OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   293  294  295  296  297  298  299  300  301  302   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2018/33Fórum Média Kiadó Kft.Felelős műszaki vezetők mindennapi kihívásai 5 modulos kombinál  Felelős műszaki vezetők mindennapi kihívásai 5 modulos kombinált képzés (tantermi képzések + elektronikus továbbképzési tananyagok + online vizsga) 1. tantermi nap programja: Az FMV-eket érintő jogi kérdések – interaktív tréning – Dr. Gáts Andrea • Az építési folyamat áttekintése • Felelős műszaki vezetői felelősség – megosztható-e és kivel? • Az építőipari dokumentációk helyes vezetése • Szerződéskötési ismeretek • Szabálytalan tevékenység jogkövetkezményei 2. tantermi napprogramja: Az FMV-eket érintő gyakorlati problémák és új kihívások – Fischer Tamás • Az Építésügyi Reform hatása a felelős műszaki vezetőkre • A dokumentációval, adminisztrációval fellépő problémák • Együttműködés az építőipar többi szereplőjével • A kivitelezési szakmunka koordinálása során felmerülő kérdések 1. online továbbképzési anyag: E-építési napló • E-építési napló megnyitása • E-építési napló vezetése • Napi jelentések 2. online továbbképzési anyag: Dokumentáció • iratminták • az iratmintákhoz kapcsolódó kitöltési segédletek 3. online továbbképzési anyag: Munkavédelmi és tűzvédelmi felelősség a módosított Munkavédelmi törvény, az új Tűzvédelmi szabályzat és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) alapján2018-03-27, 2018-04-03Budapest CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87.,  Budapest CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87., Internet1 pont modulonként
2019/126Fórum Média Kiadó Kft.Fókuszban az építőipar 2019 Részletes program 8.00 – 8.30 Re  Fókuszban az építőipar 2019 Részletes program 8.00 – 8.30 Regisztráció 8.30 – 8.45 Megnyitó 8.45 – 10.00 Finanszírozási kérdések 2019-ben I. - Kedvezményes lakásáfa – milyen esetekben alkalmazható? - Milyen esetekben alkalmazható 2019-ben a fordított adózás? Előadó: Bonácz Zsolt, okl. adószakértő 10.00 – 11.00 Finanszírozási kérdések 2019-ben II. - Mikor és hogyan tagadható meg jogszerűen a teljesítésigazolás kiállítása? - Milyen szerződéses garanciákkal és pénzügyi biztosítékokkal élhetek? - A minimális építőipari rezsióradíj Előadó: Dr. Gáts Andrea L.L.M. / ügyvéd, szabályozási szakjogász 11.00 – 11.30 Kávészünet 11.30 – 12.00 Fordulóponton az építészeti alkotások szerzői joga - Elhárult az akadály a tervezők nyílt eljárásban történő kiválasztása elől Előadó: Dr. Gáts Andrea L.L.M. / ügyvéd, szabályozási szakjogász 12.00 – 13.00 Ebédszünet 13.00 – 14.00 Szabványok és építési termékek - Mi a helyzet a szabványhozzáférés megkönnyítésével? - Mi változik az építésügyi műszaki irányelvek területén? - Mi lenne a Műszaki Szabályozási Bizottság (MSZB) létrehozásának következménye? - Mi változott az építési termékek egyedi műszaki előírásainak körében? Előadó: Dr. Szakács György okl. építészmérnök, okl. épületszigetelő szakmérnök, okl. zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök 14.00 – 14.30 Az új Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat Előadó: Barkóczi Gergely okleveles villamosmérnök, villamos építési műszaki ellenőr 14.30 – 15.00 Változások az épületenergetikában - A 2018. december 31-e után használatba vételre kerülő, hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban álló épületek és a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. mellékletében foglalt követelmények Előadó: Soltész Ilona okleveles építészmérnök, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakmai tanácsadója 15.00 – 15.30 Kávészünet 15.30 – 16.30 Előkészületben az OTSZ módosítása Előadó: Lestyán Mária építészmérnök, tervező szakmérnök - Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás - Szerkezeti követelmények - Tűzterjedés elleni védelem - Rendeltetéstől függő létesítési követelmények - Kiürítés - Tűzoltó beavatkozási feltételek - Hő és füst elleni védelem - Robbanás elleni védelem - Villamos és villámvédelmi berendezések - Beépített tűzvédelmi berendezések - Használati szabályok, felülvizsgálat 16.30 – 17.00 Kérdések – válaszok2019-05-28Budapest CEU Konferencia Központ2 pont
2019/116Sétaműhely - Lénárd AnnaStílustörténeti séta Bérházak és bútorok: Stílustörténeti sétán  Stílustörténeti séta Bérházak és bútorok: Stílustörténeti sétánkon azt vizsgáljuk, hogy a 19. század végének stíluskavalkádja hogyan jelenik meg a kor bútorain és épülethomlokzatain. A neoreneszánsz, neobarokk, neorokokó és szecesszió formanyelvét kutatjuk és számos más ismeretre is szert teszünk az antik bútorokkal kapcsolatban. Ezek tanulmányozása után rövid sétára indulunk a Szent István körúton és a Falk Miksa utca környékén – elemezve és értelmezve a legérdekesebb homlokzatokat, hogy összevessük azokat a korábban látott bútorok stíluselemeivel.2019-03-23, 2019-04-13, 2019-05-10, 2019-06-14Budapest Bérházak és bútorok, Budapest Bérházak és bútorok, Buda  Budapest Bérházak és bútorok, Budapest Bérházak és bútorok, Budapest Bérházak és bútorok, Budapest Bérházak és bútorok0,5 pont
2014/157Build-Press Kft.5. Épületfelújítás Konferencia - Tömbrehabilitáció, energiahaték  5. Épületfelújítás Konferencia - Tömbrehabilitáció, energiahatékony felújítás lehetőségei és korlátai Az előző évek sikeres konferenciái után a Magyar Építéstechnika 5. alkalommal rendezi meg az Épületfelújítás Konferenciát, melynek idei évben is szakmai támogató partnere a BME Épületszerkezettani tanszéke A konferenciák az épületek felújítását, rekonstrukcióját járják körül minden alkalommal más-más témára, részterületre helyezve a hangsúlyt. A meglévő épületállomány között különleges helyet foglalnak el azok az épületek, melyek elsősorban a nagyobb városokban, a kiegyezés után épültek. A jellegzetes keretes beépítés legfeljebb a Monarchia területére, de ezen belül is elsősorban Budapestre jellemző. A II. világháború után a tulajdonosi szerkezetük jelentősen átalakult: a lakások kisajátításra majd állami, vagy tanácsi tulajdonba kerültek, míg az 1990-es években a lakások zöme ismét egyéni tulajdonba került és társasházi formában működnek. Számos megújult épület növeli a városok hírnevét, előremutató tömb-rehabilitációs projektek készültek, de lényegesen több az olyan épület, melynek felújítása nem halogatható, mivel ezeknek a házaknak jelentős hányada közel 100 esztendős, és a karbantartásuk is elmaradt. Program: 8:30 - 8:50 Regisztráció 1. RÉSZ 8:50 - 9:00 Megnyitó - Tolnay Tibor, az ÉVOSZ elnöke 9:00 - 9:30 Történeti városrészek korábbi megújításának tapasztalatai - Dr. Sersliné Kócsi Margit állami főépítész (Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi Hivatal) Az épített környezet, az építészet és a városfejlesztés minősége meghatározó szerepet játszanak a városi lakosság életkörülményeiben. Budapest eklektikus városrészeinek megújítása több évtizedes feladat, melyet egyre összetettebb feltételek között kell megoldani. Ferencváros rehabilitációs programjai az integrált megújítás lehetőségeire mutatnak példát. A történeti múlt ismerete az alapja a városrész szintű értékőrzésnek. A városszerkezet, a beépítés karakter jellemzőinek megtartása jelen kor igényeinek megoldásával együttesen lehet eredményes. Az építészeti értékek megismertetése, a történeti városrészekben élők szemléletváltása, a fejlesztések befogadása hangsúlyos része a megújításnak. Valódi partnereknek kell tekinteni a programok minden érintettjét, szempontjaikat figyelem-be kell venni a folyamatok irányítása során. 9:30 - 10:00 Sikeres rekonstrukciók Bécsben - bécsi építész (egyeztetés alatt) 10:00 - 10:20 A budapesti Belváros energetikai rehabilitációjának vizsgálata - Kiss Ida, okl. építészmérnök, város- és épületenergetikai szakmérnök, Apró Diana, okl. építészmérnök, fenntartható tervezési szaktanácsadó Az előadás során egy budapesti belvárosi épületállományról készült energetikai elemzést ismertetnek az előadók, majd a városi épületállományra kiterjesztett felújítási lehetőségeket mutatják be. Ezt követően egy konkrét épület energiatudatos felújítási lehetőségének részletesebb, hozzávetőleges számításokon alapuló bemutatása következik. 10:20 - 10:40 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által ajánlott vállalkozási szerződések az új Ptk. tükrében - Dr. Varga Katalin (Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda) 10:40 - 11:00 KÁVÉSZÜNET 2. RÉSZ 11:00 - 11:20 A Kodály köröndi tetőtéri tűz tanulságai - Király András tűzvédelmi szakértő, tűzvizsgáló 11:20 - 11:40 Szakértői tapasztalatok tetőtéri beépítés kapcsán - Dr. Tóth Elek DLA egyetemi docens (BME, Magasépítési Tanszék) 11:40 - 12:00 Védett homlokzatú épületek belső oldali utólagos hőszigetelése - Wiesner György műszaki vezető (Knauf) 12:00 - 12:20 Energetikai kérdések a vázas szerkezetű beépített tetőterek esetében - Varga Tamás alkalmazástechnológus (URSA) Hőátbocsátási tényezők követelmény értékei, az U-érték számítási módjai (4-féle számítási metódus, 4-féle eredmény, DE UGYAN AZ A SZERKEZET ÉS KIALAKÍTÁS), komplett tetőtéri rétegrend, a szigetelési vastagság meghatározása. 12:20 - 12:40 Magastetők korszerű felújítása PIR keményhab táblákkal - Szatmári Zoltán alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó (BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.) 12:40 - 13:00 Meddig él a hőszigetelés? - Kruchina Sándor marketing vezető (Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft.) Mikor térül meg? - ez a hőszigeteléssel kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdés. De minden megtérülési számításnál figyelembe kell venni az élettartamot is. Mi a hőszigetelések várható élettartama? Mennyire befolyásolja ez a megtérülési számításokat? Az előadás ezekre a kérdésekre ad megnyugtató választ. 13:00 - 13:50 EBÉDSZÜNET 3. RÉSZ 13:50 - 14:10 Egészségesebb mikrokörnyezet kialakítása épületre telepített zöldfelületekkel - Pataky Rita mestertanár (BME, Épületszerkezettani Tanszék) 14:10 - 14:30 ZÉOSZ „Év zöld tetője, zöld fala 2014" pályázatának eredményhirdetése 14:30 - 14:50 2015-től Kötelező Minimum a Kazánok és Vízmelegítők Energiahatékonyságára (EU-s követelmény) - Fazakas Miklós fejl. és minőségbizt. igazgató (MPF-FÉG Kft.) 14:50 -15:10 A vízszintes épületszerkezetek hő- és hangszigetelése - Dr. Laczkovits Zoltán okleveles épületszigetelő szakmérnök, az épületfizika doktora (Pintér & Laczkovits Bt.) A előadás során szó esik talajon fekvő padlók hőszigeteléséről, alulról hűlő födémek hő- és hangszigeteléséről üveggyapot és kőzetgyapot lemezekkel, az emeletközi födémek, a padlásfödémek hőszigeteléséről nem járható és járható kialakítás esetén, tetőtér beépítések hőszigeteléséről, valamint lapostetők höszigeteléséről egyenes illetve fordított rétegrend esetén. 15:10 - 15:30 Függőfolyosók, tartószerkezetek megerősítése – Laczkovics János tudományos segédmunkatárs (BME, Épületszerkezettani Tanszék) 15:30 - 15:50 Pincék, alagsorok funkcióváltása miatt szükséges intézkedések (utólagos nedvesség elleni védelem) - Horváth Sándor egyetemi adjunktus (BME Épületszerkezettani Tanszék) 15:50 - 16:10 Rehau - egyeztetés alatt 16:10 - 16:30 Fémbordás fa födémgerendák – kis önsúly, nagy teherbírás - Kujáni Péter készház divízióvezető (Wolf System Kft.) Felújításoknál, átalakításoknál is, utólag, kézi erővel beépíthető, szerelt födémrendszer. 16:30 -16:50 Egyeztetés alatt 16:50-17:00 Konzultáció A 2014. évi konferencia célja elsősorban a figyelem ráirányítása a problémára, hogy az elkövetkező időszak kiemelkedő feladata ezen épületállomány felújítása, rehabilitációja.2014-09-24Budapest Budapesti Műszaki Egyetem, K épület 1. emeleti dísztere  Budapest Budapesti Műszaki Egyetem, K épület 1. emeleti díszterem2 pont
2016/261Gáts Ügyvédi IrodaTémakör: Az építési folyamat változásainak áttekintése a 2017  Témakör: Az építési folyamat változásainak áttekintése a 2017. évi eleji jogszabálymódosító csomagok tükrében a Magyar Építész Kamara tervezői, felelős műszaki vezetői, továbbá valamennyi, a témában érdekelt építőipari beruházó számára Építőipar változásai 2017. Délelőtti előadás Általános rész Az építési folyamat áttekintése a változások tükrében • Módosító jogszabálycsomagok - változások 2017 -ben •Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás kérdései o Intézkedési terv az építésügy átalakításáról o A Kbt. és végrehajtási rendeletei o Gazdasági növekedés törvénycsomag (Étv., ÁFA tv. mód.) o A lakásépítés új szabályai (a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő rendeletcsomag)  A lakóépület építésének egyszerű bejelentése  A lakáscélú állami támogatások  A lakásépítési támogatás  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárás o További várható változások • Az építési folyamat fázisainak változása o Egyszerű bejelentés o Használatbavétel/hatósági bizonyítvány kérdése o HÉSZ szabályainak betartása o Építési engedély/bejelentés hatálya, módosítása o Építés engedélytől eltérés o Eltérés az egyszerű bejelentés műszaki tartalmától • Egyszerűsített bejelentési, engedélyezési tervdokumentáció, teljes- és egyszerűsített kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi előírásai • Az építési folyamat résztvevői, jogviszonyaik, összeférhetetlenségük • Építőipari (kivitelezői, felelős műszaki vezetői, tervezői, lebonyolítói, stb.) tevékenység vállalásának és megkezdésének feltételei szakmagyakorlás céges formában, egyéni vállalkozóként, alkalmazottként, várható változások Szabálytalan tevékenység jogkövetkezményei • A szakmagyakorlók feladata, szakmai felelőssége: megváltozott építőipari, polgári jogi szabályok megismerése • Szakszerűtlen, jogszerűtlen vagy jogosulatlan tevékenység • Szankciók a tervezés/kivitelezés folyamata alatt – építéshatósági, építésfelügyeleti bírságok változásai • Tervezési hibából kivitelezési hiba – mindenki felel, aki nem vette észre? – I. rész • Tervtől eltérő, hibás kivitelezés jogkövetkezményei, a szakmagyakorlók kártérítési felelőssége az épület tulajdonosával szemben – nem csak a kivitelező felel? – I. rész Délutáni előadások I. Szekció - Vállalkozás Közbeszerzési törvény általános hatásai az építési beruházások szempontjából • Tervezési szolgáltatások kivétele, és következményei • Az építési beruházást érintő új végrehajtási rendeletek • Új intézmények az építési beruházásoknál • Tenderterv helyett jóváhagyási terv • Minősített ajánlattevők jegyzéke – kamarai cégjegyzékek • A beruházáslebonyolítás szakmai szabályai Gyakorlati útmutató haladó ajánlattevők számára az új beszerzési formák fényében • Az új Kbt. hatálya • A közbeszerzési értékhatárok, becsült érték számítása • A közösségi és nemzeti szabályozás új rendszere • Új eljárástípusok • Kivételi körök változásai • Az alkalmassági feltételrendszer hatályos szabályozása • Az értékelés folyamatának főbb változásai, bírálat folyamata • Szerződéskötés, módosítás, teljesítés • Jogorvoslati eljárás új szabályai EU forrásokból támogatott projektek elszámolása (kivitelezői szekcióval közös záróelőadás) • Műszaki átadás-átvételi eljárások a támogatott projektek tükrében • Készrejelentés, munkaterület átadás kérdései • A helyszíni ellenőrzésének menete, gyakorlata • A beruházási költség elszámolható és nem elszámolható elemei, indikátorok szerepe, jelentősége • Az elszámolás szempontjából fontos események • Az elszámoláshoz szükséges műszaki dokumentációk követelményei II. Szekció - Generál kivitelezés •Kötelező és válaszható kivitelezői felelősségbiztosítások •Kivitelezői felelősség: Megosztható-e és kivel? • Felelős műszaki vezető helyszíni feladatai, jogai és kötelességei • Fővállalkozó kivitelező és alvállalkozó kivitelezők műszaki vezetőinek feladat- és hatáskör megoszlása, alvállalkozókkal kapcsolatos feladatok • A műszaki átadás-átvételi és a használatbavételi eljárás gyakorlati tudnivalói • Irányítás eszközei Az építőipari dokumentációk helyes vezetése • Hogyan dokumentáljuk magunkat helyesen? • Egyszerűsített bejelentési, engedélyezési tervdokumentáció, teljes- és egyszerűsített kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi előírásai – szakági munkarészei • Az elektronikus tervdokumentációk kezelése • Az elektronikus építési napló vezetésének aktuális kérdései, készrejelentés, munkaterület átadás, alvállalkozói naplók lezárása • Építési hulladék elhelyezésének és kezelésének dokumentumai • Szankciók a kivitelezés folyamata alatt – építéshatósági, építésfelügyeleti bírságok hogyan kerülhetők el? • Építési termékekkel kapcsolatos felelősség a kivitelezésben, a felelős műszaki vezető feladatai • Építési termék építménybe történő beépítésének és helyettesítésének feltételei • Építési termékek műszaki teljesítményigazolása Szerződéskötési ismeretek • A felelős műszaki vezető jogviszonyának fajtái • Tartalmi és formai követelmények • FMV munkajogi felelőssége • Vállalkozási, vagy megbízási szerződés – eredmény, vagy gondossági felelősség? • Felelős műszaki vezetői megbízási szerződés az új Ptk. szerint • FMV nélkül végezhető kivitelezés Felelős műszaki vezetői felelősség - megosztható-e és kivel? • Fővállalkozó kivitelező és alvállalkozó kivitelezők műszaki vezetőinek felelősség megoszlása • Szakmai felelősség a kivitelező, építtető felé • Építtetői felelősség építőipari szabályai – szakszerűtlen, jogszerűtlen utasítás • Tervezési hibából kivitelezési hiba – mindenki felel, aki nem vette észre? – II. rész EU forrásokból támogatott projektek elszámolása (vállalkozási szekcióval közös záróelőadás) • Műszaki átadás-átvételi eljárások a támogatott projektek tükrében • Készrejelentés, munkaterület átadás kérdései • A helyszíni ellenőrzésének menete, gyakorlata • A beruházási költség elszámolható és nem elszámolható elemei, indikátorok szerepe, jelentősége • Az elszámolás szempontjából fontos események • Az elszámoláshoz szükséges műszaki dokumentációk követelményei III. Szekció - Generál tervezés • Építmények, épületek • Általános és sajátos építmények • Épületek: Tervfajták, dokumentációk, építészeti-műszaki dokumentáció • Alapvető tartalmi követelmények o Építmény: telepítése, kialakítása, általános követelmények • Tervdokumentációk típusai felhasználás célja szerint o Beruházás előkészítése o Tervtanácsi, településképi véleményezés o Bejelentési, hatósági, szakhatósági o Kivitelezés o Egyéb műszaki felhasználások • A tervezők e-napló vezetésének kérdésköre, tervezői művezetők, kiviteli tervkészítők lehetőségei • Építési termék rendelet • Építési termékekkel kapcsolatos tervezői felelősség, a dokumentációkkal kapcsolatos tervezői feladatok • Építési termék építménybe történő betervezésének feltételei • Teljesítménynyilatkozat • Az elektronikus tervdokumentáció kezelése • Tervezőt érintő szankciók – építésihatósági, építésfelügyeleti bírságok hogyan kerülhetők el? Tervezői felelősség - megosztható-e és kivel? • Tervező feladata, törvényi felelőssége • Tervezőtársak, szakági tervezők kényszerű szerzőtársak felelősség megoszlása • Építtetői felelősség építőipari, polgári jogi szabályai – lehet, hogy magamnak is köszönhetem a károm? • Tervezési hibából kivitelezési hiba – mindenki felel, aki nem vette észre? • Generáltervezés, vagy szakágankénti építtetői megrendelés – előnyök, hátrányok • Tervezői felelősségbiztosítás – mire jó és mire nem? Szerződéskötési ismeretek • Tartalmi és formai követelmények • A tervezési program • Szerződésminta és/vagy jogszabályi háttér ismerete • Tervezői szerződés alanyai – ki, kivel, hogyan szerződjön? • A szerződés tárgya – tervdokumentációk, szerzői felhasználási jogok, tervezői művezetés? • Vállalkozási, vagy megbízási szerződés – eredmény, vagy gondossági felelősség? (tervezői művezetés) Tervezők szerzői joga • Építészeti alkotások szerzői jogi elismertsége, szabályozásának forrásai • A mű fogalma - építészeti alkotás: az épület és annak terve • A szerzői jogvédelem tárgyai – védendő tervfajták köre • Épület látképének szerzői jogi védelme • A szerző, közösen alkotott művek – szerzőtársak, társszerzők, együttesen létrehozott mű • Közös jogkezelés lehetősége – rábíznám-e jogaim érvényesítését egy ARTISJUS- hoz hasonló szervezetre? • Védelmi idő • Szerzői jog tartalma • Személyhez fűződő jogok • Vagyoni jogok • A szabad felhasználás esetei • Szolgálati művek, munkaviszonyban készített tervek sorsa • Szerzői jogok átszállása: öröklés, átruházás – mikor melyik lehetséges? • A felhasználási szerződés - írásbeliség, tartalmi követelmények, díjazás • Szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei2017-05-17, 2017-03-03, 2017-03-03, 2017-03-03Budapest Budapesti Műszaki Egyetem K(özponti) épület Díszterem (  Budapest Budapesti Műszaki Egyetem K(özponti) épület Díszterem (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.), Kaposvár Corner Rendezvényterem (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.), Kaposvár Corner Rendezvényterem (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.), Kaposvár Corner Rendezvényterem (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)2,5 pont
2017/34Dr. Temesi István PhdAz építészeti örökség integrált védelmének eszközei Magyarország  Az építészeti örökség integrált védelmének eszközei Magyarországon és Franciaországban 9:30 - Sylvette Tourmente, Tudományos és Egyetemi Együttműködési Attasé, Francia Nagykövetség A konferencia megnyitása 9:35 - Dr. Bajnai László PhD, Egyetemi tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Közszervezési és Közigazgatástani Intézet, Vezérigazgató, Városfejlesztés Zrt Az építészeti örökség integrált védelmének fontossága a fenntartható urbanizáció szempontjából 9:45 - Dr. Temesi István PhD, Intézetvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Általános Közigazgatási Jogi Intézet A műemlékek védelmének szabályozása és eszközei Magyarországon 10:05 - Dr. Hübner Mátyás DLA, Professzor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar Városrendezési eszközök a gyakorlatban az építészeti örökség integrált védelme érdekében 10:25 - Szakály Szabolcs, Osztályvezető, Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Kabinet Városfejlesztési projektek Szombathelyen Szent Márton születése 1700. évfordulójához kapcsolódva 10:45 - Kérdések, válaszok 11:00 - Kávészünet 11:15 - Nicolas Huten PhD, Intézetvezető egyetemi docens, Université de Nantes, Faculté de Droit et des Sciences politiques, Département de droit public et des sciences politiques Az építészeti örökség integrált védelmének franciaországi eszközei 12:25 - Dr. Bajnai László PhD, Egyetemi tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Közszervezési és Közigazgatástani Intézet, Vezérigazgató, Városfejlesztés Zrt Az operatív városfejlesztés magyarországi eszközei az építészeti örökség integrált védelmének szolgálatában 12:45 - 13:00 - Kérdések, válaszok, a konferencia zárása2017-02-23Budapest Budapesti Francia Intézet1 pont
2019/275Építész Továbbképző Nonprofit Kft.Budapest gyöngyszemei – séta a szecesszió korában… Az Andrá  Budapest gyöngyszemei – séta a szecesszió korában… Az Andrássy út és környéke szinte mindenki számára ismerős. A kötelező látnivalók minden útikönyvben szerepelnek. Arról azonban csak kevés szó esik, hogy itt, az egykori Sugárút szomszédságában a főváros legszebb szecessziós épületei állnak. Harmonikus, időtálló formák, lenyűgöző iparművészeti remekek ezek, melyek Budapest értékes kincsei, s amelyért sok külföldi hazánkba utazik. Sétánkon elsősorban nem művészettörténeti oldalról szemléljük ezeket a helyszíneket. Arról beszélgetünk inkább, hogy vajon milyen volt a századfordulón Budapesten élni, vajon mit gondoltak az emberek, mit diktált az illem és mi volt kötelesség, hogyan változott az egészséghez, a tanuláshoz és még sok minden máshoz az emberek viszonya… A mesés épületek ugyanis ezeket a történeteket őrzik, hiszen alaprajzuk, megjelenésük, formakincsük tükrözi az egykori közízlést, értékrendet és életmódot. Bírjuk szóra együtt az épületeket! Útvonal: Kodály körönd - Aradi utca - Szinyei Merse utca - Szondi utca - Munkácsy Mihály utca A séta tematikája, célja: Egyik legnépszerűbb városi sétánk olyan épületek között kalauzolja el a résztvevőket, amelyek kevésbé voltak és vannak reflektorfényben akkor, amikor a szecessziós Budapestről beszélünk. Eldugottságuk és ismeretlenségük ellenére azonban ezek az épületek egyáltalán nem másodvonalbeli, értéktelen darabok. Sőt! A villasorok mellett a bérházakkal beépített környéken olyan gyöngyszemekre bukkanhatunk, mint a mai Kölcsey gimnázium kiegyensúlyozott, a századfordulós iskolaépítési hullámban megszületett grandiózus épülete vagy a Schiffer-villa, melynek megmaradt berendezése, és a szecesszióra oly jellemző apró, finom, ám annál fontosabb apró stílusjegyei egyedülálló hangulatot eredményeznek – valóságos időutazás a ház bejárása. Sétánk terepe nagyszerű alkalmat ad arra, hogy részletesen beszéljünk arról a változásról, amit a szecesszió megjelenése okozott az építészetben, hiszen egymás mellett állnak a csupán néhány év különbséggel épült historizáló stílusú és szecessziós épületek. Ezek segítségével tudjuk bemutatni a máig méltán közkedvelt szecesszió stíluskorszakát: formavilágát, legfőbb stílusjegyeit, itthoni megjelenését, a stílust képviselő nagyszerű építészeket és műveiket. Ezek mellett persze beszélünk arról is, hogy milyen eltérő megjelenési formái, különböző irányzatai születtek meg ennek a stílusnak, melynek emberléptékűsége, részletgazdagsága és egészséges funkcionalizmusa ma is bűvöletbe ejti az embereket.2019-04-06Budapest Budapest, Találkozási pont: VI. kerület, Kodály körönd,  Budapest Budapest, Találkozási pont: VI. kerület, Kodály körönd, a Színyei-Merse utca sarkán1 pont
2020/151Magyar Építőművészek SzövetségeJössz-MÉSZ Salgótarjáni utcai zsidó temető2020-09-11Budapest Budapest, Salgótarjáni u. 6, 10871 pont
2020/150Magyar Építőművészek SzövetségeMagyar Zene Háza - épületbejárás2020-09-09Budapest Budapest, 1146 Budapest, Kós Károly stny.1 pont
2013/76Magyar Építész Kamara, Magyar Kőszövetség, Magyar Környezettudatos Építés Egyesület, E.A.Fiere di VeronaMARMOMACC Kő Akadémia A kő felhasználása a környezettudatos kor  MARMOMACC Kő Akadémia A kő felhasználása a környezettudatos kortárs építészetben és kivitelezésben, különös tekintettel a műemlék épületek restaurálására Program: kőbánya látogatás, kőfeldolgozó üzemek megtekintése, előadások. Előadások témakörei: beépített kövek hibái és a hibák kezelése műemlék épületek restaurálásánál, kültéri burkolási technikák, kövek helyreállítása és újrafelhasználása, Trentino kőanyagai, a pannonhalmi főmonostori bazilika rekonstrukciója 2011-2012, környezettudatos anyagok a természetes kövek felületkezelésére, környezettudatos épülettervezés: a feladatok listázása építészek, mérnökök és kivitelezők számára2013-04-11, 2013-04-12Budapest Budaepst-Süttő-Solymár-Budapest, Budapest Expo Congress  Budapest Budaepst-Süttő-Solymár-Budapest, Budapest Expo Congress Hotel1 pont naponta

3418 rekord, 342 oldalon

 |<   <   293  294  295  296  297  298  299  300  301  302   >   >| 


© 2009 - 2020 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft