OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   314  315  316  317  318  319  320  321  322  323   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2018/72Artifex Kiadó Kft.Építésügyi engedélyezés és településrendezés 2018. Településren  Építésügyi engedélyezés és településrendezés 2018. Településrendezéshez kapcsolódó kártalanítási szabályok. Hatósági jogok, kötelezettségek az Ákr. és a Kp. rendelkezései alapján TERVEZETT PROGRAM: 14.00-14.45 Településrendezéshez kapcsolódó kártalanítási szabályok – [előadó felkérés alatt] A hatályos jogszabályi előírások alapján az önkormányzat úgy tervezhet útépítést más ingatlanára, hogy annak megvalósítására nem határoz meg határidőt, ezzel a tulajdonosok hosszú időn keresztül bizonytalan állapotban vannak tartva. A településrendezési eszközök módosítása is az érintett ingatlanok értékcsökkenésével járhat, amely szintén sérti a tulajdonhoz való jogot. Az előadás a településrendezési eszközök alkalmazásához kapcsolódó kártalanítási szabályokat, illetve az önkormányzatok jogalkotási tevékenységének korlátait foglalja össze. Konkrét esetek bemutatásával megismerhető, hogy a jelenlegi bírósági gyakorlat alapján mikor jár és mikor nem jár kártalanítás az ingatlanok tulajdonosainak, haszonélvezőinek. 14.45-15.30 Építésügyi engedélyezési eljárás lépésről-lépésre az Ákr. alapján – Baksa Lajos településmérnök, vezető-tanácsos, építésügyi hatósági irodavezető A Ket. előírásai helyett 2018. január 1. napjától az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) szabályai vették át. Az Ákr. mellett az Építési törvény és az Eljárási kódex is jelentős változásokon esett át, ezért a tervezők mellett a hatósági ügyintézőknek is újra kell tanulniuk az eljárási szabályokat, mert a korábbi rutin alapján a tervezők már nem adhatnak be, illetve a hatóságok nem bírálhatnak el engedély iránti kérelmet. Az előadás egy konkrét engedélyezési eljárás lépésein keresztül mutatja be, hogy a 2018. január 1. napjától hatályos jogszabályok az eljárás egyes szakaszaiban milyen változásokat okoztak, kiemelve, hogy a gyakorlati alkalmazás során felmerülő kérdésekre milyen válaszokat lehet adni. 15.30-16.00 Kávészünet 16.00-16.45 Az adóhatóság és az építésügy – Dr. Dombi Gergely, NAV Felszámolási és Végrehajtási Főosztály, főosztályvezető Az építésügyi, építésfelügyeleti és településkép-védelmi eljárásokba 2018. január 1. napjától az adóhatóság végzi a végrehajtási feladatokat, de vannak olyan követelések, amelyeket változatlanul az önkormányzatok adóhatóságai hajthatnak be. Az előadás bemutatja, hogy az eljáró hatóságok a végrehajtások áttétele során milyen gyakori hibákat követnek el, és hogyan lehet az áttételeket a leggördülékenyebben lefolytatni. Az előadás kitér arra is, hogy NAV végrehajtása során milyen feladatai vannak a végleges döntést hozó hatóságoknak és a végrehajtással érintett ingatlanok tulajdonosainak. Érdemes megismerni azt is, hogy a bontásokat, átalakítások milyen cégek végezhetik. 16:45 – 17:30 Tervezők új jogosultságai, hatóságok új kötelezettségei: új közigazgatási peres eljárások – Dr. Naszladi Georgina, Kúria főtanácsadó A közigazgatási perek eljárási szabályait 2018. január 1-jével új jogszabály, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) határozza meg. Az építésügyet nem csak a korábbi eljárási szabályok módosítása érinti. Lényeges, hogy a véglegessé vált döntések megtámadása mellett már számtalan más keresetet is be lehet nyújtani az eljáró hatóságokkal szemben, amelyeket jó, ha a tervezők, építtetők ismernek, illetve amelyekre a hatóságoknak fel kell készülniük. Az előadás konkrét építésügyi ügyeken keresztül mutatja be, hogy mikor nyújtható be például a közigazgatási cselekmény elmulasztásának megállapítása iránti kereset, illetve mire szolgál a közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére kötelezés iránti kereset. 17.30-18.30 Szakmai konzultáció – a rendezvény előadóinak részvételével2018-04-10Budapest VI. kerület 1068 Budapest, Benczúr utca 35.1,5 pont
2020/64Artifex Kiadó Kft.Építésügyi hatósági eljárások és jogorvoslati lehetőségek 2020.   Építésügyi hatósági eljárások és jogorvoslati lehetőségek 2020. márciustól 13.00 Regisztráció 13.30–14.20 Építkezik a szomszédom (segítség!) Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az Építésijog.hu portál szerkesztője Az előadás a 2020. március 1. napjától hatályos változásoknak megfelelően áttekinti, hogy építési engedély, egyszerű bejelentés, vagy éppen ezek nélkül végezhető építési tevékenységek esetében az építtetőn kívüli más személyek mikor lesznek ügyfelek egy hatósági eljárásban, valamint az ügyfelek az eljárás során milyen jogosultságokkal rendelkeznek. 14.20–15.00 A településkép-védelmi rendszer és az illeszkedés követelménye Tóth Ferenc állami főépítész, Budapest Főváros Kormányhivatala, Kormánymegbízotti Kabinet Az OTÉK és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) mellett a településképi rendeletek (TKR), műemléki és világörökségi érintettség esetén ezeken túl az örökségvédelmi jogszabályok előírásait is figyelembe kell venni. Az előadás összefoglalja, hogy a polgármestereknek – meghatározott esetekben az államnak – milyen településkép-védelmi eszközeik vannak, és mit lehet 2020 márciusától tenni, ha az építtető nem fogadja el a döntést. Az illeszkedés, vagyis inkább ennek a hiánya szinte valamennyi, a beruházást nem támogató településképi véleményben megjelenik, ezért az előadás kitér az illeszkedési követelmény szempontrendszerére, jelentőségére is. 15.00–15.50 Építésügyi engedélyezési eljárás lépésről-lépésre (2020. március 1-től) Dr. Józsa Fábián, a Budapest Főváros Kormányhivatala Jogi és Koordinációs Főosztály vezetője, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnöke Az előadás egy tipikus engedélyezési eljárás lépésein keresztül mutatja be, hogy a 2020. március 1. napjától hatályos jogszabályok alapján az eljárás egyes szakaszaiban milyen változásokra lehet számítani. A résztvevők megismerkedhetnek az új építésügyi hatósági rendszer pontos felépítésével. Az előadás bemutatja, hogy a tervezők, építtetők pontosan melyik hatósághoz, és pontosan hová fordulhatnak, ha engedélyezési eljárást szeretnének indítani, vagy éppen csak tájékozódásra van szükségük. Megtudhatjuk azt is, hogy a hatósági döntéssel kapcsolatos kereset, panasz milyen utat jár be, és a jogorvoslati rendszer szereplői közül kinek mi a pontos feladata. 15.50–16.10 Kávészünet 16.10–17.50 Építésfelügyeleti szankciók és problémamegoldások Kiss Andor vezető főtanácsos kormánytisztviselő, okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök Az építtetők többsége nem is tudja, hogy egy építésfelügyeleti ellenőrzés – az építésfelügyeleti bírság mellett – akár az építkezés leállítását is eredményezheti. Az előadás bemutatja azokat a tipikus hibákat, amelyeket az építésügy résztvevői az egyszerű bejelentés, illetve az építési tevékenységek végzése során elkövetnek. 2020. március 1. napjától a fennmaradási engedélyezési eljárás is jelentősen átalakul, hiszen már nem az általános építésügyi hatóságok dönthetnek az épület fennmaradásáról. Az előadás kitér a munkaterület átadásával kapcsolatos változásokra, és az építési napló vezetésére vonatkozó módosításokra is. 17.50–17.40 Településképi és hatósági döntések a bíróság előtt Dr. Króneisz Gábor törvényszéki bíró, kollégiumvezető, Közép-Duna-Völgyi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2020 márciusától rendkívüli módon megnő a közigazgatási perek jelentősége, hiszen fellebbezésre már nincs lehetőség akkor, ha valaki nem kap építési engedélyt, vagy éppen bontási kötelezést állapítottak meg vele szemben. Fontos tudni, hogy melyek a kereset kötelező tartalmi elemei, és ezeket például egy településképi vagy építésfelügyeleti ügyben hogyan kell értelmezni. Az egyfokú hatósági rendszerben az ellenérdekű ügyfelek szinte egyetlen hatékony eszköze az azonnali jogvédelem lesz, ezért ennek a bírósági gyakorlatát kiemelten fontos ismerni. Az előadás kitér arra is, hogy az érintetteknek a hatósági döntés megtámadásán túl más lehetőségeik is vannak. Főként azokban az esetekben van nagy jelentősége például a mulasztási pernek, amikor nincs olyan döntés, amellyel szemben benyújtható lenne a kereset (pédául az egyszerű bejelentéssel épülő házakra). 17.40–19.10 Fókuszban az aktuális építési jogi kérdések – megoldási lehetőségek a gyakorlatban felmerülő problémákra Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az Építésijog.hu portál szerkesztője A résztvevők a továbbképzés témájával kapcsolatban felmerült kérdéseiket előzetesen is megküldhetik dr. Jámbor Attilának. Az előadás ezekre a kérdésekre ad összefoglaló választ, gyakorlatias és jogszerű megoldásokat ajánlva. Ha a résztvevőkben marad még megválaszolatlan kérdés, akkor a helyszínen ezeket is feltehetik, az előadó az ezekre adott válaszokkal is kibővíti az előadást.2020-03-24Budapest XX. kerület Budapest, Török Flóris utca 227-229., valam  Budapest XX. kerület Budapest, Török Flóris utca 227-229., valamint közvetítéssel1,5 pont
2012/343Komárom-Esztergom Megyei Építész KamaraÉpítésügyi jogszabályi változások I. Szakmai Nap Tatabánya,   Építésügyi jogszabályi változások I. Szakmai Nap Tatabánya, 2012. november 28. 9:00 óra Program 9:00 Megnyitó 9:10 Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Kiemelten az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rend. módosításáról, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról Előadó: Kiss Andor osztályvezető, Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Építésfelügyeleti Osztály Közben Kb. 11:00 órakor 15 perc szünet 12:30 S z ü n e t 12:45 Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló új kormányrendelet Előadó: Némethné Puskás Edit főtanácsos, Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály Építésügyi Szabályozási Osztály Konzultáció Kb. 15:00 a rendezvény zárása2012-11-28Tatabánya Fő tér 6.1,5 pont
2013/161Nógrád Megyei Építész KamaraÉpítésügyi jogszabályok aktuális változásai - a főépítész felad  Építésügyi jogszabályok aktuális változásai - a főépítész feladata hatásköre, OTÉK változások előadás 45 perc konzultáció 15 perc - az építésügyi és építésfelügyeleti feladatok előadás 45 perc konzultáció 15 perc2013-04-23Salgótarján Múzeum tér 1. Városháza Nagyterme0,5 pont
2017/32Fórum Média Kiadó Kft.Építésügyi szabványok alkalmazása - Gyakorlati tippek, tények és  Építésügyi szabványok alkalmazása - Gyakorlati tippek, tények és tévhitek 1. lecke: A szabványok alkalmazásának általános gyakorlata • Mi a szabványok és a jogszabályok szerepe a műszaki szabályozásban, és melyek a két dokumentumtípus közötti különbségek? • Mit jelent az, hogy a szabvány nem kötelező? Az önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei a gyakorlatban. • Melyek a szabványokra való hivatkozás módjai? A szabvány alkalmazójának felelőssége és feladatai az egyes módozatoknál. • Milyen esetekben hivatkozunk a szabványokra? A szabványokra való hivatkozás sajátosságai a jogszabályokban, a szerződésekben, a szabványokban és a bírósági perekben. 2. lecke: A szabványosítás különböző szintjei és alkalmazási lehetőségeik • Vállalati, szakmai, nemzeti szabványosítás. A dokumentumok típusai, alkalmazási lehetőségei gyakorlati építőipari példákkal. • Az egyes szabályozási szintek hierarchiája és kapcsolata a nemzeti szabványosítással. • A nemzetközi és európai szabványosítás. A nemzetközi és európai szabványok alkalmazásából származó előnyök. 3. lecke: Speciális szabványtípusok a gyakorlatban • Hogyan épül fel a műszaki szabályozás rendszere az EU-ban, és ebben mi a szabványok szerepe? • Melyek a harmonizált szabványok? • Mi a CE megfelelőségi jelölés általános értelmezése és miről nem ad tájékoztatást? • Mit jelent a CE jelölés az építési termékeknél? • Speciális szabványkiadványok az építésügyben. • Milyen csoportokból áll össze a magyar nemzeti szabványok állománya? • Szabványokra való hivatkozások jogszabályokban az építésügyi ágazatban – hogyan kell értelmezni és alkalmazni ezeket? 4. lecke: Keresési módszerek az interneten a szabványok állományában • Hogyan juthatunk el az építési termékek harmonizált szabványainak aktuális listájához? • Hogyan lehet eligazodni és kereséseket végezni a magyar nemzeti szabványok aktuális állományában?2017-03-06Internet1 pont modulonként
2013/316Fórum Média Kiadó Kft.Építésügyi szabványosítás és az építési termékek új szabályozása  Építésügyi szabványosítás és az építési termékek új szabályozása A szeminárium programja: 9.00 - 10.00: Regisztráció 10.00 - 10.15: Köszöntő 10.15-11.15: A szabványok alkalmazásának gyakorlata • Mi a szabványok és a jogszabályok szerepe a műszaki szabályozásban, és melyek a két dokumentumtípus közötti különbségek? • Mit jelent az, hogy a szabvány nem kötelező? Az önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei a gyakorlatban. • Melyek a szabványokra való hivatkozás módjai? A szabvány alkalmazójának felelőssége és feladatai az egyes módozatoknál. • Milyen esetekben hivatkozunk a szabványokra? Szabványokra való hivatkozás sajátosságai a jogszabályokban, a szerződésekben, a szabványokban és a bírósági perekben. 11.15 - 11.30: Kávészünet 11.30 - 12.45: A különböző szabványtípusok alkalmazási sajátosságai a gyakorlatban, keresési módszerek a szabványok állományában • Vállalati, szakmai, nemzeti szabványosítás. A dokumentumok típusai, alkalmazási lehetőségei gyakorlati építőipari példákkal. Az egyes szabályozási szintek hierarchiája és kapcsolata a nemzeti szabványosítással. • A nemzetközi és európai szabványosítás. A nemzetközi és európai szabványok alkalmazási sajátosságai a gyakorlatban. • Speciális szabványkiadványok az építésügyben. • Milyen csoportokból áll össze a magyar nemzeti szabványok állománya? • Szabványokra való hivatkozások hazai jogszabályokban az építésügy területén. Aktualitások az utóbbi időszak új és módosított jogszabályainak megfelelően. Hogyan kell értelmezni az új szabványhivatkozásokat? • Hogyan lehet eligazodni és kereséseket végezni a magyar nemzeti szabványok aktuális állományában? 12.45 - 13.30: Ebéd 13.30 - 14.45: Az építési termékekre vonatkozó új szabályozás főbb elvei, összefüggések az uniós és a hazai jogszabályok között • A műszaki szabályozás gyakorlata az Európai Unióban. Új megközelítésű irányelvek, rendeletek, harmonizált szabványok. • Mi a CE megfelelőségi jelölés általános értelmezése, és miről nem ad tájékoztatást? • Melyek az építési termékekre vonatkozó új európai és hazai jogszabályok? Az uniós és a hazai jogszabályok közötti kapcsolatok, összefüggések. • Melyek az építési termékekre vonatkozó szabályozás főbb újdonságai? A régi és az új szabályozás közötti különbségek. 14.45 - 15.00: Szünet 15.00 - 16:30: Az építési termékekre vonatkozó új szabályozás fontosabb részletei és a kapcsolódó további jogszabályok • Mit tekintünk építési terméknek és hogyan értelmezzük az alapvető követelményeket? Hogyan kezeljük a speciális épületgépészeti termékeket? • A 305/2011/EU rendelet szabályozásának főbb elemei. Melyek az elismert műszaki specifikációk? Mit jelent a CE jelölés az építési termék rendelet szerint? Mikor kell, és mikor nem kell a teljesítménynyilatkozat? A teljesítménynyilatkozat rendelkezésre bocsátása. A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése, illetve az egyszerűsített eljárások. • A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szabályozásának főbb elemei. Melyek az elismert műszaki specifikációk? Az elvárt műszaki teljesítmény. Az építési termék építménybe való betervezésének és beépítésének szabályai. A teljesítmény igazolása. Az építési termékek lényeges terméktulajdonságai. • Az építési termékekre vonatkozó régi és új szabályozások kapcsolata, az átmeneti intézkedések. • Az építési termékek szabályozásához kapcsolódó további hazai jogszabályváltozások. 16:30 - 17.00: Kérdések, válaszok2013-10-15Budapest X. kerület CEU Konferenciaközpont, 1106 Budapest, Kerep  Budapest X. kerület CEU Konferenciaközpont, 1106 Budapest, Kerepesi út 87.2 pont
2013/11Fejér Megyei Építészak KamarájaÉpítésügyi továbbképzési nap Időpont: 2013. február 10. pénte  Építésügyi továbbképzési nap Időpont: 2013. február 10. péntek 900 – 1800 Helyszín: 8000 Székesfehérvár Budai út 43. (NymE GEO) Előadások: Levezető: Kumánovics György FMMK titkára 910 – 1000 A közigazgatási rendszer változásai, és hatásuk a építőipari tevékenységre – Dancs Norbert Székesfehérvári Járás Hivatal vezetője 1010 – 1300 Az építési törvény változásainak bemutatása, különös tekintettel a tervezők és szakértők, illetve a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők feladataira – Kozári Mihály, Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete, osztályvezető Ebédszünet (1300 – 1330) Előadások Levezető: Dr. Szepes András FMMK elnöke 1330 – 1420 Az építési törvény változásainak átvezetése a kapcsolódó jogszabályokban – Molnár István, Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala, osztályvezető 1430 – 1520 A kamarai törvény változásainak bemutatása – Kumánovics György, FMMK titkára 1530 – 1620 Az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) szolgáltatásai, használata, különösen a tervezői és szakértői feladatokhoz – BM munkatársa és Kozári Mihály 1630 – 1720 Az Elektronikus Építési Napló szolgáltatásai, használata, különösen felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök feladatai során – BM munkatársa és Molnár István 1730 – 1800 Fórum2013-02-08Székesfehérvár Budai u. 43.2 pont
2012/70Bács-Kiskun Megyei Építész KamaraÉpítőanyag ipari Szakmai Nap Az energiatudatos építés korszerű   Építőanyag ipari Szakmai Nap Az energiatudatos építés korszerű anyagai 2012. február 24. - Kiskunhalas, Csipke Ház 1. előadás 9.30-10.15 Bevezetés a TONDACH világába Előadó: Híves Zsolt projekt tanácsadó, TONDACH Magyarország Zrt. - Bevezetés a kerámia tetőcserepek világába, - Új generációs cserepek, mesterművek, - Nagy méretű tetőcserepek, - Újabb felület képzések, natúr, festett, üvegbevonatú 2. előadás 10.15-11.0 Tetőfedéssel kapcsolatos külső igénybevételek és azok elleni védelem Előadó: Híves Zsolt projekt tanácsadó, TONDACH Magyarország Zrt. - A tetőt érő hatások, - Hő veszteség, nedvesség és vízzárás, - Szellőzés, mi történik, ha nincs átszellőzés? - Tető egy évszázadra 3. előadás 11.00-11.45 Természetes anyagú fémlemez tetőfedések és homlokzatburkolatok – az energia hatékony épületekhez Előadó: Dr. Birghoffer Péter ügyvezető igazgató, RHEINZINK Hungária Kft - Állókorcos és más technológiájú fémlemez tetőfedések, burkolatok, - A legkorszerűbb építészeti és szerkezeti ismeretek 4. előadás 11-45-12.30 Fokozott hőszigetelésű energia hasznosító fémlemez burkolatok épületfizikája hő-kamera használatának elmélete. Előadó: dr. Birghoffer Péter ügyvezető igazgató, RHEINZINK Hungária Kft - Korszerű rétegfelépítések – energia hatékony házakhoz, - Mire kell figyelni különösen, hogy ne szökjön meg a meleg, - Szoláris energiahasznosító technológiák fémlemez fedéseken, - Eset tanulmányok energiatudatos házakkal ebéd szünet 5. előadás 13.30-14.15 Energiatakarékos több rétegű határoló szerkezet légzárás nélkül! Előadó: Farkas Imre ügyvezető igazgató, DÖRKEN Kft. - Bevezetés az épületfizikába, épületfizikai fogalmak, pára diffúzió, konvekció, - Sd-érték, párakicsapódás és hőmérsékleti görbe, párafékezés, párazárás, légzárás, szélzárás, - Hőszigetelés védelem a tetőszerkezetekben, - DIN 4108-7 légzárás a tetőszerkezetekben és a csatlakozásoknál - Épületek légzárásának mérése az MSZ EN 13829-es szabvány szerint, - Könnyűszerkezetes épületrészek ellenőrzése Blower Door méréssel 6. előadás 14.15-15.00 Hatékony vízszigetelés védelem a DIN 4095-ös szabvány tükrében Előadó: Farkas Imre ügyvezető igazgató, DÖRKEN Kft. - Szigetelésvédő lemez vagy drénlemez? - Mikor szükséges drénezés? - Drénezési alapfogalmak, - Szabályos drénréteg felépítése, drénezés vízszintes felületen. 7. előadás Alacsony energiafelhasználású téglaházak költségvonzata 15.00-15.45 Előadó: Bartók László műszaki szaktanácsadó, Wienerberger Zrt. - Alacsony energiafelhasználású épületek, - Az épületek építési és üzemeltetési költségvonzatai, - BME-Wienerberger Zrt. közös kutatási eredmények. 8. előadás e4 Téglaház 2020 15.45-16.30 Előadó: Bartók László műszaki szaktanácsadó, Wienerberger Zrt. - Az Európai Parlament és Tanács 2010/31/EU irányelvek, - Az e4 Energia hatékony Téglaház koncepció, - Az e4 elvek gyakorlati megvalósítása2012-02-24Kiskunhalas Csipke Hotel Semmelweis tér.16.1,5 pont
2019/1TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Építőipai árképzés, költségvetés-készítés 4 nap x 8 óra (össz  Építőipai árképzés, költségvetés-készítés 4 nap x 8 óra (összesen 32 tanóra) terjedelmű Célja az építőipari tervdokumentáció részét képező költségvetés készítés jelenlegi követelményrendszereinek ismertetése, gyakorlati képzése. Főbb tematikája: az építési folyamat és a költség, az építőipari termelés sajátosságai, az építési árak képzésnek alapjai, építőipari normák, költségvetés, költségvetési kiírás készítése, az építési és az építőanyag-ipari piac jellemzői, a lehetséges közreműködők árai, az organizáció szerepe, a kivitelezési szerződés feltételei és az árképzés összefüggései, árképzési sémák, a közvetlen költségek számítása, önköltség számítás, a rezsi óradíj és a vállalási ár kalkulációja, árképzési, árazási segédletek, közbeszerzési vonatkozásai, a BIM és a költségvetés kapcsolatrendszere, költségvetések készítése, szakkivitelezők árképzési gyakorlatai, költségvetés készítő szoftverek ismertetése és azok gyakorlati bemutatása, beérkezett ajánlatok összehasonlító programrendszerének ismertetése, a költségvetési kiírások fajtái, összevont normák, normarendszerek ismertetése, stb.2019-01-28, 2019-04-08, 2019-09-24Budapest XIV. kerület Pillangó park 9., Budapest XIV. kerület Pi  Budapest XIV. kerület Pillangó park 9., Budapest XIV. kerület Pillangó park 9., Budapest XIV. kerület Pillangó park 9.4 pont
2013/99Fórum Média Kiadó Kft.Építőipar 2013 – szakmai előadás Előadás az e-ügyintézésről, az  Építőipar 2013 – szakmai előadás Előadás az e-ügyintézésről, az új eljárásrendről, a szakmagyakorlás új kereteiről I. Előadás 9.00 – 10 .30 Az Országos Építésügyi Nyilvántartás és az ÉTDR Országos Építésügyi Nyilvántartás - A Dokumentációs Központ és a Nyilvántartás működtetése, fenntartása és fejlesztése - Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk kezelése - A Dokumentációs Központ üzemeltetői és adatszolgáltatási feladatai - A Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások - A Nyilvántartás általános adatkezelési szabályai ÉTDR - Bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés, amely jelentős ügyintézési határidő csökkentéseket fog eredményezni. - Új elem: az építésügyi hatósági szolgáltatások, amelyek segíthetik az ügyfeleket az engedély kérelmek megfelelő előkészítésében - Elektronikus tárhely biztosítása - Az építészeti műszaki dokumentáció és az ÉTDR kapcsolata - Építésügyi hatósági eljárási cselekmények és az ÉTDR 10.30 – 10:35 Szünet II. Előadás 10.35 – 12:00 Dr. Hegedűs Annamária, a Belügyminisztérium Építésügyi Szabályozási Osztálya szabályozási referensének előadása: Az építésügyi hatósági eljárások új szabályai: megszűnő eljárások, új eljárástípusok és a kapcsolódó gyakorlati feladatok 1. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások közös szabályainak új elemei, változnak a hatóságok feladatai az új hatósági szervezetrendszer kialakításának megfelelően. 2. Engedélyezési eljárások új szabályai, egyes eljárások átalakulnak vagy megszűnnek. A beruházások gyorsabb megvalósítását elősegítő új eljárás az összevont telepítési eljárás megjelenik. 3. Az egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások, az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében. 4. Hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfelek kérésének megfelelően. 5. Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása pontosításra kerül a gördülékenyebb ügyintézés érdekében. 6. Az építésügyi folyamat felügyelete változik, egy kézben az építésfelügyeleti hatóságnál lesz, az építési fegyelem megerősítése érdekében. 7. Jogorvoslati eljárás kidolgozása az elektronikus ügyintézés tükrében. 8. Az építészeti műszaki dokumentáció újra fogalmazása. 9. Az építési és bontási tevékenységek új differenciálása az engedélyezés szempontjából. 12:00 - 12:30 Szünet III. Előadás 12:30 – 14:00 Az építtetők, a műszaki ellenőrök, a beruházás-lebonyolítók és a tervezők új és megváltozott feladatai, jogai és kötelezettségei Dr. Hegedűs Annamária, a Belügyminisztérium Építésügyi Szabályozási Osztálya szabályozási referense - Az ÉTDR használatának gyakorlati kérdései a műszaki ellenőr és a beruházás-lebonyolító szemszögéből - A műszaki ellenőr szakmagyakorlási jogosultságára vonatkozó új előírások és képzettségi követelmények - Az építtető megváltozott jogai és kötelezettségei - A beruházás-lebonyolító új feladatai a kivitelezési kódex módosítása alapján (szakértők kiválasztása, e-építési naplóval kapcsolatos feladatok, közreműködés az ajánlatok értékelésében stb.) - A teljesítésigazolás rögzítése az elektronikus építési naplóban - Az új engedélyezési és eljárási szabályok – mit kell tudnia a műszaki ellenőrnek és a beruházás-lebonyolítónak? - A műszaki ellenőrökre és a beruházás-lebonyolítókra érvényes új bírságtételek - A jogszerűtlen, jogosulatlan és szakszerűtlen tevékenység új definíciója és a kapcsolódó jogkövetkezmények új szabályai - Elektronikus ügyintézés és a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek - A tanácsadó mérnök új fogalma IV. Előadás 14:00 – 15:30 Dr. Hegedűs Annamária,a Belügyminisztérium Építésügyi Szabályozási Osztálya szabályozási referensének előadása: E-építési napló, új építésfelügyeleti bírság E-építési napló - Az építésügy elektronizálásáról röviden - Az e-napló és elektronikus teljesítés igazolás hatályba lépésének lépcsői - Az e-naplóval kapcsolatos új rendelkezések - Az új elektronikus építési naplóra vonatkozó főbb szabályok - Az e-napló vezetésével kapcsolatosan előírt rendelkezések - Az e-napló iratmintája Építésfelügyeleti bírság: - A bírságterhelést összességében nem növelve, új elemként megjelenik az alapbírság, amely fix mértékű. - Az egyes bírságtételek arányosak lesznek az elkövetett vétséggel és az elvégzett munkával. - Az építési szerződéses érték figyelembe vételére lehetőség nyílik, ennek hiányában a számított építményérték a bírság alapja. - Az egyes bírságtételek meghatározott építményértékig fix összegűek lesznek. - A meghatározott építményérték felett súlyozott bírságösszeg-megállapítás = fix összeg + a megjelölt szorzószámmal beszorzott építményérték. A szorzószám az elkövetett jogsértés súlyától függően változik. - A fokozatosság és az arányosság elve teljesül annak érdekében, hogy a szankciók ne lehetetlenítsék el a vállalkozásokat. - Olyan szankciórendszer kerül kialakításra, amely kiszámítható és arányos jogkövetkezmény alkalmazásával hatékonyan visszatart a jogsértésektől, és növeli a szankciórendszer hatékonyságát, sőt különbséget tesz a kisvállalkozók által elkövetett kisebb vétségek és az ismételt vagy halmozott vétségeket elkövető vállalkozások, személyek szankcionálásában.2013-03-12Budapest VII. kerület Rumbach S. u. 14.1,5 pont

3442 rekord, 345 oldalon

 |<   <   314  315  316  317  318  319  320  321  322  323   >   >| 


© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft