OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2012/37Építőmesterek Szakmai EgyesületeÉpítéshelyi dokumentációk - Az építési jog alapfogalmai, az épí  Építéshelyi dokumentációk - Az építési jog alapfogalmai, az építési jogszabályok rendszere a dokumentációkra, nyilvántartásokra vonatkozóan - Szerződéstípusok - Az építésügyi hatósági eljárásokhoz szükséges dokumentációk - A kivitelezés megkezdésének bejelentése - A kivitelezési dokumentáció, amely alapján a kivitelezés folyik - Tervezői nyilatkozat - A kivitelezés, kivitelező engedélyi, személyi és tárgyi feltételrendszere, a kivitelező feladatai, kötelezettségei - és a kivitelezési tevékenység során készítendő kapcsolódó dokumentumok - A felelős műszaki vezető nyilatkozata - Műszaki átadás-átvétel, birtokba adás, a használatbavételi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok2012-02-21, 2012-03-22, 2012-04-12, 2012-11-06, 2012-11-13, 2012  2012-02-21, 2012-03-22, 2012-04-12, 2012-11-06, 2012-11-13, 2012-11-20, 2012-11-27, 2012-12-04, 2012-12-06, 2012-10-18Nagykőrös Budai Kapu Étterem, Kossuth L. u. 30., Budapest VII. k  Nagykőrös Budai Kapu Étterem, Kossuth L. u. 30., Budapest VII. kerület Wesselényi u. 73., Szeged HB Bajor Söröző és Étterem, Deák Ferenc u., Nyíregyháza Europa Hotel, Hunyadi u. 2., Zalaegerszeg Vendéglátó oktatási kabinet, Gödöllő Császárkert Étterem, Ady Endre sétány 1-3., Győr Bilux Autósiskola, Jereváni u. 42., Baja Sobri Halászcsárda1,5 pont
2012/10Építőmesterek Szakmai EgyesületeÉpítéshelyi munkavédelem - A munkavédelmi jog alapfogalmai, a m  Építéshelyi munkavédelem - A munkavédelmi jog alapfogalmai, a munkavédelmi jogszabályok rendszere - A munkaviszony létesítése, munkaszerződés, lakalmi munka, orvosi alkalmassági vélemény, munkavédelmi oktatás, képesítéshez kötött munkakörök - Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, munkabaleseti jegyzőkönyv, munkabalesetek nyilvántartása - Munkavédelmi szakember foglalkoztatása, munkavégzés összehangolása, biztonsági és egészségvédelmi koordinátor - Kockázatértékelés, munkáltató belső utasításai, egyéni védőeszközök juttatásának rendje, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének elrendelése, időszakos biztonsági felülvizsgálatok, soron kívüli felülvizsgálatok, előzetes bejelentés - Környezetvédelem: hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek2012-01-26, 2012-01-31, 2012-02-16, 2012-03-08, 2012-03-29, 2012  2012-01-26, 2012-01-31, 2012-02-16, 2012-03-08, 2012-03-29, 2012-03-21, 2012-10-18, 2012-10-30, 2012-11-08, 2012-11-22, 2012-11-27Budapest VII. kerület Wesselényi u. 73., Gödöllő Császárkert Étt  Budapest VII. kerület Wesselényi u. 73., Gödöllő Császárkert Étterem, Ady Endre sétány 1-3., Debrecen Fandangó Étterem, Ibolya u. 1., Mánfa Bánuszt Tanya 1., Zalaegerszeg Vendéglátó Oktatási Kabinet, Ebergényi u. 2., Debrecen Erdőspuszta Club Hotel, Ajka Ipartestület, Vörösmarty u. 6., Budapest VII. kerület Wesselényi u. 73., Nagykőrös Bu1,5 pont
2013/192Artifex Kiadó Kft.Építési Jog konferencia Program: 14.00-14.15 Bevezető 14.  Építési Jog konferencia Program: 14.00-14.15 Bevezető 14.15-15.00 Az építésügy szereplőinek feladata és felelőssége (dr. Jámbor Attila jogász, ügyvéd, főiskolai oktató) Az építésügy szereplőinek feladatait és felelősségét elsődlegesen az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) és a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) határozza meg, és csak másodlagosan tud ebben a körben szabályozni maga a felek által kötött szerződés. Az előadó a hatályos rendelkezéseket foglalja össze oly módon, hogy ebből a tervezők, a felelős műszaki vezetők és a kivitelezők is megismerhessék, hogy milyen feladataik és felelősségük van. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői feladatköre 2013. január 1-jétől változott, azonban 2013 áprilisától, majd 2013 júliusától ismét újabb jogszabály-módosítások alkalmazása szükséges. Lényeges és fontos tudniuk az építésügy szereplőinek, hogy a felelős műszaki vezető foglalkoztatásának, a felelős műszaki vezető nélkül végezhető tevékenységeknek, továbbá a cégként végezhető építőipari tevékenységeknek is több alkalommal változott a szabályrendszere a 2013. év során is. 15.00-15.45 Az építési napló vezetésével kapcsolatos gyakorlati problémák. Az építési naplóval kapcsolatos szabálytalanságok jogkövetkezményei. Az e-napló. (Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő) Az építésigazgatásban az elektronikus ügyintézésre való áttérés következő eleme az e-építésinapló. 2013. október 1-től váltaná fel a papír alapú építési naplót az elektronikusan vezetett. Ennek céljai közé tartozik a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat jobb nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról elérhetőség biztosítása, a kivitelezés teljes folyamatának, a résztvevők jogosultságának hatósági ellenőrizhetősége. A hagyományos naplóvezetés elemei kibővülnek új elemekkel: a tervnapló, hatósági napló, teljesítésigazolási napló, elektronikus alvállalkozói nyilvántartás, gyűjtőnapló, szervizkönyv, felmérési napló, valamint az elektronikus teljesítésigazolással. A gyors és előkészítetlen bevezetés azonban számos problémát felvet. Ilyenek az állam által biztosított program hiánya, tesztidőszak és képzés nélküli bevezetés, valamint a felhasználói oldalon a hardver eszközök hiánya. Léteznek azonban a piacon építési napló vezetését segítő programok, amelyek választás alapján már most is használhatók, amelyek segítik az átmenetet a kötelezően előírt e-építésinapló vezetéshez. 15.45-16.15 Kávészünet 16.15-17.00 A településrendezési eszközök alkalmazásának gyakorlata. Településképi véleményezés, bejelentés és kötelezés (Kiss György Csaba településmérnök, városépítési-városgazdálkodási szakmérnök, építési jogi szakokleveles mérnök, településtervező, építésügyi igazgatási szakértő, településrendezési szakértő, településrendezési igazságügyi szakértő) A települési önkormányzatok egyik legfontosabb feladata, hogy élhető lakókörnyezetet hozzanak létre a település lakóinak. A lehetőségekhez és a már kialakult településképhez igazítható változások létrehozása a településfejlesztés és a településrendezés keretein belül zajlik. A településfejlesztés és a településrendezés előírásai 2012. évi CLVII. törvény alapján, 2013.január 1-jétől jelentősen átalakultak, koncepcionális változások történtek. 2013. január 1-jétől az Étv.-ből, OTÉK-ból kikerült minden eljárási szabály, és újraszabályozták a teljes szabályrendszert. Az összes vonatkozó rendelkezés egy jogszabályba, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletbe került. Az új szabályozás gyakorlati tapasztalatait járná körül az előadása első része. A településrendezési feladatok megvalósítását az ún. sajátos jogintézmények biztosítják, amelyek között megtalálhatjuk egyebek mellett az építésjogi követelményeket, az elővásárlási jogot és a kisajátítást is. 2013. január 1-jétől ezek a településrendezési sajátos jogintézmények kiegészültek két új lehetőséggel: a településképi véleményezési eljárással és a településképi bejelentési eljárással. A településrendezési kötelezések körében a települési önkormányzat polgármestere az ún. településképi kötelezés szerinti döntést hozhat, ezzel befolyásolva az épített környezetünket. Az eladás második részében ezen új jogintézmények hatását és alkalmazását mutatja be az előadó. 17.00-18.30 Az építésügyi és építésfelügyeleti szankciórendszer. Az ügyfél és az építési jogosultság a jelenlegi rendszerben (dr. Jámbor Attila jogász, ügyvéd, főiskolai oktató) Az építésügyi és építésfelügyeleti szankciórendszer 2013. január 1-jével jelentős módosításokon ment keresztül, hiszen mind az alapok (például a szabálytalan építési tevékenységek fogalma), mind a hatósági jogosítványok változtak. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a korábban élesen elválasztható hatáskörök helyett mára egyes szinteken már azonos szervként működik, és csak a hatáskörök elkülönítése maradt meg. A hatáskörök elkülönítése is csak óvatosan fogalmazható meg, mert számos szabálytalanság esetében mindkét hatóság rendelkezik hatáskörrel, ami több esetben érdekes helyzeteket eredményez. Az ügyfél kiemelten fontos az eljárásban, hiszen egyebek mellett fellebbezhet az engedély kiadása ellen, ezért abszolút nem mellékes, hogy valaki élhet-e az ügyféli jogokkal. Az ügyfél fogalmának és jogosultságainak meghatározása gyökeresen megváltozott 2013. január 1-jétől, amely a már kialakult ügyféli magatartásra, nyilatkozatokra is radikális hatást gyakorolt. Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján (amely megszüntette az építési jogosultság vizsgálatát) lehet-e más telkére, a tulajdonos beleegyezése nélkül építkezni, a rövid válasz az, hogy: nem. A kérdés megválaszolása azonban nem ennyire egyértelmű, és főleg nem teljesen megnyugtató a helyzet az ingatlantulajdonosok részére. 18.30-19.00 Kérdések, válaszok2013-10-02Budapest V. kerület Petőfi Sándor u. 5.1,5 pont
2013/12Bács-Kiskun Megyei Építész KamaraÉpítési Jogszabályok változásáról dr. Hajnóczi Péter - Ráth   Építési Jogszabályok változásáról dr. Hajnóczi Péter - Ráth György • Országos településrendezési követelmények változásai • Településrendezési eszközök, egyeztetésük és az átmeneti rendelkezések Szabó Zsuzsanna • Országos építési követelmények változása • Kamarai Tv. változásai • gazdasági társaság szakmagyakorlása Soltész Ilona • Építési termékekkel kapcsolatos szabályváltozások • Energetikai követelmények változása, tanúsítás (OÉNY, ellenőrzés) Magyar Mária • Dokumentációs Központ – Országos Építésügyi Nyilvántartás (kiemelten: ÉMO, szankcióadatbázis) • Eljárási szabályok (településképi véleményezés, bejelentés, kötelezés, tervtanács, új eljárások, ügyféli kör, tervtartalom, engedély hatálya, használatbavétel) dr. Orosz Bálint • az örökségvédelem átalakulása, megváltozott eljárási szabályai dr. Bodnár Zsolt • kivitelezési szabályok változásai (elektronikus építési napló, felelős műszaki vezető szükségessége, beruházási tanácsadó szerepe, építésfelügyeleti bírság, kivitelezői regisztráció és a vállalkozásminősítés) Varga Illés Levente • Szakmagyakorlók és az ÉTDR gyakorlati alkalmazási tudnivalói Helyszíni konzultáció, kérdések, válaszok a jogalkotókhoz2013-01-23Kecskemét Izsáki út. 10.2 pont
2010/297Artifex Kiadó Kft. / Csanády Pál építészÉpítési Megoldások Tervezői Napok 2011 (A konferenciasorozat sz  Építési Megoldások Tervezői Napok 2011 (A konferenciasorozat szakmai védnöke: Dr. Becker Gábor egyetemi tanár (BME), az Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék vezetője) Március 24. Upcycling épületléptékben Az upcycling olyan újrahasznosítást jelent, ahol a tönkrementnél magasabb értékű vagy jobb környezeti megítélésű termék jön létre – ez értelmezhető épület, sőt városrész léptékben is, az értéknövelő felújításnak ez egy új szemlélete, ami a meglévő szerkezetekre helyszíni nyersanyagként tekint. Értéknövelő újrahasznosítás, felújítás. Energetikai felújítások, átalakítások, funkcióváltások, loftok, barnamezős beruházások. Burkolati rendszerek, hőszigetelő rendszerek, tetőfelújítási technológiák, nyílászárócserék, padlófelújítások, utólagos szigetelések, felújító vakolatok, műemléki technológiák. Újrahasznosított anyagok, recycling technológiák szerkezet- és anyagléptékben. Utólagos hővédelmi megoldások (különleges bevonatok, belső oldali hőszigetelések, falfűtések, stb.), tetőfelújítások (tetőfedés, alátéthéjazatok, pára- és légzárás, stb.), faanyagvédelem, utólagos akusztikai javítási lehetőségei. Kültéri burkolatok, világítástechnika, festékek, belsőépítészet, műemléki nyílászárók cseréje, felújítása, beltéri nyílászárók, fűtés, klímakomfort kialakítási lehetőségei, nagyfesztávú üvegszerkezetek (udvar lefedések), kőkonzerválás, graffiti elleni védelem, akadálymentesítés (rámpák, liftek, taktilis jelek), öntisztuló felületek, liftek. Május 5. Paraméterspecifikus járófelületek Több mint tucatnyi olyan tulajdonsága van külső-belső padlóinknak, melyek a harmonizált EU szabványok szerint paraméterezhetőek, azaz számszerűen megadható az elvárt teljesítmény – ezek pontos megadása a tervező, biztosítása a kivitelező és a műszaki ellenőr feladata. Padlók, kültéri burkolatok, lépcsők, rámpák. Hideg- és melegburkolatok, lapburkolatok, belsőépítészet, természetes és szintetikus burkolatok, rögzítéstechnika, ragasztási technológiák. Úsztató és elválasztórétegek, esztrichek, aljzatok. Kopásállóság, akusztika, hézagmentes burkolatok, csúszásgátlás, fugaképzések, dilatációk, burkolati vízelvezető rendszerek (víznyelők, folyókák, résfolyókák). Kültéri burkolatok, térburkolatok, betonok, teraszburkolatok, járható tetők, parkolótetők, zöldtetők. Speciális padlók: vezetőképes burkolatok, ipari padlók, saválló burkolatok, sportpadlók, álpadlók. Lépcsők, rámpák, akadálymentes, taktilis padlók. Menekülőutak, kiürítés, tűzvédelmi kérdések. Június 2. VÍZhatlan, VÍZzáró, VÍZálló Csak a szakmai terminológiák pontos használata biztosíthatja, hogy az épületek legfőbb károsítója, a különböző formában fellépő víz, nedvesség elleni védelem formája és mértéke szakszerű és a funkciónak megfelelő legyen. Csapadékvíz-szigetelés, lapos- és magastetők, mélyépítési szigetelések, üzemivíz-szigetelések. Tetőhéjalások, lefolyórendszerek, lapostetők felépítése, zöldtetők. Utólagos nedvesség elleni védelem (injektált szigetelések, bevonatok, felületszivárgók, szigetelőlemezek, stb.), wellness, élményelemek, medencék (különböző medence szerkezetek, burkolatok, vízgépészeti rendszerek, befúvók, medencevilágítás, előregyártott kerámia elemek, padok, üvegmedencék stb.), vízszigetelések: lemezes szigetelések, bevonatszigetelések, tisztaterek, fertőtlenítést igénylő terek, festékek, mosható burkolatok, fürdőszobák, szaniterek (süllyesztett zuhanytálcák, burkolatban kialakított zuhanyzók, besüllyesztett kádak, könnyebben tisztántartható szaniterek, stb.), homogén, helyszínen kialakított pultok, szaniterek, szigetelő burkolatok ( pl.: műgyanta, PVC ), páratechnika, párafékezés, párazárás, páravándorlás. Szeptember 15. Épületklimatológia, klímadizájn Ma már önálló tudományág foglalkozik az épületek belső klímájával, annak egészségügyi vonatkozásával. Ennek biztosítása során azonban a szűkebb és tágabb klímára, az éghajlatváltozásra is tekintettel kell lenni: nemcsak az épületek ökológiai lábnyomát kell korlátozni, de a változó klíma hatásaira is fel kell őket készíteni. Épületkomfort és épületek klimatikus hatása. Épületek minősítése és környezetvédelmi értékelése. Alternatív fűtések (faelgázosítás, pellet, biomassza, hőcserélők, stb.), komfortérzet, hőkomfort. Beltéri klíma, páratartalom, penészedés. Beltéri levegőminőség. Szoláris és passzívházak, zéró CO2 házak, napenergia-hasznosítás (télikertek, tömeg-falak, kollektorok: levegő, melegvizes rendszerek, fotovoltaikus megoldások), napvédelem, zöld építés: zöldtetők, zöldhomlokzatok, hőszigetelések (vákuum szigetelés, megnövekedett vastagság szerkezeti következményei ), korszerű nyílászárók, fázisváltó szerkezetek, szellőzési rendszerek, hővisszanyerés, víztakarékosság ( szürkevíz felhasználás, víztisztítás, esővíz hasznosítás, „távfűtés” helyi fűtőművel, termálvízzel). Ökológia, életciklus-elemzés, primer energia, támogatási rendszerek vagy hátráltatás, aktív tetők, vályogszerkezetek alkalmazási lehetőségei, szalmabála házak, vízfelületek. November 10. Épületburok-koncepció A passzívháztervezésben elterjedt fogalom az épületburok, mely kifejezi az épületet körülvevő szerkezetek (tetők, homlokzatok, nyílászárók, padlók) egységes tervezésének igényét: csak folyamatos burok képes hőhídmentes, páravédelmi szempontból megfelelő, jó teljesítményű külső téri lehatárolást nyújtani. Homlokzatok, tetők, nyílászárók egységes szemléletű tervezése. Hőszigetelés, párazárás-páravándorlás, akusztikai szigetelés – folytonossági kérdések, csomópontok, hőhidak kérdései. Vízelvezetés, tartósság, tűzvédelem, homlokzati tűzterjedés. Szerelt és masszív homlokzatok, átszellőztetés szerepe, árnyékolás, tetőtér-beépítések, kompakttetők, zöldtetők, parkolótetők, tetőteraszok, hőszigetelések, nagyfesztávú szerkezetek (fa-, acél-, vasbeton szerkezetek, héjazati lehetőségek, stb.), ipari tetők, korszerű héjazatok, tetőre forduló homlokzatburkolatok, tetőablakok, tetőfedésbe integrált üvegtetők, tetők és szerelt szerkezetek épületfizikája, belső burkolatok, tetők tűzvédelme, akusztikája, csomópontjai, hőhídmentes szerkezetek. Nyílászárók és beépítésük, energetikai szerepük, árnyékolás, szoláris terhelés, hőnyereség, hőterhelés. 4-5 db 30-40 perces előadás és megnyitó egyetemi szakértőktől valamint 8-10 db 20-30 perces előadás alkalmazástechnikusoktól, valamint személyes konzultációk. Célja a legfrissebb technológiák, műszaki megoldások, rétegtervek stb. közreadása, a tipikus építési hibák kiküszöbölése, szakmai információcsereMárcius 24. Upcycling épületléptékben Május 5. Paraméterspecifi  Március 24. Upcycling épületléptékben Május 5. Paraméterspecifikus járófelületek Június 2. VÍZhatlan, VÍZzáró, VÍZálló Szeptember 15. Épületklimatológia, klímadizájn November 10. Épületburok-koncepcióHelyszín mindegyik dátumra: Bara Hotel konferenciaterem, (Budape  Helyszín mindegyik dátumra: Bara Hotel konferenciaterem, (Budapest XI., Hegyalja út 34-36.)2 pont
2010/016Artifex Kiadó Kft.Építési Megoldások tervezői nap 4-5 db 30-40 perces előadás és m  Építési Megoldások tervezői nap 4-5 db 30-40 perces előadás és megnyitó egyetemi szakértőktől valamint 8-10 db 20-30 perces előadás alkalmazástechnikusoktól, valamint személyes konzultációk. Célja a legfrissebb technológiák, műszaki megoldások, rétegtervek stb. közreadása, a tipikus építési hibák kiküszöbölése, szakmai információcsereMinden nap 9.00-kor kezdődik a program. Homlokzati minőség – min  Minden nap 9.00-kor kezdődik a program. Homlokzati minőség – minőségi homlokzat Március 25. Értéknövelő felújítás Május 12. Nedves terek Június 10. Klímatudatos, klímabarát építés Szeptember 23. Egyedi, különleges tetők November 11.Bara Hotel, 1118 Budapest Hegyalja út 34-36.2 pont / nap résztvevőknek, + 0,5 pont előadóknak
2020/159Csongrád megyei Építész KamaraÉpítési engedélyezés eljárási rendje 8,30 regisztráció 9,00-  Építési engedélyezés eljárási rendje 8,30 regisztráció 9,00-11,00 Építési engedélyezési eljárások változása a Járási hivatalhoz történt átkerüléssel Ellenőrzött bejelentési eljárás Egyszerű bejelentés Kérdések-Válaszok2020-09-08Szeged Felső-Tisza part 20,5 pont
2011/179Komárom-Esztergom Megyei Építész KamaraÉpítési fórum előadások: - Szerződések az építőipari kivit  Építési fórum előadások: - Szerződések az építőipari kiviteli tevékenység kapcsán, jogesetek Előadó: Dr. Bertha Árpád ügyvéd - Az építési napló szerepe a kivitelezésben Előadó: Horváth Péter építésfelügyelő, KEM Kormányhivatal Építésügyi Hivatal - Munkavédelem az építési munkaterületen Előadó: Asbóth László, a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakig. Szerv. vezetője - Munkaügy a kivitelezésben Előadó: Drexler Csaba, a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakig. Szerv. mb. helyettes vezetője - Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Előadó: Takács Zsuzsanna titkár, KEM Építész Kamara, KEM Mérnöki Kamara - Mitől válik a kivitelező jogosulttá? Előadó: Szeimann János építésfelügyelő, KEM Kormányhivatal Építésügyi Hivatal - A megfelelő építőanyag Előadó: Szebényi András építésfelügyelő, KEM Kormányhivatal Építésügyi Hivatal - Az építésfelügyeleti hatóság a szakszerűtlenség és jogszerűtlenség ellen Előadó: Horváth Krisztina Ágnes, az Építésügyi Hivatal vezetője2011-10-19Tatabánya Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, I. em. Nagyte  Tatabánya Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, I. em. Nagyterem, 2800 Tatabánya, Fő tér 4.1,5 pont
2017/41Dél Dunántúli Építész KamaraÉpítési fórum 2017 Építési jogszabályok és változásai 2017 a B  Építési fórum 2017 Építési jogszabályok és változásai 2017 a Baranya Megyei Mérnöki Kamara, a Dél-Dunántúli Építész Kamara, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, és a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar közös szervezésében. Tervezők, Felelős Műszaki Vezetők és Építési Műszaki Ellenőrök részére 8.30- 9.00 Regisztráció 9.00- 9.10 A résztvevők köszöntése 9.10-10.10 Lukáts István Baranya Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítész Az építőipart érintő jogi - változások – 2016-2017. Az egyszerű bejelentés alá eső lakóépületek tervezése, kivitelezése. Az építésügyi hatósági eljárások, építésfelügyeleti ellenőrzések. A településképi törvény. 10.10-11.10 Magyar Mária – Belügyminisztérium, Informatikai Helyettes Államtitkársághoz kirendelt NISZ Zrt. szakértő A kivitelezőket, felelős műszaki vezetőket, építési műszaki ellenőröket érintő jogszabályváltozások. Az építési napló vezetésének fő szabályai. 11.10-11.50 SZÜNET 11.50-13.20 Csermely Gábor TSZSZ vezető-helyettes A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működése, tapasztalatai. Az építőipari kivitelezés minőségi követelményei – építési termékek teljesítménynyilatkozata. Építési hibák megelőzése. 13.20-13.50 Janega Attila vagyonbiztosítási üzletágvezető, UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. Egyszerűsített bejelentésű lakóingatlanok tervezői és kivitelező felelősségbiztosítása 13.50-14.20 Páncél Bence biztosítási tanácsadó Tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőrök felelősségbiztosítási kötelezettsége – új előírások, lehetőségek.2017-02-24, 2017-02-24  EXPO Center,   EXPO Center1,5 pont
2011/256Dél-Dunántúli Építész Kamara / MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat Tolna Megyei SzakcsoportÉpítési geodézia a gyakorlatban fórum 2011 Mérnökgeodézia a t  Építési geodézia a gyakorlatban fórum 2011 Mérnökgeodézia a tervezés és létesítményüzemeltetés támogatásában Program 2011. október 13 csütörtök Helyszín: Orchidea Hotel Tengelic Regisztráció 8.30-9.00 Szakmai nap megnyitása 9.00 Előadások Közműnyilvántartás szabályozásának aktuális helyzete, E-közmű nyilvántartás kialakítása 9.15 – 9.45 Közmű és nyomvonal jellegű építmények felmérésének, meglévő dokumentációk digitális átalakításának és a műszaki alaptérképek előállításának geodéziai követelményei. Holéczy Ernő (Pannon Geodézia Kft) Deformáció és süllyedésmérési tapasztalatok az üzemeltetett épületekre, építményekre 9.45 – 10.05 Állóhengeres belsőúszótetős kőolajtároló tartályok deformáció mérései. Wéber Katalin – Wéber József (Wéber 2000 Kft) A MOL Nyrt Finomítás DUFI területén folyamatban lévő tartályfelújítással kapcsolatban felmerülő geodéziai munkák ismertetése. Palást deformációk, fenéklemez deformációk, és belő úszótető geometria mérések megtervezése. Mérések körülményei. Mérések végrehajtása, és az eredmények interpretálása 10.05 – 10.25 Szekszárd belvárosi templom kupolarepedések miatti komplex mozgásvizsgálat alap és időszakos ellenőrzőmérésének tapasztalatai Szedmák István (Geotér Kft) A belvárosi templom kupola repedésének komplex mozgásvizsgálat eredményei fél éves adatsor alapján. Szünet 10.25 – 10.45 (kávé, üdítő) Havaria esetekre adott mérnökgeodéziai támogatási tevékenységek tapasztalatai 10.45 – 11.05 A vörösiszap katasztrófát követő újjáépítés geodéziai munkái Kolontár és Devecser településeken. Holéczy Ernő – Pénzes László – Szijártó József (Pannon Geodézia Kft.) Épületek és építmények üzemeltetését támogató vizsgálati programok 11.05 – 11.25 Vízszintes elmozdulás vizsgálat a Tiszalöki Vízlépcsőn – hosszú idejű adatsorok elemzése Gresz István - Polgáriné Winkler Katalin (VITUKI Nonprofit Kft.) A Tiszalöki Vízlépcsőn végzett rendszeres műszaki ellenőrzések keretében vízszintes elmozdulás mérése is történik. A mérőhálózat pontjainak pillanatnyi koordinátáit előmetszés segítségével számoljuk. Hosszú idejű adatsorok állnak rendelkezésünkre ezen a műtárgyon, mely lehetővé tette a kapott koordináták statisztikai elemzését. 11.25 – 11.45 Épületek öregedéskezelésének vizsgálati programjai a Paksi Atomerőműben Kertész Ferenc (ÉMI Nonprofit Kft.) Egyéb a mérnökgeodézia feladatait támogató módszerek, alkalmazások, adatnyilvántartások 11.25 – 11.55 Építész öregedéskezelési adatbázis kialakítása térinformatikai eszközök alkalmazásával a Paksi Atomerőműben Westsik Vilmos (Geoview Systems Kft.) Ebéd szünet 11.55 – 12.45 12.45 – 13.15 Speciális méretellenőrzési feladatok megoldása GeoSzett program segítségével Hagyományos technológiával nem vizsgálható méretek meghatározása Erdei János (Map-Szoft Kft.) Kiegyenlítő síkok, körök, vonalak alkalmazása, koordináta-rendszerek szerepe, megbízhatósági mérőszámok meghatározása, elvi(nominális) értékektől való eltérések kimutatása 13.15 – 13.35 Mobil térképezés - új trendek a téradatgyűjtésben Kunfalvi Péter (Geodézia Kft.) Habár a mobil térképezés mint technológia nem új keletű, a tömeges gyakorlati alkalmazásához várni kellett a napjainkban zajló hardver és szoftver elemek árának elérhetővé válására, a műszaki háttérinfrastruktúra kiépülésére (GNSS permanens hálózat) és a megtérülést biztosító alkalmazhatóság (pl. térképi pontosság) elérésére. Mindennek eredményeként egyre többen jelennek meg a piacon úgy a technológia fejlesztői, mint alkalmazói részéről, így ezen a területen belül is körvonalazódni látszanak az egyedi fejlesztési elképzelések, innovációs trendek. A műszaki újdonságok iránt mindig is nyitott Szekszárdi Geodézia Kft figyelmét sem kerülték el a mobil térképezés nyújtotta lehetőségek, mint a közművek, infrastruktúra mérések alternatív eszközei. Olyan megoldást igyekeztünk azonban találni, amely a gyorsabb megtérülést biztosítandó túlmutat a tisztán térinformatikai felhasználási lehetőségeken. 13.35 – 13.55 Vasútfelmérés másképpen: gyorsan, pontosan, hatékonyan Horváth Zsolt (Leica-Goesystems Hungary Kft.) Az Amberg Technologies GRP FX rendszere egyszerre képes meghatározni a vágány alapvető geometriai adatait, térbeli pozícióját, a valóság és a tervezett állapot közötti eltérést, az űrszelvény környezetének elemzését. A rendszer ötvözi a vágánydiagnosztika, a robotikus földmérés és a 3D lézertechnológia minden előnyét. Teszi mindezt - szükség esetén - szélső pontossággal. Nem véletlen, hogy mára a világ legnagyobb vasútvállalatinál, metró- és vasútépítési projektjeinél találkozhatunk vele. 13.55 – 14.15 3D lézerszkenner technológia - paradigma váltás a földmérésben? Váradi Attila (Leica-Goesystems Hungary Kft.) A 3D lézerszkenner technológia elmúlt években tapasztalt rohamos fejlődése, valamint az egyre növekvő felhasználói igény hasonló helyzetet vetít előre, mint ami a 90"-es évek elején a GPS technológiával történt: kezdetben úgy tűnt, hogy csupán néhány kiváltságos vállalat költséges luxusa lesz, ám mára minden egyes földmérő nélkülözhetetlen eszközévé vált. Lehet, hogy a lézerszkenner technológia is ebbe az irányba tart? 14.15 – 15.00 Kerekasztal beszélgetés a mérnökgeodézia területét érintő szakmai kérdésekről, megoldott illetve továbbra is megoldásra váró problémákról. Eredmények: M2 Mérnökgeodéziai tervezési segédlet, MÉDI alkalmazása, További feladatok: közműnyilvántartás szabályozása, sajátos célú földmérési feladatok a földmérési törvényben 15.00 A szakmai nap zárása A tervező és szakértő mérnökök részére a továbbképzési kamarai kreditpont igazolások átadása. 19.00 – 22.00 Baráti vacsora kötetlen beszélgetés, valamint a kapcsolatok ápolása a résztvevők között 2011. október 14 péntek Helyszín: Szekszárd Városháza Díszterme (7100 Szekszárd, Béla tér 8.) Regisztráció 8.30-9.00 Szakmai nap megnyitása 9.00 Városok rekonstrukciós projektjeinek tapasztalatai 9.10 – 9.40 PTE Szekszárd Illyés Gyula Egyetemi Kar fejlesztése a belvárosi rekonstrukció kapcsán Hodossy László (Építész Alkotó Műhely Kft.) 9.40 – 10.00 Település rendezési tervek és a helyszín kapcsolatának gyakorlati tapasztalatai, Paks város Dózsa György út rekonstrukció és egyedi beépítések kérdései Klenk Csaba (Kern és Klenk Építészeti Bt. 10.00 – 10.20 Szekszárdi Ipari Park kialakításának jelenlegi állapota és az ipari építészet. Kerekes László (Szekszárd Városfejlesztési Kft) Földesi Zoltán (Építész Alkotó Műhely Kft) Országos Építésügyi Fórum (OÉF) létrejöttének célja, feladatai 10.20 – 10.40 Tájékoztató az Országos Építésügyi Fórum céljairól, feladatairól, eddig elért eredményeiről Kassai Ferenc MMK alelnök A szakmai nap zárása 10.40 - 10.50 Szünet 10.50 – 11.00 (kávé, üdítő) A Tolna Megyei Mérnöki Kamara 20 éves megalakulásának jubileumi megemlékezése 11.00 – 11.15 Köszöntések 11.15 – 11.45 A Tolna Megyei Mérnöki Kamara 20 éve Bohli Antal, a TMMK elnöke 11.45 – 12.15 Kitüntetések átadása 12.15 – 12.30 A jubileumi rendezvény zárása A tervező és szakértő mérnökök részére a továbbképzési kamarai kreditpont igazolások átadása. 12.30 – 13.00 Állófogadás2011.10.13 9.15-15.00 (12 előadás) , 2011.10.14 9.10-10.40 (  2011.10.13 9.15-15.00 (12 előadás) , 2011.10.14 9.10-10.40 (4 előadás)2011.10.13 Tengelic Orchidea Hotel 9.00 2011.10.14 Szekszárd Vá  2011.10.13 Tengelic Orchidea Hotel 9.00 2011.10.14 Szekszárd Városháza Díszterem 9.00 Jelentkezési határidő 2011.10.10.1 pont

3418 rekord, 342 oldalon

 |<   <   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310   >   >| 


© 2009 - 2020 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft