OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   296  297  298  299  300  301  302  303  304  305   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2011/022Győr-Moson-Sopron Megyei Építész KamaraTájodüsszeia vándorkiállítás, Győr2011-január 28- február 13.Győr, Leier központ, Baross u.422 pont
2011/285Csongrád megyei Építész Kamara„Egy elegánsan előkészített tervpályázat” Az előadás a négy é  „Egy elegánsan előkészített tervpályázat” Az előadás a négy éve lebonyolított „Vatnsmýri, Reykjavík - Call for Ideas” című nemzetközi tervpályázat előkészítő anyagából kíván egy keresztmetszetet bemutatni. A pályázatot gondozó izlandi építész szövetség igen gazdag információs háttéranyagot bocsátott a pályázók rendelkezésére. Az állapot- és archív térképeken, a regionális és városi rendezési tervek, a csatlakozó területek helyi tervei térképi anyagán, a több mint 200 kitűnő minőségű fotón kívül a kiíró mintegy 130 oldal jól illusztrált szöveges háttéranyagot is biztosított. Utóbbi anyag a kiíráson, a helyi viszonyok bőséges ismertetésén kívül tartalmazta a város mi fogalmaink szerinti településszerkezeti tervének szöveges anyagát, a pályázattal érintett terület körüli viták és bizottsági jelentések anyagait, beszámolókat a csatlakozó területekre lebonyolított tervpályázatokról, a tervpályázat tárgyában érdekeltekkel készített terjedelmes interjúanyagokat, a társadalmi részvételhez kapcsolódó események részletes ismertetését. Szeged éppen Reykjavíkkal azonos népességű város, így nem tanulság nélkül való sem az egy ottani nagyon professzionálisan előkészített tervpályázat előkészítése, sem az ottani városrendezési és fejlesztési módszerek bemutatása. Az előadás a tervpályázatok körül időnként fellángoló vitákhoz is kapcsolódik. Szegeden ennek is aktualitása van, mert a közelmúltban két nyilvános tervpályázat utóélete is meglehetősen viharos volt. ------------------------ a Csongrád megyei Építész kamara 2011. december 15-i taggyűléséhez kapcsolódó szabadon választott továbbképzés2011-12-15Szeged Vedres Építőipari szakközépiskola (6720 Szeged, Horváth M  Szeged Vedres Építőipari szakközépiskola (6720 Szeged, Horváth M. u. 1-3.) I. em. Nagyterem1 pont
2010/11/258Építész Továbbképző Nonprofit Kft.A történelem előtti korok építészete Világi és szakrális építés  A történelem előtti korok építészete Világi és szakrális építészet a kezdetekben2011-12-13Budapest FUGA Budapesti Építészeti Központ2 pont
2011/276Magyar Passzívház SzövetségNemzetközi Passzívház Nyílt Napok hazai eseményei Passzívházak   Nemzetközi Passzívház Nyílt Napok hazai eseményei Passzívházak megtekintése A MAPASZ is csatlakozott a több éves múltra visszatekintő Nemzetközi Passzívház Nyílt Napok programjaihoz, így 2009 óta, minden novemberben itthon is megnyílnak a megépült passzívházak kapui. Teret adunk azon kollégáinknak, akik a hazai passzívház tervezésben, kivitelezésben dolgoznak, és szeretnék bemutatni a tulajdonosok, használók hozzájárulásával alkotásaikat, a helyszínen megismertetni a technológiát. Az előző évekhez hasonlóan, az idén is szakmai programokkal várjuk az érdeklődőket: civileket, építőket és építtetőket, laikusokat és hozzáértőket egyaránt. A részvétel egyéni, előzetes jelentkezéshez kötött, de 2011. 11.12-én Budapest-környéki házak közös meglátogatására is lehetőség nyílik a MAPASZ szakembereinek vezetésével. Felkereshető házak helyszínei: országos - Budapest, Pest megye, Győr-Sopron –Moson megye, Békés megye, Bács-Kiskun megye stb.2011-12-071 pont alkalmanként
2011/191BME - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Épületszerkezettani TanszékMÁSODIK ÉPÜLETSZERKEZETI KONFERENCIA 2010-ben Gábor László pr  MÁSODIK ÉPÜLETSZERKEZETI KONFERENCIA 2010-ben Gábor László professzor úr születésének 100. évfordulója alkalmából született meg az az elhatározás, hogy a BME Épületszerkezettani Tanszék oktatói kollektívája hagyományteremtő épületszerkezeti konferenciát szervezzen, melyen évente egy-egy épületszerkezeti témakör, különlegesség kerül elemzésre. A szélesebb kitekintés érdekében minden évben más-más felsőoktatási intézmény épületszerkezettan oktatásával foglalkozó tanszék oktatói is meghívást kapnak. A konferencia a szakmai továbbképzésben hiánypótló szerepet tölt be azáltal, hogy cégismertetőktől, konkrét termékektől mentesen az adott témakörben elmélyülve szeretne általános érvényű, széles körű, előremutató elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot átadni Az „Első épületszerkezeti konferencia in memoriam Gábor László” címmel megszervezett rendezvényen Gábor professzorra való emlékezésen túl az épületszerkezetek legújabb műszaki megoldásai, a közeljövőben általánossá váló, ma még egyedinek számító eredményei kerültek bemutatásra, elemzésre. A tavalyi nagysikerű konferenciát folytatva kerül megrendezésre a „Második épületszerkezeti konferencia”, melynek témája az épület- és szerkezetfelújítás. A konferencia tervezett témái: - tanszék kutatási területein elért eredmények - építészeti minőség és komfortérzet ( egy kiemelt épület bemutatása, megtartandó homlokzatú épületek utólagos hővédelme, gerébtokos nyílászárók felújítása, stb. ), - szakági tervezések ( műemléki épületek terasz-szigeteléseés vízelvezetése, egyes tartószerkezetek felújítása, födémek utólagos tűzvédelme, akusztikai minőség, - épületszerkezetek javítása ( üvegszerkezetek felújítinnovatív megoldások: üvegszerkezetek, átforduló hsok során, vízzáró beton szerkezetek, nedves párás terek hibái és javítása, padlószerkezetek hibái ). A konferencia előadói a BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszékének professzorai, oktatói illetve meghívott előadók a BME Építőmérnöki Kar Magasépítési Tanszékéről, valamint meghívott, elismert építész. -------------------------------------------------------------------------------------------- A KONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA: 9.00-9.15 Megnyitó – Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár BME Épületszerkezettani Tanszék Tanszéki kutatások a fenntartható építés tükrében ( EDUCATE, TÁMOP, Solar Decathlon, V4 Green Solutions, stb. ) 1. Az építészeti minőség, és a komfortérzet javítása levezető elnök: 9.15-9.45 Pazár Béla Ybl-díjas építész Egy érték újjászületik – a Zeneakadémia 9.45-10.15 dr. Kakasy László egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék Megtartandó homlokzatok belső oldali hőszigetelése 10.15-10.45 Bakonyi Dániel doktorandusz, BME Épületszerkezettani Tanszék Kapcsolt gerébtokos abakok épületfizikai kérdései 10.45-11.10 Kávészünet 2. Szakági tervezések levezető elnök: 11.10-11.40 dr. Fülöp Zsuzsanna egyetemi docens BME Épületszerkezettani Tanszék Vízelvezetés és teraszfelújítás műemléki épületekben 11.40-12.10 Laczkovics János egyetemi tanársegéd, BME Épületszerkezettani Tanszék Meglévő épületek homlokzati tartószerkezetei és rekonstrukciójuk műszaki problémái ( erkélyek, zárterkélyek, nagy kiülésű párkányok, stb. károsodásai és rekonstrukciós megoldásai 12.10-12.40 Dr. habil Reis Frigyes – Mesterházy Beáta, BME Épületakusztikai Laboratórium Akusztikai minőség – épületfelújítás: lehet, kell, nem lehet 12.40-13.10 dr. Takács Lajos egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék Födémszerkezetek utólagos tűzvédelme 13.10-13.55 ebédszünet 3. Épületszerkezetek javítása levezető elnök: 13.55-14.25 Stocker György habil. DLA egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék Az üvegszerkezetek lehetőségei az épületfelújítások terén 14.25-14.55 Reisch Richárd egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék Vízzáró beton szerkezetek hibái és azok elhárítása 14.55-15.25 Pataky Rita egyetemi mestertanár, BME Épületszerkezettani Tanszék Padlószerkezetek meghibásodásai 15.25-15.55 Horváth Sándor egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék Nedves, párás terek tetőszerkezeteinek lég- és párazárási hiányosságai és javításuk 15.55-16.10 Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár BME Épületszerkezettani Tanszék Zárszó2011-11-22Budapest XI. kerület BME K épület I. emelet Díszterem3,5 pont
2011/231Építész Továbbképző Nonprofit Kft.A világ peremén – Az Ibériai-félsziget építészete a kezdetektől   A világ peremén – Az Ibériai-félsziget építészete a kezdetektől a XIII. századig 1. rész A környezet: az Ibériai-félsziget földrajzi, természetrajzi adottságai, szerepe Európában, annak kultúrtörténetében. Kutatástörténet. (a kezdetektől a Pun háborúkig) Az emberré válás folyamata. Őskőkor: Gran Dolina-barlang (Homo erectus, 1,2 millió év), Atapuerca (Homo heidelbergiensis, 400 ezer év). Az első kultúrák: Aurignaci kultúra (El Pendo, Castillo, El Otero, El Cierro, neandervölgyi ember, 29 ezer-27 ezer év), Gravetti kultúra (El Pendo, Morín, El Castillo, 20 ezer év), Magdaléni kultúra (Rascagno, Altamira, 15 ezer-12 ezer év). Újkőkor: a megalitikus építészet (Alméria) és az első városias települések (Los Millares, 3,5 ezer év). Bronzkor: (El Argar és Vila Nova), az ibérek (Ullastret, Osuna, La Bastida de Mogenta, ) és a kelták kultúrája, ill. ezek ötvöződése, az ún. keltibér kultúra (Tarragona). Az első hóditók: a főniciaiak (Cádiz, Málaga, Abdera) és hatásuk a helyi kultúrákra (a Tartesszoszi-kultúra). A görög gyarmatosítás (Ampurias, Rhodas és Alonae). A karthágóiak (Carmona, Cartagena). A rómaiak az Ibériai-félszigeten. A Pun háborúk. A kolonizáció folyamata és eredményei (Tarragona, Augusta Emerita). A barbár invázió. A vandálok és a szvébek. A vizigótok. Eredetük, vándorlásuk. A nyugati gót állam (507-711, Toledo, Sevilla). A gótok szakrális építészete (Zorita de los Canes, San Salvator, Toledo, San Juan de Baños, Cerrato, Santa Comba, Bande, San Pedro de la Nave, Zamora). A gót állam összeomlása, a frank és az arab térhódítás (az Omajjád-kalifátus összeomlása). Al-Andalus fogalma, területe, kultúrája. A córdobai emírség/kalifátus létrejötte, kultúrája (Córdoba és Toledo építészete). 2. rész Keresztény államok az Ibériai-félszigeten: Asztúria (718), León (900 k.), Kasztília 910 k.), Navarra (905 k.) és Aragónia. Az első uralkodói központok (Oviedo, León), ill. szakrális építészeti emlékek (San Salvator, Oviedo, Santa Cruz, Cangas de Onis, San Juan, Santianes de Pravia, San Miguel de Lillo) A zarándok-építészet kezdetei: Santiago de Compostela. Katalónia (Santa Maria, Ripoll, San Miguel, Cuxa, San Miguel, Tarrasa, San Pedro de las Puellas, Barcelona) építészete. A reconquista folyamata (1064-1480). A mór állam visszaszorulása: az Almorávidák (1073-1147, Murcia) és az Almohádok (1130-1276, Sevilla) uralkodása. Az utolsó fellángolás: a Naszrid-dinasztia (Granada). A mór kultúra kisugárzása: a mozarab és a mudejar kultúra.2011-11-22Budapest V. kerület Petőfi S. u. 5. - FUGA BUdapesti Építészeti   Budapest V. kerület Petőfi S. u. 5. - FUGA BUdapesti Építészeti Központ1,5 pont
2011/233Építész Továbbképző Nonprofit Kft.Intelligens épületek, a fenntartható épületüzemeltetés érdekében  Intelligens épületek, a fenntartható épületüzemeltetés érdekében 1. Integrált megoldások az épület automatizálás terén, avagy mi kell ahhoz, hogy épületeink energiafelhasználása tovább csökkenthető legyen 2. Zöld minősítések (LEED, BREEAM stb.) és az épület-automatizálás kapcsolata, avagy miért elengedhetetlen az automatizálás alkalmazása olyan épületek esetében, melyek zöld minősítést szeretnének kapni 3. A luxus ingatlanok és az épület automatizálás - a mai igen nehéz építőipari környezetben van egy szegmens, melyet a válság nem érintett drasztikusan. A luxus házak piaca létezik és igényli a luxus megoldásokat.2011-11-22Budapest V. kerület Petőfi S. u. 5. - FUGA Budapesti Építészeti   Budapest V. kerület Petőfi S. u. 5. - FUGA Budapesti Építészeti Központ1 pont
2011/227Építész Továbbképző Nonprofit Kft.NEMZETI VIDÉKSTRATÉGAI KONCEPCIÓ Történelmünk során, nehéz he  NEMZETI VIDÉKSTRATÉGAI KONCEPCIÓ Történelmünk során, nehéz helyzetekben mindig vidéki gyökerekből táplálkozva, a falusi közösségek erejére támaszkodva tudott a magyar társadalom megújulni. A vidék nem csupán profitérdekeket kiszolgáló termelési tér, sokkal inkább társadalmi, kulturális és természeti értékek összessége. Vidéki tájaink az emberi méltóság, életminőség biztosításához szükséges feltételek megteremtésének, a természet és a társadalom harmonikus együttélésének sajátos, történetileg kialakult színterei. E térségek egyrészt az ott élők számára biztosítják az életfeltételeket, másrészt mással nem helyettesíthető un. ökoszisztéma-szolgáltatásokat biz-tosítanak, melyek a városlakók számára az élelmiszerbiztonságot, a jó környezetminőség alapfeltételeit, megújuló energiaforrást, regenerációs és rekreációs lehetőséget is kínálnak. A magyar vidék, a mezőgazdaság és a környezet ügye ezért nemcsak a falun élő honfitársaink gondja. A vidék sikereinek és kudarcainak a társadalom minden tagja részese.2011-11-17Budapest VIII. kerület Ötpacsirta u. 2 - Építészek Háza0,5 pont
2011/232Építész Továbbképző Nonprofit Kft.Szabad szemmel: Hollandia Tanulmányút Hollandiába: Amsterdam,  Szabad szemmel: Hollandia Tanulmányút Hollandiába: Amsterdam, Rotterdam, Appeldorm, Eindhoven, Utrech2011-11-12Budapest XVIII. kerület Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Ter  Budapest XVIII. kerület Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminál3 pont
2011/230Építész Továbbképző Nonprofit Kft.Kristályparadicsom – Mór építészet 1. rész Az iszlám szü  Kristályparadicsom – Mór építészet 1. rész Az iszlám születése. Az iszlám kultúra (életmód, művészet, építészet) sajátosságai. Az első államok/birodalmak létrejötte. A Bagdadi kalifátus. Az Omajjád-dinasztia fénykora (661-750) és bukása(750). A hódítás: Músza ibn Numeír I. Valid omajjád kalifa utasítására 710-ben partra száll. Őt 711-ben Tárik ibn Zijád követi (Gibraltár): Sevilla (712), Andalúzia (714-re), a Pireneusokon túli területek (717), Narbonne (720), Carcassone és Nimes (725) elfoglalása. A hódítás határa: a poitiersi vereség (732). Az Omajjádok megérkezése, I. Abd ar-Rahman uralkodása (755-788), elszakadás az Abbásszida kalifátustól (756), az önálló „mór állam”, a Córdobai emírség létrejötte. Al-Andalus fogalma (különbözősége Andalúziától), kiterjedése, legfontosabb természeti, gazdasági, etnikai jellemzői. Az első uralkodói központ, Córdoba építkezései (a város, középületek, fürdők, városfalak, iskolák, a Nagymecset). A fénykor: III. Abd ar-Rahman uralkodása (912-960), a Córdobai kalifátus létrejötte. Córdoba (uralkodói palota és adminisztratív központ), Sevilla (Alcázar) és Granada építkezései. A mór kultúra sajátosságai és kapcsolata a helyi (ibér, kelta, vizigót) kultúrával. A tudományok és a vallás szerepe a mór kultúrában. A vallási türelem (Toledo mór, zsidó és keresztény építészete). 2. rész A reconquista folyamata (1064-1480). A mór állam visszaszorulása: Zaragoza (1118), Córdoba (1236), Sevilla (1248), Murcia (1253), Cádiz (1263) eleste. Az Almorávidák (1073-1147, Murcia) és az Almohádok (1130-1276, Sevilla) uralkodása. Az utolsó fellángolás: a Naszrid-dinasztia (Granada). Granada építészete: az Alhambra. A bukás: Granada eleste (1492). V. Károly reneszánsz palotája (1527). A mór kultúra kisugárzása: a mozarab és a mudejar kultúra. A neomudejar építészet.2011-11-08Budapest V. kerület Petőfi S. u. 5. - FUGA Budapesti Építészeti   Budapest V. kerület Petőfi S. u. 5. - FUGA Budapesti Építészeti Központ1,5 pont

3418 rekord, 342 oldalon

 |<   <   296  297  298  299  300  301  302  303  304  305   >   >| 


© 2009 - 2020 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft