OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   295  296  297  298  299  300  301  302  303  304   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2019/104kultúrAktív EgyesületSAFECITY 3.0 – építészeti bűnmegelőzés az iskolától az egyetemig  SAFECITY 3.0 – építészeti bűnmegelőzés az iskolától az egyetemig Konferencia Mitől biztonságos egy iskola? Hogyan kapcsolódik a biztonság a tanuláshoz? Mit jelent a biztonság a tanulás terei szempontjából? És hogyan kapcsolódik a biztonságos környezet a felsőoktatási képzésekbe? A SafeCity konferenciasorozat harmadik eseménye az oktatás szempontjából tárgyalja az építészeti bűnmegelőzés témakörét. Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy az épített környezet tervezése során tapasztalati tudással és kreativitással jelentősen csökkenteni lehet a bűnalkalmakat és növelni lehet a térhasználók biztonságérzetét. Ez a megközelítés a tanulás tereinek kialakítása, a tanulás szervezése, és a szakemberek képzése során is releváns. A SafeCity 3.0 konferencia során ezért pedagógusok, oktatók és építészek ismertetik saját szempontjaikat és tapasztalataikat, és vitatják meg közösen a biztonság és az oktatás sokrétű kapcsolódásait. SZEKCIÓ: BIZTONSÁGOS ISKOLÁK Az első szekció a biztonságos iskolák témakörét járja körül több szempontból. Az előadások során sor kerül a fizikai szempontok megvitatására, vagyis arra, hogy a tanulás és játék tereit miként lehet úgy kialakítani, hogy azok biztonságos, támogató környezetet nyújtsanak a gyerekek fejlődéséhez. Emellett a pedagógiai szempontok is teret kapnak, vagyis, hogy miként lehet a biztonságérzetet és a felhasználói felelősséget pedagógiai munkával erősíteni, milyen bűnmegelőzési programok működnek a hazai iskolákban, és milyen módon hatnak egyes pedagógiai megközelítések az épületek fizikai kialakítására. PÓDIUMBESZÉLGETÉS: A BIZTONSÁG FELÉ – MEGKÖZELÍTÉSEK, MEGHATÁROZÁSOK, MEGOLDÁSOK Az oktatás különböző szintjeit képviselő pedagógusokkal, oktatókkal, kutatókkal, és természetesen az oktatás tereit alakító építészekkel és tájépítészekkel beszélünk arról, hogy kinek mit jelent a biztonság. A cél, hogy az építészeti bűnmegelőzés különböző megközelítéseit – megnevezéseit, értelmezéseit, jelentését – tárjuk fel a pedagógiai kontextusban. SZEKCIÓ: ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN A második szekció az építészeti bűnmegelőzés a felsőoktatásban betöltött szerepét járja körül. Az előadások kitérnek a témakör relevanciájára egyes tudományterületek szempontjából, illetve konkrét oktatási helyzeteket és ezek eredményeit bemutatva ismertetik, hogy miként lehet az építészeti bűnmegelőzést az építész, környezetpszichológia, tájépítész és dizájn szakokon, akár interdiszciplináris együttműködések során oktatni és elsajátítani.2019-06-06Budapest 1118 Budapest, Villányi út 29-432 pont
2016/58Magyar Tájépítészek SzövetségeTÁJékoztató programsorozat - Fókuszban a fák 2. alkalom A Mag  TÁJékoztató programsorozat - Fókuszban a fák 2. alkalom A Magyar Tájépítészek Szövetsége a TÁJékoztató elnevezésű programsorozatot keretében Fókuszban a FÁK címmel szakmai továbbképzést tart. A tájépítész számára az egyik legfontosabb élő “építőanyag” a fa, ezért a szakmai est célja, hogy bemutassa a legújabb hazai irányokat, diagnosztikai módszereket és kutatási eredményeket a fák telepítésével és védelmével kapcsolatban. Mivel sokféle módszer létezik favizsgálatra, faelemzésre, faérték-számításra, fakataszter létrehozására, fasorok értékelésére és faápolásra, ezért a továbbképzés keretében a tervezők számára bemutatásra kerülnek azok a módszerek, amelyek a leghatékonyabbnak minősülnek a jelenlegi környezeti kihívások mellett. A témában rendezett második alkalom a faápolók és tervezők szempontjából mutatja be az építési területeken belüli faápolási lehetőségeket. Szervezők: Máté Klaudia, Tatai Zsombor, Vincze Attila, Liziczai Sándor2016-03-25Budapest 1118 Budapest XI. kerület, Villányi út 35-43.0,5 pont
2019/388Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek EgyesületeAzbeszt az épületekben – avagy, mit kell tudni az építőipari dol  Azbeszt az épületekben – avagy, mit kell tudni az építőipari dolgozóknak és karbantartóknak az azbeszttartalmú anyagokról és azok veszélyeiről2020-02-11Budapest 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.1 pont
2013/103BME Mérnöktovábbképző IntézetEU-rendszerű energia auditor képzés A képzés célja: Hazánk   EU-rendszerű energia auditor képzés A képzés célja: Hazánk épületeinek, intézményeinek, üzemeinek, közlekedési vállalkozásainak fajlagos energiafelhasználása jelentősen meghaladja a fejlettebb országokét az Európai Unióban, illetve Észak Amerikában. Ezt jelentősen csökkentenünk kell, több mint 70 %-os importfüggőségünk, mind többlet-kiadásaink, mind környezet-szennyezésünk csökkentése érdekében. Ennek a folyamatnak kulcs-szakembere a műszaki-módszertani-pénzügyi-menedzsment téren EU-irányzatú, szemléletű, rendszerezettségű és képzettségű energia auditor. A képzés célja az, hogy a tanfolyam tudásanyagának elsajátítása - a továbbképzésen túl, többek között - az egyéb, minden ilyen szakértői jogosultságot megpályázóra érvényes kötelező feltételek teljesülése esetére: a) megerősítse az MMK GB-18 energiagazdálkodási szakértői jogosultság elnyerésének lehetőségét, megszilárdítsa annak esélyét, továbbá: b) felkészítsen a vonatkozó 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet szerinti SZÉS 1.6., illetve SZÉSZ 1.4. épületenergetikai szakértői ("tanúsítói") jogosultság elnyeréséhez szükséges - a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara által szervezett/szervezendő - vizsga sikeres letételére. A tantermi gyakorlatok során számpéldák megoldásával, a terepgyakorlatok során épületszerkezeti-, és épületgépészeti rendszer- felismeréssel foglalkoznak a hallgatók. A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben: EU-rendszerű auditálás, veszteségfeltárás, audit-jelentés, bankrakész javaslat, szakértői vélemény, megvalósíthatósági tanulmány készítése épületekre, létesítményekre, üzemekre, közlekedési-, és egyéb vállalkozásokra, elő épületenergetikai követelményrendszer szerinti felülvizsgálat, tanúsítás készítése (a vonatkozó, már hatályba lépett, illetve megjelent rendeletek és rendelet tervezetek alapján). A képzés főbb témakörei: Bevezetés az energiagazdálkodásba, Energia auditálás, megtakarítási mintapéldák, Energia mértékegységek, tarifák, törvények, Energiagazdálkodás a liberalizált piacon, Az energia auditálás módszertana, Ipari-, és épület-esettanulmány, Információ-, és támogatási források, szakirodalom, Műszerek, mérések, Kazánok és karbantartásuk, Gőzrendszerek, Sűrített levegő rendszerek, Villamos motorok, hajtások, Épületek szerkezete, Épületfizika, EU és hazai épületenergetikai előírások, követelményrendszer, szabványok, Az épületenergetikai tanúsítás rendszere, közös tanúsítási minta-gyakorlat, WinWatt szoftver használata, mintapéldái (a képzési időszak alatt rendelkezésre álló rendelettervezetek, és a már hatályba lépett rendelet alapján), Világítás, Fűtés, távfűtés, Energiahatékony fűtésrekonstrukciók a gyakorlatban, Klimatizálás, hűtés, Beszabályozás: légtechnika, automatika, hidraulika, Vízgazdálkodás, Kapcsolt hő-, és villamosenergia-termelés, Megújuló energiák, Hidrogén és tüzelőanyagcella technológiák, Közlekedési vállalkozások energiagazdálkodása, Mérés és felülvizsgálat, megfigyelés és célkitűzés, Energiatakarékossági beruházások gazdasági értékelése és finanszírozása, Energia-megtakarítás szerződéssel, A bank szemszögéből, A jó auditor képzettsége, gyakorlata.2013-03-05Budapest 1111 Budapest, Egry József u. 1. E. épület9 pont (naponta 1 pont)
2012/25ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.Tudás – Innováció – Minőség az ÉMI Nonprofit Kft. konferenciáj  Tudás – Innováció – Minőség az ÉMI Nonprofit Kft. konferenciája a 31. CONSTRUMA Nemzetközi Építőipari Szakkiállításon Időpont: 2012. április 20 (péntek) 11:00-14:00 Helyszíne: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont, K épület – Konferencia Központ Nagyterem (1101 Budapest, Albertirsai út 10., 1. kapuhoz közel) PROGRAM: 11:00 – 11:05 Megnyitó – Vida Attila vezérigazgató (ÉMI Nonprofit Kft.) 11:10 – 11:30 Energia és építészet - A BME Solar Decathlon csapatának épülete – DLA dr. Becker Gábor dékán, egyetemi tanár (BME Építészmérnöki Kar) 11:30 – 11:50 A XXI. század építőmestere – PhD Makovényi Ferenc dékán, főiskolai tanár (SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar) - Az építőmesteri fogalom változásai a történelemben - Az építőmester szakmai profilja - Építőmester= Építő+építész+menedzser? - Az építőmesterség új definíciója 11:50 – 12:30 Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosítása – Sólyomi Péter divízióvezető (ÉMI Nonprofit Kft.) - A változtatás szükségességének okai, eszközei - Az új követelményrendszer ismertetése - Várható műszaki és társadalmi hatások Szünet 12:45 – 13:10 Nagyléptékű energia-hatékony megoldások és megújuló energiaforrások alkalmazása Szentendrén az épülő új ÉMI tudásközpontban – dr. Matolcsy Károly tudományos igazgató (ÉMI Nonprofit Kft.) - Hővédelem, zöldtető és homlokzat, utóhasznosított hőszigetelések, - Biogáz alapú kapcsolt energiatermelés, - Hőszivattyú szennyvízre telepítve, - Elektromos microgrid alkalmazásának bemutatása 13:10 – 13:30 ÉMI 100% Minőségjel – Juhász Gábor termelési igazgató (ÉMI Nonprofit Kft.) - Az ÉMI 100%, mint a bizalom védjegye - A megszerzés feltételei, folyamatos ellenőrzés - Nyilvántartás, közzététel 13:30 – 14:00 Építési termékekre vonatkozó nemzeti követelmények kidolgozása a CPR kapcsán - Nyiri Szabolcs divízióvezető (ÉMI Nonprofit Kft.) - 3/2003 rendelet alapját képező 89/106/EGK irányelvelvet felülírja a 305/2011/EU Építési Termék Rendelet, melynek hazai bevezetése komoly kihívást jelent a jogalkotó és a szakma részére egyaránt. - A szakmai bevezetéshez az ÉMI és a MÉASZ vezetésével 35 témakörben munkacsoportok álltak fel, melyek az összes harmonizált szabványra kiterjedő szakmai segítséget készítenek elő a jogalkotáshoz, megvilágítva minden szakterületen az aktuális problémákat és döntési pontokat. - Az előadásban sor kerül az eddigi szakmai munka rövid bemutatására, az új rendelet által okozott kihívások bemutatására, az új szabályozásból eredő kérdések megvitatására.2012-04-20Budapest 1101 Budapest, Albertirsai út 10. (1. kapuhoz közel)0,5 pont
2014/60ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.Fenntarthatóan a jövőbe! Globális irányelvek és a hazai építői  Fenntarthatóan a jövőbe! Globális irányelvek és a hazai építőipari szabályozás találkozása az ÉMI Nonprofit Kft. szakmai konferenciája a 33. Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállításon. Időpont: 2014.04.04. (péntek) 10:00 – 14:00 Helyszín: Hungexpo, B pavilon 1. emelet, Médiaterem PROGRAM 10:00 – 10:30 Regisztráció 10:30 – 10:40 Megnyitó – dr. Sárközi Károly, vezérigazgató (ÉMI Nonprofit Kft.) 10:40 – 11:00 Tűzvédelmi, piacfelügyeleti kérdések az építőipari szabályozásban – Érces Ferenc, Tűzvédelmi Főosztály főosztályvezető (BM Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság) - Tűzvédelmi célú építési termékek szakhatósági és piacfelügyeleti eljárásai - Piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai 11:00 – 11:20 Építési engedélyezési eljárások, engedélyező hatóságok: 2013-tól felállított különböző szintű építési hatóságok és feladatkörei, az engedélyköteles tevékenységek és változásainak ismertetése – Balogh Attila, projekt koordinátor (ÉMI Nonprofit Kft.) - Építésügyi hatósági rendszer bemutatása o Elsőfokú és másodfokú építéshatóságok o Sajátos építményfajták építésügyi hatósága, kiemelt ügyekben szakhatóságok o Építésügyi hatósági ügyintézés lehetőségei - Az Építésügyi hatósági feladatok - Eljárások 2013.01.01-től 11:20 – 11:40 Projektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg/ fedezhetők fel időben a garanciális problémák? – Nyiri Szabolcs, Szakértői Iroda vezető (ÉMI Nonprofit Kft.) - Pozitív és negatív projekt-végrehajtási tapasztalatok a közelmúltból - Jellegzetes garanciális problémák és kivédési lehetőségeik - Egy működő, pozitív minta bemutatása a minőség-ellenőrzés végrehajtására: mintavételi tervek rendszere - A projektellenőrző rendszer előnyei a kivitelezésben résztvevő felek számára. 11:40 – 12:20 Ebéd szünet 12:20 – 12:50 A CPR elmélete és gyakorlata: hogyan változik a tervezők szerepe a CPR-rel? – Tóth Balázs, Értékesítési Csoport vezető (ÉMI Nonprofit Kft.) - Mit jelent az, hogy tervezni? A tervező és az építési termék - Felhasználási terület - Termékjellemző vs. Teljesítménynyilatkozat vs. Küszöbérték 12:50 – 13:10 A CPR eddigi tapasztalatai egy tanúsító és műszaki értékelő szervezet szemszögéből – Pataki Erika, Tanúsítási Iroda vezető (ÉMI Nonprofit Kft.), Budavári Zoltán, Műszai Értékelő Iroda vezető (ÉMI Nonprofit Kft.) - 2013. július 1-én hatályba lépett a 305/2011/EU rendelet, amely az építési termékek forgalmazását szabályozza az Európai Unión belül. - Ezzel egyidőben visszavonásra került a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet, amely az adott időpontig az építési termékek forgalmazását, betervezését és beépítését szabályozta Magyarországon. - A változó jogszabályi környezet számos kérdést vet fel mind gyártók, mind forgalmazók, illetve kivitelezők részéről. 13:10 – 13:30 Fogyasztóvédelmi ellenőrzések az építési termékek körében – Tisza Gábor, Piacfelügyeleti Főosztály szakértő (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ) - Az NFH szerepe az építési termékek piacfelügyeleti ellenőrzésében - Ellenőrzési szempontok - Gazdasági szereplők kötelezettségei - Forgalmazáshoz szükséges dokumentumok - Kereskedelmi feltételek 13:30 – 14:00 CPR fórum: kérdések és válaszok2014-04-04Budapest 1101 Budapest, Albertirsai út 10.1 pont
2012/342Magyar Építész KamaraHoventa, 31. nemzetközi szállodaipari, vendéglátóipari és gasztr  Hoventa, 31. nemzetközi szállodaipari, vendéglátóipari és gasztrotechnikai szakkiállítás2012-10-16Budapest 1101 Budapest Albertirsai út 10.1 pont
2019/62Hungexpo Zrt. Construma projektSzakmai tárlatvezetés a Construma 2019 szakkiállításon a szakmag  Szakmai tárlatvezetés a Construma 2019 szakkiállításon a szakmagyakorló építészek számára.2019-04-03, 2019-04-04, 2019-04-05, 2019-04-06, 2019-04-07Budapest 1101 Albertirsai út 10., Hungexpo - A, D, G és F pavilo  Budapest 1101 Albertirsai út 10., Hungexpo - A, D, G és F pavilonok és szabadterület, Budapest 1101 Albertirsai út 10., Hungexpo - A, D, G és F pavilonok és szabadterület, Budapest 1101 Albertirsai út 10., Hungexpo - A, D, G és F pavilonok és szabadterület, Budapest 1101 Albertirsai út 10., Hungexpo - A, D, G és F pavilonok és szabadterül1 pont
2018/29Hungexpo Zrt. Construma projektSzakmai tárlatvezetés a Construma 2018 szakkiállításon a szakmag  Szakmai tárlatvezetés a Construma 2018 szakkiállításon a szakmagyakorló építészek számára.2018-04-11, 2018-04-12, 2018-04-13, 2018-04-14, 2018-04-15Budapest 1101 Albertirsai út 10., Hungexpo - A, D, G és F pavilo  Budapest 1101 Albertirsai út 10., Hungexpo - A, D, G és F pavilonok és szabadterület, Budapest 1101 Albertirsai út 10., Hungexpo - A, D, G és F pavilonok és szabadterület, Budapest 1101 Albertirsai út 10., Hungexpo - A, D, G és F pavilonok és szabadterület, Budapest 1101 Albertirsai út 10., Hungexpo - A, D, G és F pavilonok és szabadterül1 pont
2018/6Hungexpo Zrt. Construma projektConstruma 2018., 37. Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás2018-04-11, 2018-04-12, 2018-04-13, 2018-04-14, 2018-04-15Budapest 1101 Albertirsai út 10., Budapest 1101 Albertirsai út 1  Budapest 1101 Albertirsai út 10., Budapest 1101 Albertirsai út 10., Budapest 1101 Albertirsai út 10., Budapest 1101 Albertirsai út 10., Budapest 1101 Albertirsai út 10.1 pont naponta (min 3 óra részvétel a szakkiálításon)

3407 rekord, 341 oldalon

 |<   <   295  296  297  298  299  300  301  302  303  304   >   >| 


© 2009 - 2020 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft
adapazari escort
beylikduzu escort