselekmények végrehajtását. Az előadás az adóhatósági gyakorlat mellett bemutatja, hogy az építtetők és a kivitelezők milyen intézkedésekre számíthatnak, milyen jogaik és kötelezettségeik vannak az adóhatóság által lefolytatott végrehajtási eljárásokban. 17.10-17.35 Mikor mondhatom fel a szerződést? – Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője Az építtetői és a kivitelezői oldalon is gyakori kérdés, hogy mikor lehet felmondani egy szerződést? Mikor és milyen feltételek teljesítése mellett lehet más vállalkozóval folytatni a munkát? Az előadás kitér a szerződés jogszerű megszüntetésének feltételeire is, illetve a mostanában gyakran felmerülő, az anyagárak és munkadíjak emelkedése miatti gazdasági ellehetetlenülés jogi megítélésére is. 17.35-18.30 Szakmai konzultáció – a rendezvény előadóinak és dr. Püski András biztosítási szakjogász (www.kotelezofelelosseg.hu) részvételével Annak érdekében, hogy a résztvevőkben ne maradjon megválaszolatlan kérdés, az előadások lezárását követően szakmai konzultációt tartunk. A gyakorlati problémákra gyakorlatias, de jogszerű megoldásokat kívánunk adni. A kérdéseket már előzetesen írásban is elküldhetik a résztvevők a jambor.attila@epitesijog.hu email-címre. ---- [A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. A részvételi díj étkezési szolgáltatást is tartalmaz. A szakmai konzultáció időtartama a kérdésekhez igazodik, ezért hosszabb időt is igénybe vehet.]2018-12-11Budapest XX. kerület Budapest, Török Flóris utca 227-229., földs  Budapest XX. kerület Budapest, Török Flóris utca 227-229., földszint, nagy előadóterem1,5 pont
2019/15Artifex Kiadó Kft.Építőipari jogviták II. – Az igényérvényesítés lehetséges és hat  Építőipari jogviták II. – Az igényérvényesítés lehetséges és hatékony eszközei - Jogi lehetőségek, amelyek a megrendelő, a fővállalkozó kivitelező, illetve az alvállalkozó követelésének érvényesítését segítik elő még a peres eljárást megelőzően. Mi lehet pótmunka és mi lehet többletmunka. Hitelezői jogok és lehetőségek a felszámolási eljárásban. A tag és az ügyvezető felelőssége a cég tartozásaiért. Az igényérvényesítés során elkövethető bűncselekmények TERVEZETT PROGRAM: 14.00-14.45 Építőipari jogviták – Az igényérvényesítés lehetséges és hatékony eszközei – Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője Az építőiparban a leghatékonyabb igényérvényesítés a megelőzés, de sok esetében kényszerül arra valamelyik szereplő, hogy anyagi igényét vagy a hibák kijavításának költségét érvényesítse a másik féllel szemben. A legfontosabb szempont, hogy a hosszadalmas és sokszor kiszámíthatatlan eredménnyel kecsegtető peres eljárás helyett ismerjük azokat a lehetőségeket, amelyek gyors és hatékony eszközök lehetnek. Az előadás bemutatja azokat a jogi lehetőségeket, amelyek a megrendelő, a fővállalkozó kivitelező, illetve az alvállalkozó követelésének érvényesítését segítik elő még a peres eljárást megelőzően. Lényeges tudni, hogy a beruházás melyik szereplőjével szemben van lehetőség a javítási költségeket követelni, hiszen előfordulhat az is, hogy az építtető a felelős műszaki vezetővel szemben, vagy éppen az építési műszaki ellenőrrel szemben léphet fel, vagy hogy az alvállalkozó az építtetőn kéri számon a ki nem fizetett díját. 14.45-15.20 Pótmunka vagy többletmunka - Csermely Gábor, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) vezető-helyettese A TSZSZ gyakorlatában nagyon kevés esetben fordul elő, hogy a vállalkozói díj kapcsán folyik a szakértői eljárás, de a pótmunka-többletmunka kérdése nem merül fel vitaként. Sajnos az utóbbi évek jogszabály-módosításai nem könnyítették meg az egységes gyakorlat kialakítását, mivel a Polgári Törvényköny (2013. évi V. törvény) és a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) rendelkezései nincsenek összhangban. Az előadás a gyakorlatban felmerült konkrét esetek alapján meghatározza, hogy mi lehet pótmunka és mi lehet többletmunka, illetve meghatározza az elhatárolás lehetséges szempontjait. 15.20-15.50 Kávészünet 15:50 – 16:25 Mit tehetünk egy a felszámolási eljárásban? Hitelezői jogok és lehetőségek – Dr. Gaál Péter ügyvéd, felszámolási jogász Köztudott, hogy a felszámolási eljárásokban rendkívül alacsony a követelések megtérülésének aránya, ezért amikor a megrendelő vagy a fővállalkozó felszámolás alá kerül, a jogosult már szinte biztos lehet abban, hogy a követelésének érvényesítésére nincs lehetőség. Nagyon sok esetben azonban az igényérvényesítés elmulasztásának oka, hogy a jogosult elmulasztja a számára kötelezően előírt nyilatkozatokat, illetve nem él a jogszabály adta lehetőségeivel. A felszámolási ügyekre specializálódott ügyvéd bemutatja azokat az eszközöket, amelyekkel esélyt lehet teremteni a követelés érvényesítésére. Az előadás körüljárja azt a kérdést is, hogy a tulajdonjog-fenntartással történő vétel esetében hogyan mentheti meg a vevő az ingatlant, ha az eladó felszámolás alá kerül. 16.25-17.00 A tag és az ügyvezető felelőssége - Dr. Kapa Mátyás PhD, az ELTE ÁJK adjunktusa, ügyvéd Amikor projektcéggel vagy kivitelező céggel szemben kell követelést érvényesíteni, gyakran már az eljárás elindítását megelőzően lemondunk az igény érvényesítéséről, mondván: a céget úgyis kiürítik, nincs értelme a pereskedésnek. Érdemes azonban tudni, hogy bizonyos feltételekkel van lehetőség arra, hogy a cég tartozásait a tulajdonossal vagy az ügyvezetővel szemben is érvényesíthessük, és a korábbi tulajdonosok sem tudnak minden esetben azzal kibújni a tartozás alól, hogy eladták a céget. Például hiába cégként vállalta a munkát a szakember, a bűncselekmény megállapítását követően a polgárjogi felelősség még a magánszemély vagyonát is érintheti. 17.00-17.35 Az igényérvényesítés ne legyen bűncselekmény – Dr. Tóth M. Gábor ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke Sajnos egyre gyakrabban előfordul, hogy a vitás felek a büntetőjog eszközeivel is igyekszenek nyomást gyakorolni a másik félre. Az igényérvényesítés során vagy egy büntetőfeljelentéssel szeretnének „nyomatékot adni’ a követelésüknek, vagy éppen bűncselekmény útján igyekeznek a jogos vagy jogosnak vélt követelést érvényesíteni, de nem a fizetés, hanem börtön lesz az eredménye. Az előadás azt járja körül, hogy melyek azok az igényérvényesítési megoldások, amelyek már átléphetik a büntetőjog ingerküszöbét. Kevesen tudják például, hogy akár a felelős műszaki vezetői nyilatkozat megtagadása is lehet bűncselekmény. 17.35-18.30 Szakmai konzultáció – a rendezvény előadóinak és dr. Püski András biztosítási szakjogász (www.kotelezofelelosseg.hu) részvételével Annak érdekében, hogy a résztvevőkben ne maradjon megválaszolatlan kérdés, az előadások lezárását követően szakmai konzultációt tartunk. A gyakorlati problémákra gyakorlatias, de jogszerű megoldásokat kívánunk adni. A kérdéseket már előzetesen írásban is elküldhetik a résztvevők a jambor.attila@epitesijog.hu email-címre. [A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. A részvételi díj étkezési szolgáltatást is tartalmaz. A szakmai konzultáció időtartama a kérdésekhez igazodik, ezért hosszabb időt is igénybe vehet]2019-02-26  Budapest, Török Flóris utca 227-229., földszint, nagy előadóte    Budapest, Török Flóris utca 227-229., földszint, nagy előadóterem2 pont
2010/11/242Építőmesterek Szakmai EgyesületeÉpítőipari munkavédelem A munkavédelmi jogszabályok rendszere Al  Építőipari munkavédelem A munkavédelmi jogszabályok rendszere Alapfogalmak A munkavégzés feltételei A munkavédelmi felügyelet A munkavédelem gyakorlata2011. év elejétől minden helyszínen reggel 8 órától Jelentkezés  2011. év elejétől minden helyszínen reggel 8 órától Jelentkezés: előadás előtt egy nappalBudapesten és az ország nagyobb városaiban2 pont
2012/84Avers Kft.Építőipari szálak ismerete és alkalmazása 08:00-09:00 Regisz  Építőipari szálak ismerete és alkalmazása 08:00-09:00 Regisztráció 09:00-10:30 Dipl. Ing. Mario Manser előadása (Építőmérnök, Brugg Contect AG) Főcím: Szálerősített betonok bemutatása alkalmazása 1. Fortatech® Fibre szálválaszték 2. Alkalmazási területek 3. Betonminőségek 10:30-10:45 Kávészünet 10:45-12:15 Dipl. Ing Rudolf Ramsauer előadása Főcím: Műszál erősítési vasbeton szerkezetek méretezése 1. Szálerősítésű beton méretezése 2. Terhelési határállapot 3. Használati határállapot, tartósság 4. Terhelés meghatározása a méretezéshez 5. Altalaj 12:15-13:00 Ebédszünet 13:00-14:30 Borosnyói Adorján egyetemi docens előadása Főcím: Szokványos és különleges betontechnológiák 1. A beton tönkremenetele 2. A beton tartóssága 3. Fagynak és/vagy olvasztósózásnak kitett betonok 4. Kémiai korróziónak kitett betonok 14:30-14:45 Kávészünet 15:00-16:30 Dr. Borosnyói Adorján egyetemi docens előadás Főcím: Szokványos és különleges betontechnológiák 1. Koptatóhatásnak kitett betonok 2. Víznyomásnak kitett betonok 3. A beton zsugorodása 4. Üvegszál használata, alkalmazási területei 16:30-17:00 Zárszó, konzultációs kérdések2012-04-25Budapest XI. kerület Dayka Gábor u. 3.2 pont
2012/389TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Építőipari vállalkozási és kalkulációs ismeretek A tanfolyam   Építőipari vállalkozási és kalkulációs ismeretek A tanfolyam során a résztvevők megismerkedhetnek, a vállalkozási és kalkulációs alapelvekkel, a Kbt. általános szabályaival, az árképzés lehetséges alakulásával, a szerződések és a számlázás jogi szabályaival. Tematika: 1. NAP 1-2. tanóra: 9.00-10.30 óra között VÁLLALKOZÁS Vállalkozás · Vállalkozási alapelvek · A Ptk. Vonatkozó szabályai · Az ajánlatkérő lehetőségei és feladatai – ajánlatkérés/vállalatbaadás · Az ajánlattevő feladatai és lehetőségei – vállalkozás /ajánlattétel · Az alvállalkozó · A fővállalkozás Közbeszerzés – mint a vállalkozás különleges formája · A Kbt. vonatkozó általános szabályai · Az építési beruházásra vonatkozó sajátos szabályok A vállalkozás és a közbeszerzési szabályok összevetése 3-4.tanóra: 11.00 – 12.30 óra között KALKULÁCIÓ Kalkulációs alapelvek Kalkuláció · Az építési munka kalkulációs sémája · Árelemzés · Árképzési tényezők · Iránynormák · Organizáció Rezsióradíj 5-6.tanóra: 13.30 – 15.00 óra között KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS Kalkulációs segédletek · Normakönyvek · Árjegyzékek · Költségbecslési segédletek · Árazatlan költségvetést kiíró szoftverek · Árazott költségvetést készítő szoftverek 7. tanóra: 15.15 – 16.00 óra között Gyakorlat - önálló probléma megoldás a napi tananyag alapján 2. NAP 1. tanóra: 9.00-9.45 óra között BEGYŰRŰZŐ ÁRVÁLTOZÁSOK KEZELÉSE 9.45-10.00 Rövid szünet 2-3.tanóra: 10.00 - 11.30 óra között ÁRKÉPZÉS A beszerzés becsült értékének a meghatározása Ajánlat összeállítása Áralku, a szerződéses ár kialakítása Az árképzés sajátosságai a közbeszerzési eljárásokban 4-5.tanóra: 12.30 – 14.00 óra között SZERZŐDÉS Szerződés · Szerződésjogi alapismeretek · A Ptk. Vonatkozó szabályai · Szerződés módosítás · Szerződésszegés A közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés sajátos szabályai · A Kbt. vonatkozó általános szabályai · Az építési munkára vonatkozó sajátos szabályok 6. tanóra: 14.15 – 15.00 óra között ELSZÁMOLÁS Számlázás 15.00 – 15.15 rövid szünet 7. tanóra: 15.15 – 16.00 óra között Gyakorlat - önálló probléma megoldás a napi tananyag alapján A teljesítmény értékelésének rendszere: a két önálló probléma megoldás értékelésre kerül, el kell érni legalább 60% megfelelőségi szintet. A résztvevők az előadáson való részvételt a jelenléti íven megerősítik, a jelenléti ív és a MÉK Igazolás minta alapján kiállított Igazolást a hallgató az előadás végén kézhez kapja. A részvevők előképzettsége: kalkulációs gyakorlattal már rendelkezők (az alapfogalmakat nem kell nekik definiálni) A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek: A TERC Kft. rendelkezik a kontakt oktatásnak megfelelő, a MÉK továbbképzési pályázatában előírt valamennyi személyi és tárgyi feltételével Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-1011 ISO minősítésünk a TÜV AUSTRIA CERT eljárása alapján érvényes: 2015.02.19-ig.2013-02-26, 2013-05-27, 2013-10-17Budapest XIV. kerület Pillangó park 9., Budapest XIV. kerület Pi  Budapest XIV. kerület Pillangó park 9., Budapest XIV. kerület Pillangó park 9., Budapest XIV. kerület Pillangó park 9.1 pont naponta
2014/182Építőmesterek Szakmai EgyesületeÉpítőmester konferencia 1. Az új Ptk.-nak az építőipart é  Építőmester konferencia 1. Az új Ptk.-nak az építőipart érintő változásai: fogalmak változásai, szerződések, vezetői felelősség, biztosítékok, késedelmes fizetés. A teljesítésigazolási szerv működésének jogi tapasztalatai 2. Az építésigazgatás tervezett új rendszere, a jogosultságok új rendszere, a továbbképzések új rendszere és aktuális jogszabályi változások 2014-ben 3. Az e-napló vezetésének aktuális változásai 4. Az e-napló vezetésének szakmai tapasztalatai, hibái, azok kivédésének lehetséges eszközei 5. A takarékos épületműködtetés előretörő alternatívája: a napelemes rendszerek. A rendszer felépítése, elemei, költségtényezői, megtérülése. 6. A hőszigetelés tervezésének újdonságai, szigorodó határértékek, tűzvédelmi előírások változásai és az energetikai tanúsítások tanulságai 7. A hőszigetelések speciális esetei: hőtároló padló szerkezetek, hőhidak szigetelése és a belső oldali hőszigetelések speciális problémái2014-10-30, 2014-11-21, 2014-11-26, 2014-12-03, 2014-12-10, 2014  2014-10-30, 2014-11-21, 2014-11-26, 2014-12-03, 2014-12-10, 2014-11-12, 2015-01-07, 2015-01-14Budapest VII. kerület Wesselényi u. 73., Zalaegerszeg Kiskondás   Budapest VII. kerület Wesselényi u. 73., Zalaegerszeg Kiskondás Étterem, Hock János utca 53., Érd Festál Étterem, Dávid u. 4., Szeged HB Bajor Söröző és Étterem, Deák Ferenc utca 4., Győr Bilux Autósiskola Jereváni u. 42., Ajka Ipartestület, Vörösmarty u. 6., Baja Sobri Halászcsárda, Március 15. sétány 10., Nagykőrös Budai Kapu Étterem, K1,5 pont
2010/205Lindab Kft.Építőmánia Tervezőknek 2010 "Felújítások könnyedén" -   Építőmánia Tervezőknek 2010 "Felújítások könnyedén" - Épületrekonstrukciók könnyűszerkezetek alkalmazásával Szakágak: Tűzvédelem, hő- és páratechnika, vízszigetelés, statika1. 2010.09.07. 2. 2010.09.09. 3. 2010.09.14. 4. 2010.09.16. 5. 2  1. 2010.09.07. 2. 2010.09.09. 3. 2010.09.14. 4. 2010.09.16. 5. 2010.09.21.1. Győr 2. Pécs 3. Szeged 4. Debrecen 5. Miskolc1,5 pont
2013/215Pest Megyei Építész Kamara Váci CsoportÉpület felújítás, műemléki épületek hőszigetelése ISOWER-ISOGI  Épület felújítás, műemléki épületek hőszigetelése ISOWER-ISOGIPS korszerű belső hőszigetelés2013-10-01Vác dr Csányi László krt. 630,5 pont
2012/259Build-Press Kft.Épület felújítási Konferencia Regisztráció: 8:45 – 9:30 Épü  Épület felújítási Konferencia Regisztráció: 8:45 – 9:30 Épület felújítási Konferencia Program: - Petykó Zoltán elnök (NFÜ): Pályázati lehetőségek - Soltész-Lipcsik Melinda vállalati és kormányzati kapcsolatok irodavezető (ÉMI): Az ÉMI szerepe az energetikai felújításokban - Dr. Fülöp Zsuzsanna PhD egyetemi docens (BME Épületszerkezettani Tanszék): Az energiatudatos építés szempontjai - Dr. Pálvölgyi Tamás CSc, egyetemi docens (BME Környezetgazdaságtan Tanszék): A magyarországi épületállomány energetikai helyzete – egy átfogó épületenergetikai stratégia jelentősége Szünet – 20 perc - Dr. Szaló Péter h.államtitkár (BM): E-közigazgatás az építésügyben, törvényi változások - Dr. Osztroluczky Miklós műszaki tudományok kandidátusa: Energetikai tanúsítás: hogyan tanúsítunk jól, jobban, kitűnően? - Hozzászólások az energetikai tanúsításhoz: Dr. Laczkovits Zoltán épületszigetelő szakmérnök Kruchina Sándor épületszigetelő szakmérnök - Dr. Ütő Kristóf (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály): Mikor teljesítünk hibásan? Hibás teljesítések, és következményei. Ebéd - 60 perc - Gulyás István építészmérnök (Paneldoctor Kft.): Épületfelújítás előtti lépések, honnan indulunk? - Haraszti László műszaki tanácsadó, elméleti oktató (Icopal – Villas Kft. ): Egyenes vagy fordított? Tetőfelújítások alternatívái - Dr. Laczkovits Zoltán épületszigetelő szakmérnök: Belsőoldali hőszigetelés: megfelel – nem felel meg? - Pintér Judit épületszigetelő szakmérnök, címzetes egyetemi docens: Teraszok, erkélyek felújítása, hogyan kellene jól megoldani? - Farkas Imre okl. gépészmérnök, okl. épületfelújítási és -fenntartási szakmérnök (Dörken Kft.): Nedves falak talajszint alatti utólagos nedvességmentesítése Szünet - 20 perc - Csonka Tibor igazgató (OTP Bank Nyrt.): Felújítások pénzügyi támogatása - Lestyán Mária építészmérnök: Építésszervező felelőssége - Horváth Lajos tűzoltó alezredes (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Tűzvédelmi Tanszék): Tűzvédelem, mint marginális kérdés - Rácz József ügyvezető igazgató (Weishaupt Kft.): Fűtési rendszerek korszerűsítése a felújításoknál - Dr. Szekeres József ügyvezető igazgató (Rosenberg Hungária Kft.): Szellőztető rendszerek kiemelt szerepe a felújításoknál2012-09-18Budapest XI. kerület Szent Gellért tér 1.2 pont
2019/150Magyar Építőművészek SzövetségeÉpületbejárás - Királyi Lovarda, Potzner Ferenc vezető tervező v  Épületbejárás - Királyi Lovarda, Potzner Ferenc vezető tervező vezetésével2019-04-26Budapest I. kerület Budai Vár1 pont

3442 rekord, 345 oldalon

 |<   <   316  317  318  319  320  321  322  323  324  325   >   >| 


© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft