OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-05-24 16:01:48  
Somogy Megyei Építész Kamara
Postai címe: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/A. I.em.
Telefonszám(ok): 82/414-419
Fax: 82/414-419
E-mail (elsődleges): smek@smek.t-online.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.smek.hu
 

kontaktórás előadások

6 + 6 óra, két modulból álló tanfolyam

Jogi alapismeretek
Polgári jog és kötelmi jog alapjai
Vállalkozási ismeretek
Munkajogi alapismeretek
Közigazgatási hatósági eljárás, az építésügyi hatósági eljárások általános szabályai
Kamarai ismeretek
Építésügyi jogszabályi ismeretek, tervdokumentáció típusok, akadálymentesítés főbb követelményei
Az építészeti verseny
A szakmagyakorlásra vonatkozó szabályok
Építésügyi szerződéskötési ismeretek
Bevezetés az építészeti szerzői jogba
(dr. Gáts Andrea)

A műemlékvédelem, a környezet-, természet- és tájvédelem általános ismeretei
Általános műemlékvédelmi ismeretek
Világörökség, helyi értékvédelem
(Virányi István)

ÉPÍTÉSÜGYI PÉNZÜGYI ISMERETEK
Szerzői jogdíjak érvényesítése
Jogdíj alakulása jogsérelem esetén
Jogdíjigények és a közbeszerzési eljárás viszonya
Szerzői jog megsértésének kártérítése
Pénzügyi biztosítékok az építésügyben alkalmazott szerződések teljesítése érdekében
Kötbér, kamat, előleg, bankgarancia, jóteljesítési biztosíték stb.
(Dr. Gáts Andrea)

MÉK ajánlott DÍJSZÁMÍTÁSA és a hozzá tartozó szolgáltatások köre
A Mérnök és Építész Egylet, és MÉK díjszámítási szabályzatai
Kapcsolat a MMK-val: MÉDI Épületek
A MÉK 2010-es új Díjszámítási Szabályzata
Egyes Különszolgáltatások ajánlott díjszámítása
(elvi ép.engedélyezési terv, megvalósulási terv, bontási eng.terv, felmérés, állagvizsgálat, műszaki ellenőrzés)
Díjszámítási esettanulmányok
Kamarai behajtás
Tervdokumentációk léptékei és kidolgozottsági szintjei
(Dulácska Zsolt)

MUNKAVÉDELMI ISMERETEK
Az egészséges és biztonságos munkahely feltételei, munkavédelmi követelmények
Munkavédelmi és egészségügyi koordinátor és hatóságok feladatai
Munkáltató, munkavállaló és a kiviteli terv készítőjének kötelezettségei
(Csicsek Anna)

ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ISMERETEK
Az építmények tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó előírásai
A tűzállósági fokozatok, és a tűztávolságokra vonatkozó előírásai
Az építmény használatára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok
Építészeti tűzvédelmi alapismeretek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.
Építmények tűzvédelmi követelményei, tűzszakaszok, tűzgátló szerkezetek új követelményei.
Akadálymentesen megközelíthető épületek tűzvédelme.
Rekonstrukciós kérdések, műemlékek tűzvédelme.
(Heizler György)

SZABVÁNY ÉS MINŐSÉGÜGYI ISMERETEK
Jogharmonizáció, vagy az Európai Unió jogi aktusainak hatása a magyar jogrendszerre és a jogalkalmazásra
Harmonizált szabványok: „Alkalmazásuk önkéntes, nem kötelezı.”
Tervezıi nyilatkozat: a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérı mőszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékő.
Az ICS számokkal megkülönböztetett szabványcsoportok

Dr. Gáts Andrea ügyvéd, jogalkotási szakjogász,
Virányi István okl. építészmérnök, vezető településrendező tervező, okl. városépítési-városgazdasági szakmérnök, állami főépítész
Dr. Tóth Elek DLA okl. építőmérnök egyetemi docens, kutató, szakértő, felsőfokú műszaki és ingatlan értékbecslő
Csicsek Anna munkavédelmi főelőadó
Heizler György, Somogy megyei Katasztrófavédelmi Ig., igazgató
Dulácska Zsolt okl.építészmérnök, a MÉK elnökségi tagja
Fáy Piros okl.építész, vezető tervező,a MÉK Szakmagyakorlási bizottság tagja
Hideg Gyöngyi magasépítő üzemmérnök

Dátum Leírás Hely
2011-05-11 máj.11-12. 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 2. Corner Étterem
2011-05-30 2011.05.30-31 3300 Eger,

 Időszak kezdő dátuma: 2010-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-06-30
30-150 fő

Nem szükséges (a 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében MÉK részére adott felhatalmazás alapján.)

SMÉK
Kulcsár Barbara
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/A. I.em.
tel/fax: 82/414-419
smek@smek.t-online.hu


regisztráció, díjfizetés

nincs adat

max: 8000 Ft modulonként,
SMÉK tagok és éves szolgáltatási díjat fizetők számára.
Egyéb szakmagyakorlók max: 12.000 Ft ebéddel.

A
www.smek.hu
honlapon a szükséges jogszabályok listája havi frissítéssel megjelenítve.

Magyar Mérnöki Kamara általános modulja
tsz.: KT-24/A-2008, 2009/5116-KT

nincs adat

Valamennyi előadás után a résztvevők a helyszínen konzultációs lehetőséget kapnak egyedi ügyben az előadótól.

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2020 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft